onsdag 14 juli 2021

Att söka asyl på nytt

Fyra år efter det att ditt avslag vunnit laga kraft (efter tredje avslaget) kan du söka asyl på nytt. Här är några tips.

Se Migrationsverket Så här ansöker du om asyl  

Det här gäller

- Du kan söka asyl 4 år efter att dit avslag fått laga kraft (börjat gälla), dvs. när man inte kan överklaga längre. För de flesta gäller det datumet för det tredje avslaget.

- Man kan söka asyl bara i Göteborg, Malmö och Stockholm.

- Ansök om ny asyl ganska snart efter datumet för 4 år sedan.

- Tala om direkt vilket ombud du vill ha.

- Man får tid för förhör efter några veckor. 

- Börja förbereda dig långt innan du kan söka. 

- Om du får arbete har du chans att göra spårbyte, dvs. söka uppehållstillstånd för arbete, om du får avslag på din asylansökan. 

Förberedelser

- Skaffa om möjligt tazkira och/eller pass. Obs. att födelsedatum inte ska vara de datum som Migrationsverket gett dig. Det ska helst vara ditt riktiga datum, eller så nära du kan komma. Helst ska det vara det som du sa när du kom. 

- Ta kontakt med advokat för att gå igenom dina asylskäl, din förra asylansökan, nya asylskäl. Asylrättscentrum ger gratis stöd, men det kan finnas väntetider. 

- Hitta någon som du vill ha som ombud och uppge det namnet direkt när du söker asyl.

- Ordna med nya intyg om det går.

- Skaffa så mycket bevis som du kan om t.ex. personliga hot, situationen på din "hemort" i Afghanistan etc. 

- Planera hur du ska resa till något av de tre kontoren. 

- Kan du förbereda en anställning? Känner du någon som kan ge dig jobb direkt när/om du får AT-und?

- Förbered dig noga inför intervjun. Träna med en hjälpare. Öva att berätta på det sätt som Migrationsverket vill. Tänk på att alla detaljer ska med, även de mest pinsamma. Om du inte berättade allt när du kom så ska du tala om varför. Personliga hot, från släktingar, grannar etc, är viktiga att tala om. 

- Söker du för ateism eller att du är kristen? Då ska du kunna berätta om när du började fundera på religion och hur vägen fram till idag såg ut. Om du inte gått i skola/koranskola så mycket ska du säga det. Då kan du inte ha så mycket kunskaper om de olika religionerna. Men du ska berätta från ditt hjärta!

- Söker du för att du är hbtq? Då kan du behöva berätta väldigt intimt och personligt. Många detaljer. Förklara vad du vet om hbtq i ditt hemland/Afghanistan. Vad visste du som barn och ung tonåring? Vad förstod du? 

Vid besöket

- Tala om vilket juridiskt ombud du vill ha.

- Ta med tazkira/pass och säg att du vill ha AT-und (undantag från arbetstillstånd).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar