tisdag 31 januari 2017

Rättsmedicinalverket svarar på frågor

Ett antal frågor ställdes till Rättsmedicinalverket som nu slutfört sin upphandling av medicinska åldersbedömningar. Se också sidan Åldersbedömningar.

FRÅGA 1: Hur kommer flödet av remisser att se ut? Är det Migrationsverket som skriver remiss till er och sedan skickar ni uppdraget till de regionala utförarna?

Svar: När personen som ska genomgå medicinsk åldersbedömning har lämnat ett skriftligt samtycke till Migrationsverket, kommer Migrationsverket skicka en beställning till Rättsmedicinalverket. Rättsmedicinalverket kommer därefter skicka en sk anvisning till personen som ska genomgå undersökning och dennes gode man med information om var de ska vända sig för att boka tid för röntgenundersökning av visdomständer resp. magnetkameraundersökning av knäled. Dessa undersökningar kommer att genomföras i den region man bor i. Vi har delat in Sverige i sex regioner i enlighet med Migrationsverkets indelning.

FRÅGA 2: Kommer andra aktörer kunna begära utredning?

Svar: Nej. När det gäller asylärenden är det Migrationsverket som är beställare. I övrigt gör Rättsmedicinalverket medicinska åldersbedömning i brottmål på uppdrag av åklagare/polis.

FRÅGA 3: I lagförslaget om tidig åldersbestämning så ska det enbart omfatta de som sökt asyl efter ½ 2017. Den verksamhet ni bygger upp nu – ska den bara användas för den nyligen anlända till Sverige?

Svar: Den verksamhet som Rättsmedicinalverket bygger upp avser medicinska åldersbedömningar inom ramen för ansökningar om uppehållstillstånd. Det finns för Rättsmedicinalverkets uppdrag inga begränsningar i tiden för när någon har sökt asyl.

FRÅGA 4: Hur kommer ni att svara ut era undersökningar? Till Migrationsverket? Till juridiska ombud och gode män?
Svar: Rättsmedicinalverkets ”svar”, rättsmedicinsk utlåtande om ålder, kommer att skickas till Migrationsverket.

FRÅGA 5: När räknar ni med att kunna starta verksamheten?
Svar: Vi räknar med att komma igång med verksamhet under första kvartalet 2017.

FRÅGA 6: Tid från röntgen/MR till slutligt utlåtande?
Svar: Det går inte att svara på hur lång handläggningstiden kommer att vara. De mottagningar som Rättsmedicinalverket upphandlar kommer att genomföra såväl bildtagning som två oberoende analyser av de bilder som tagits. Detta rapporteras sedan in till Rättsmedicinalverket genom ett webbaserat system. Tiden därefter, dvs. från det att Rättsmedicinalverket fått in underlag till dess att utlåtandet expedieras, bör normalt vara mycket kort dvs. några dagar. Den totala handläggningstiden påverkas dock av mängden ärenden.

FRÅGA 7: System för kvalitetssäkring?
Svar: Rättsmedicinalverket utarbetar rutiner för dels den interna kvalitetssäkringen, dels för kvalitetssäkring av de leverantörer som Rättsmedicinalverket sluter avtal med. Krav har ställts i upphandlingen kring kvalitetssäkring.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar