onsdag 11 maj 2022

Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna

En sann händelse från omkring 2014. Talibaner drar ut hazarapojkar ur bussen och skjuter dem.

Sedan talibanerna tog över Afghanistan i augusti 2021 har vi hört deras fina löften om att flickor skulle få gå i skola, att mänskliga rättigheter skulle upprätthållas etc. Vi har också sett hur de svikit det ena löftet efter det andra. De har dragit in på möjligheterna för kvinnor att leva normala liv. Kraftigt försvårat för dem att studera. Det senaste är att alla kvinnor som rör sig utanför hemmet måste bära chador, dvs. en heltäckande klädnad som endast lämnar ansiktet bart. Dessutom ska kvinnorna hålla sig hemma nästan jämt. 

Alla har uppfattat att talibanerna bryter sina löften - utom Migrationsverket. Där tycker man att detta att man är hazara inte utgör något särskilt skyddsskäl - trots att t.ex. EU:s migrationsråd EUAA (tidigare EASO) har uttryckt just detta. Talibanerna har ju lovat att skydda hazarer och shiamuslimer. Alltså kan de utvisas. Mingrationsdomstolen å sin sida sväljer med hull och hår allt vad Migrationsverket säger, gör ingen egen bedömning. 

Utdrag ur en dom 29 april 2022 gällande en afghansk man 29/4-22: ”Vidare har talibanrörelsen sedan maktövertagandet inte antagit någon policy riktad mot hazarer eller shiamuslimer, utan har i stället lovat att försvara den hazariska minoriteten. Trupper tillhörande talibanrörelsen beskyddar också shiitiska moskéer. Migrationsdomstolen bedömer således att landinformationen inte talar för att hazarernas situation numera har förändrats på ett sådant sätt att medlemmar av minoriteten generellt är i behov av internationellt skydd på grund av deras etniska eller uppfattade religiösa tillhörighet”. 

Nedan finns en (ofullständig) lista med attacker riktade mot hazarer, shiamuslimer och andra. Det framgår tydligt att talibanerna vare sig kan eller vill skydda hazarer mot t.ex. IS. Så sent som sommaren och hösten 2021, strax före och efter övertagandet, dödade och trakasserades hazarer av talibaner. Därefter är det huvudsakligen IS-K som stått för våldet - som talibanerna inte förhindrat. Se: Ann Linde, du har rätt - Afghanistan är farligt för hazarer.

EASO har i sin rapport identifierat ett antal grupper som anses vara extra utsatta. Tittar vi på de f.d. ensamkommande numera unga vuxna handlar det om att riskera tvångsrekryteras som talibankrigare, att ha begått brott mot hedersregler (t.ex. haft flick- eller pojkvän), att vara (eller tros vara) hbtqi-person, kristen eller ateist, att ha levt en stor del av sitt liv utanför Afghanistan (t.ex. Iran, Pakistan, Sverige), att ha en negativ inställning till talibanerna, att ha ett västerländskt levnadssätt - och att tillhöra en minoritetsgrupp, t.ex. hazarerna.

Jag tror inte jag känner en enda afghansk flykting som inte tillhör åtminstone två av dessa grupper. 

Det är uppenbart att regeringen inte gett sig. De afghanska flyktingarna från 2015 ska lämna landet. Oavsett situationen i Afghanistan, oavsett bristen på arbetskraft i Sverige, oavsett medvetna brott mot konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Oavsett att de är kanske 6 000 svensktalande personer, de flesta väl integrerade i samhället, medan vi nu bereder oss på att ta emot tio gånger så många nya flyktingar. 

Attacker riktade mot hazara och andra icke sunnimuslimer

2014: Minst 146 personer kidnappades i 20 olika angrepp.
2016: Attack mot en fredlig demonstration i hazaradominerade västra Kabul. 85 döda, 413 sårade.
2018, oktober: Samordnade angrepp mot hazarer i Khas Uruzgan, Malestan och Jaghori. Talibaner
2018: Bombattentat mot skola i Dasht-e-Barchi, västra Kabul. 34 dödades.
2018: Attentat mot brottarklubb i Dasht-e-Barchi, västra kabul. 24 dödades.
2019, augusti: Sprängattentat mot bröllop i hazaradominerade västra Kabul. Minst 63 doc och 182 skadades. IS-K
2020, oktober: Attack mot skolan Kawsar-e-Danish i västra Kabul. 30 döda.
2020-11-24: Staden Bamiyan utsattes för en stor bombattack.
2021, maj: Attack mot Läkares utan gränser BB i Dasht-e-Barchi, västra Kabul. Minst 24 mammor och nyfödda barn sköts till döds. IS-K
2021-05-08: Flickskolan Sayed Ul-Shuhada i västra Kabul attackerades. Minst 94 flickor och lärare  dödades, minst 240 skadades. IS-K
2021, sommaren: Över 40 civila i Ghazni mördade. Talibaner
2021-08-30: 13 hazarer mördade i Daikundi. Talibaner
2021, september - oktober: Hazarer fördrevs från Daikundi och Mazar-e-Sharif. Uppskattad siffra 6 000 familjer. Talibaner
2021, oktober: Shiamoské i Kunduz attackerades, minst 100 dödade. IS-K
2021, oktober: Shiamoské i Kandahar attackerades, minst 47 dödade. IS-K
2021, november: Tre bomber i västra Kabul.
2022-03-04: Självmordsbombare i moské i Peshawar, Pakistan. 63 döda och 196 skadade. IS-K
2020-04-07: Tre shiamuslimska imamer knivskars av en afghan i en moské i Mashhad, Iran.
2022, januari - mars: 52 extremistattacker i Pakistan, de flesta IS-K. 155 döda. IS-K
2022-04-19: En sprängladdning i en pojkskola i västra Kabul och två sprängladdningar utanför en annan. Sjukhus tog emot minst 15 döda och 49 skadad. Talibanernas siffror är lägre. IS-K
2022-04-21: En självmordsbombare i en shiamoské i Mazar-e-Sharif dödade minst 36 och sårade minst 44, enligt journalisten Magda Gad som besökt platsen. IS-K
2022-04-22: Explosion i sufimoské i Kunduz. Minst 42 döda och över 70 skadade av små stålkulor enligt Magda Gad. IS-K
2022-04-26: Fem hazarer på en buss mördades.
2022-04-28: Två minibussar i Masar-e-Sharif sprängdes. Minst nio döda och tretton skadade, de flesta hazarer. IS-K
2022-04-29: Sprängning av en kanqah, ett heligt rum där sufier samlas för meditation efter fredagsbönen. Kabul. Minst 66 döda och 78 skadade. Magda Gad rapporterar. IS-K
2022-04-30: En buss sprängdes i västra Kabul. Minst fyra döda och åtta skadade. Hazarakvinnor.

Författare: Ingrid Eckerman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar