fredag 26 augusti 2022

Humanisterna: Exempel på frågor till ateistiska asylsökande


EXEMPELFRÅGOR TILL ASYLSÖKANDE SOM ÅBEROPAR ATEISM

SOM ASYLSKÄL (2020)

Följande frågor är tänkta att användas som utgångspunkt för samtal med asylsökande som

åberopar att han eller hon lämnat sin tidigare religion. Alla frågor behöver förstås inte ställas

och frågorna kan med fördel kombineras med lämpliga följdfrågor. Frågorna är generella

men anpassas med fördel till aktuella religiösa förhållanden. Avsikten är inte att frågorna ska

besvaras ”rätt” eller att alla frågor får ett svar, utan syftet är att kunna ge en uppfattning om

den asylsökandes trovärdighet.

Innan hen blev ateist

• Hur religiös var du i hemlandet?

• Hur har din familj tänkt kring religion?

• Har du bett, fastat, gått i kyrka/moské eller praktiserat religion på annat sätt?

• Hur har du själv tänkt och känt kring religion?

• Hur pass mycket kunskap har du haft kring din tidigare religion?

• Var du missnöjd med sin tidigare religion redan i hemlandet?

• Har du någon gång tänkt på ateism specifikt eller liknande tankar i hemlandet?

• När var första gången du fick vetskap om ateism?

• Vad tänkte du om ateism och ateister?

• Har hen sett eller hört om ateism i sitt hemland eller på resan? Vad tänkte du då?

• När kom du i kontakt med ateism eller ateister på riktigt första gången?

• Vad tänkte och kände du då?

Tankar kring att lämna religionen

• När började du känna tvivel om din religion?

• När slutade du praktisera religion?

• Kan du identifiera någon särskild punkt då du definitivt kände att du lämnat tron

bakom dig?

• Hur utvecklade sig intresset för ateismen?

• Hur fick du veta mer om ateism?

• Har du studerat ateistisk litteratur eller annat material?

• Hur har tankarna gått gällande att överge din tidigare religion?

• Har du haft samvetskval?

• Vad har du gjort för avvägningar kring risker med att lämna religionen?

• Är du missnöjd med din tidigare religion specifikt eller religion i allmänhet?

• Finns det något inom din tidigare religion eller gällande företrädare för religionen som

du anser vara felaktigt?

• Vad ville du uppnå med att lämna din tidigare religion?

• Har du kunskap om andra religioner?

• Varför har du valt att avsäga dig all religion snarare än att konvertera till en annan?

• Har du varit öppen med ditt avståndstagande från din tidigare religion?

• Hur har personer i din omgivning reagerat?

• Har du varit aktiv i någon organisation eller förening som arbetar med relaterade

frågor?


Stockholm den 12 maj 2020

HUMANISTERNA

Älggräsvägen 17 • 146 50 Tullinge • Tfn 070-429 77 36 • kansli@humanisterna.se • humanisterna.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar