torsdag 28 juli 2022

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022


Migrationsverket ger med oregelbundna intervall ut så kallade "landrapporter", bland annat
om Afghanistan. De grundas på data som samlats in av Lifos och utgör den kunskap som handläggarna lutar sig mot när de ska bedöma möjligheten att utvisa en person som söker skydd i Sverige. 

Se också: 

Landinformation vintern 2024  

Landinformation hösten 2023

Landinformation om Afghanistan hösten 2022 - vintern 2023  

Artiklar med etiketten Afghanistan.

Äldre material: Se Nytt från Afghanistan

Inledning

Ett av problemen med Migrationsverkets landinformation är att den ofta grundar sig på rapporter som tagits fram av andra internationella instanser. Forskarnas arbete och byråkratins malande gör att den information man hänvisar till kan ligga 1 - 1,5 år tillbaka i tiden. 
Nansen note 2 - 22. The use of UNHCR and European Asylum Agency policy guidelines in Afghan cases  Nansen refugee 23.6.2022

Migrationsverket skriver självt i det rättsliga ställningstagandet 21.4.2022: "Eftersom utvecklingen är osäker och kan vara snabbt föränderlig är det viktigt att följa situationen i Afghanistan både vad gäller säkerhetsutvecklingen, människorättsläget och situationen för olika grupper. Det är därför mycket viktigt att använda den senast uppdaterade landinformationen när ett ärende avgörs."

Här kommer därför aktuell information samlas, med länkar till källor. I vissa fall sker uppdateringar i andra artiklar.

Äldre material: Se Nytt från Afghanistan

Innehåll

Ställningstaganden
Den osäkra framtiden
Mänskliga rättigheter
- Allmänt
- Kvinnor
- Hbtqi
- Religion
- Journalister och media
- Våld mot kulturen
Den humanitära situationen
Organiserat beväpnat våld
- Våld specifikt riktat mot hazarer
- Våld från talibaner och motståndsgrupper (exklusive riktat mot hazarer) 

Ställningstaganden

FN:s generalsekretariats speciella sändebud Markus Potzel beskriver situationen i Afghanistan för FN:s säkerhetsråd.
Briefing by deputy special Markus Potzel to the Security council, September 27, 2022  Reliefweb 27.9.2022

Över 60 europeiska organisationer, varav flera svenska, protesterar mot hur europeiska länder bemöter afghanska flyktingar.
Internationell kritik över hur Europa bemöter afghanska flyktingar  19.9.2022

FN:s generalsekreterare uppmanar talibanerna att låta flickor gå i skolan.
UN Chief calls on Afghan authorities to opoen girls' schools  ToloNews 20.9.2022

Tomas Niklasson är EU:s speciella sändebud för Afghanistan. Han är djupt oroad av de ökade brotten mot mänskliga rättigheter och internationell lag i Afghanistan. Ansvar måste utkrävas.
Taliban failed to uphold any promises made: Tomas Niklasson at HCR51  Khaama press 13.9.2022

En tredjedel av de asylsökande och över hälften av dem som fått ny prövning får avslag.
Statistik från Migrationsverket: Skyddssökande från Afghanistan  Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 7.9.2022

En rad organisationer kräver att EU:s speciella sändebud för Afghanistan får förlängt förordnande, och att ansvarsutkrävandet förbättras.
Afghanistan: Renewal of the special rapporteur's mandate and need for stronger accountability measures  Öppet brev till FN:s råd för mänskliga rättigheter, HRW 6.9.2022 

FN konstaterar att mer än 250 personer, inklusive barn, har dödats och sårats i Afghanistan denna månad.
Statement attributable to the Spokesperson for the Secretary-General - on Afghanistan  UN 18.8.2022

EU fortsätter stödja utveckling mot stabilitet i Afghanistan men ställer krav på talibanerna. 
Ett år efter talibanernas maktagande: EU oroat för afghanska flickor  Europaportalen 15.8.2022

FN-experter ställer krav på världssamfundet att starkt kräva av de facto-regimen i Afghanistan att uppfylla basala mänskliga rättigheter.
Afghanistan: UN human rights experts warn of bleak future without massive turnaround  OHCHR 12.8.2022

Hazarernas världsråd fördömer attackerna mot shiamuslimernas/hazarernas samhälle i Kabul.
World Hazara Council calls for protection of Afghan Hazaras  Genocide Watch 12.8.2022

Riksdagsman Anders Österberg (s) frågar utrikesminister Ann Linde om regeringens initiativ.
2021/22:1858 Utvecklingen i Afghanistan och försöken att legitimera talibanernas styre  Från Riksdagsförvaltningen 11.8.2022

USA:s förintelsemuseum har kommit med ytterligare ett uttalande om hazarernas situation i Afghanistan.
Urgent action needed: Hazaras in Afghanistan under attack  United States' holocaust memorial museum 15.8.22

Migrationsverkets rättschefer anser alltför många kvinnor får avslag 
Migrationsverket backar om uppehållstillstånd för afghanska kvinnor  ETC 29.7.2022

Få afghaner får asyl i Sverige. Mer än dubbelt så många har fått avslag jämfört med dem som fått bifall.
SVT 25.7.2022  SR 25.7.2022

Talibanerna bemöter UNAMA:s rapport om bristande mänskliga rättigheter
Islamic Emirat react to UNAMA's human rights report  ToloNews 21.7.2022

Enligt Eurostats siffror har cirka 80 % av asylsökande afghanska medborgare i EU fått uppehållstillstånd i första instans under första kvartalet 2022. I Sverige är det 61 %.
First instance decisions on applications by citizenship, age and sex - quarterly data (rounded) Eurotstat, uppdaterad 20.7.2022   

Michelle Bachelet, FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter, uttalar att världssamfundet måste stödja flickor och kvinnor i Afghanistan.
Afghanistan: Update to the Human Rights Council urgent debate on the situation of women and girls in Afghanistan  1.7.2022 

Migrationsverket informerar på sin hemsida.
Information med anledning av situationen i Afghanistan Migrationsverket, uppdaterad 8.6.2022

Ann Linde twittrade 22 april: "I am deeply concerned by the increasing attacks against the #hazara population in #Afghanistan, incl yesterday's bombing of a Shia Mosque in Mazar e Sharif. The systematic human rights violations and attacks against minority groups in Afghanistan must come to an end." 
Ann Linde, du har rätt: Afghanistan är farligt för hazarer! 28.4.2022

Migrationsverkets riktlinjer är styrande för handläggarnas bedömningar.
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov m.m. för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021 (version 2.0) Migrationsverket 
2022-04-21 

EASO's rapport från november 2021 (uppdaterad april 2022) ligger till grund för Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
Country guidance Afghanistan 2022 EUAA 20.4.2022 

Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att upphöra med utvisningarna till Afghanistan och att se över alla asylavslag som påverkar afghaner och ge dem permanent eller tillfällig rättslig status
Förslag till resolution om situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter  Europaparlamentet 5.4.2022

Human Rights Watch (HRW) talade vid givarkonferensen 31 mars 2022.
Human Right Watch statement to donors and governments at the UN Donors conference for Afghanistan, March 31, 2022 

UNHCR har uttalat sig om behovet av skydd för dem som flytt från Afghanistan.
Guidance on the international protection needs of people fleeing Afghanistan UNHCR februari 2022

Internationella advokatsamfundet skriver till FN om sin oro över att talibanerna tagit över det afghanska advokatsamfundet. 
IPA appeals to UN for support on Taliban takeover of AIBA  International Bar Association 15.12.2021 

Organisationen för europeiska advokater ber EU-kommissionen om stöd för oberoende advokater i Afghanistan.
Call for the recognition of an independant bar in Afghanistan  CCBE 25.11.2021

En rad europeiska advokatsamfund ber om säkerhet och oberoende för advokaterna i Afghanistan.
Joint call in support of endangered lawyers in Afghanistan  CCBE nov 2021

Förintelsemuseet i Washington varnar för genocid (folkmord) på hazarer i Afghanistan.
Museum statement on the Hazara  United States' holocaust memorial museum 23.8.2021


Den osäkra framtiden

Afghanistan har blivit säkrare att resa i, för män i grupp som har skägg och klär sig på rätt sätt. Det betyder inte att risken för inbördeskrig minskat. Att situationen är mycket volatil framgår också av Migrationsverkets egen landinformation.

Talibanernas utrikesdepartement säger att Afghanistans mark inte kommer att användas mot något annat land.
Talibanerna och Hamid Karzai förnekade närvaron av utländska terroristeri Afghanistan  (på persiska) Independent Persian 24.9.2022

Öppen konflikt i Badhakshan mellan talibanerna och Nationella motståndsfronten.
Konflikt i Badhashan: En talibanchef anslöt sig till Nationella motståndsfronten  (på persiska)  Independent Persian 24.9.2022

Justitieministern anser att Afghanistan inte behöver en konstitution. Det räcker med Hanafis lagskola, koranen och Muhammeds utsagor (sunna).
Officials: Afghanistan does not need a constitution  ToloNews 5.9.2022

NRF (Norra motståndsfronten) fortsätter att slåss mot talibanerna, trots att talibanerna sedan hämnas på civilbefolkningen.
NRF fights against the Taliban in six provinces in Afghanistan with 4,000 forces: Nazary  8am 31.8.2022

Sedan hösten 2021 har våldet i Afhganistan ökat, och civila drabbas i högre grad.
High risk of violence targeting civilians under Taliban rule  ACLED sommar 2022

En noggrann genomgång av säkerhetsläget i Afghanistan fram till juli 2022.
Afghanistan security situation  EUAA COI report 1.8.2022

Talibanerna i Parwan ber byäldste om listor på personer som återvänt från utlandet.  
Taliban in Parewan are trying to identify people returning to Afghanistan from abroad  8am Asad 1401 28

Morden på två religiösa ledare visar på det ideologiska kriget mellan mellan Hanafi- och Salafi-skolan inom islam.  
Why attack on Kabul mosque that killed at least 20 is not a one-off event?  Indianarrative 18.8.2022 

Att Norra motståndsfronten (NFR) slagit till mot talibanerna har medfört att många civila tagits som gisslan.
Ground realities of Panjshir and Districts  8am 17.8.2022

Den tidigare chefen för de brittiska styrkorna i Afghanistan varnar för al-Qaidas återkomst.
Former head of the armed forces General Sir Nick Carter says the UK has 'let down' Afghan contractors and warns the country could become a bass for terrorrist groups like al Qaeda  Daily Mail 16.8.2022 

Utrikeskorrespontent Therese Christiansson: Människor är mer rädda idag än i november, trots att kriget är borta.
Terrorforskare Hans Brun: Det kan bli en större kraftmätning mellan IS-Kh å ena sidan och al-Qaida och talibanerna på andra sidan. 

USA lämnade kvar militär utrustning som nu kontrolleras av Afghanistan  TV4 15.8.2022

En viktig religiös talibansk ledare, sheikh Rahimullah Haqqani, mördades av en självmordsbombare. IS-Kh.
Prominent Taliban scholar killed in Kabul attack  Aljazeera 11.8.2022

Allteftersom den humanitära krisen ökar försvagas talibanerna, och då blir IS-Kh (Daesh) och al-Qaida starkare. Talibanerna har inte ensamma kapaciteten att eliminera dem. Så länge talibanerna inte erkänns kan de inte förbättra sin kapacitet. 
Fahim Sadat, Kardan University, Afghanistan, 
One year on: The situation for at-risk Afghans in Afghanistan and abroad. Konferens 10.8.2022

Aktiviteten bland kuchis (nomaderna) har ökat, liksom lokala konflikter om vattenresurser. 
Nassim Majidi från Samuel Hall, One year on: The situation for at-risk Afghans in Afghanistan and abroad. Konferens 10.8.2022

En hög pakistansk talibanledare har dödats av vägbomb i Afghanistan.
Top Pakistan Taliban leader killed in Afghanistan roadside attack  Aljazeera 8.8.2022

Att USA dödade al-Qaida-ledaren har lett till en intern kris hos talibanerna.
Ayman al-Zawahiri assassination: The Taliban's biggest crisis  Aljazeera 5.8.2022

FN-experter säger att talibanerna hotas såväl av grupper som IS-Kh och al-Qaida som av klimatförändringar.
War against Taliban likely to intensify, says UN experts  8am 8.6.2022 

Talibanska myndigheter tycks ha gett fri lejd till sina styrkor att tillfångata, "försvinna" och döda påstådda militanter.
Afghanistan: Taliban execute, 'disappear' alleged militants  HRW 6.7.2022

Talibanerna förnekar bestämt att de skulle ha dålig kontroll över andra beväpnade grupper.
Kabul denies UN experts' report on Afghan security situation  Tolonews 4.6.2022

Olika grupper strider med varandra.
Regional overview: South Asia and Afghanistan 7-13 maj 2022  ACLEDdata 19.5.2022

Afghanistan återtar sin roll som bas för väpnade jihadistgrupper.
Afghanistan regains its crown as terrror central Foreign Policy 20.4.2022  

EASO's rapport från november 2021 (uppdaterad april 2022) ligger till grund för Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
Country guidance Afghanistan 2022 EUAA 20.4.2022 

Talibanerna tog över databaser med biometriska data över personer som arbetat för regeringen och utländska företag och institutioner.
New evidence that biometric data systems imperils Afghans  HRW 30.3.2022

Fatemiyoun, de iranska styrkor som består av shiamuslimska afghaner och som sänts ut att strida i Syrien, utgör nu ett hot mot talibanernas styre i Afghanistan. 
Shadow of Fatemiyoun militia looms over Afghanistan's future  Diaruna 26.12.2021


Mänskliga rättigheter

Allmänt

Den humanitära krisen medför att barnarbetet ökar kraftigt.
Backbreaking work for kids in Afghan brick kilds  AP News 23.9.2022 

FN:s kommission för mänskliga rättigheter konstaterar i sin årsrapport att krisen för mänskliga rättigheter är lika stor som de humanitära och finansiella kriserna.
UN report details Taliban abuses in Afghanistan  HRW 7.9.2022
UN Human rights warns of Afghanistans descent to authoritarianism  AAN 10.9.2022
Situation of human rights in Afghanistan. Report of the Special Rapporteur on the situation for human rights in Afghanistan  Annual report of the UN High Commissioner for human rights A/HRC/51/6 11.9.2022

"Återvändare" från väst är välkomna tillbaka men riskerar att ställas inför domstol.
Taliban would take back Europe's Afghan deportees to face courts, says spokesman  Reuters 30.8.2022

Talibaner har genomfört upprepade dörr-till-dörr-genomsökningar
Fortsättningen av talibanernas insatser från dörr till dörr; "Från kränkning av människors integritet till förödmjukande behandling"  Nyhetsbrev från Afghanistan 12.9.2022 
Taliban's door-to-door searches in northern Afghanistan extends to Faryb, Takhar and Jawzjan  Khaama 29.8.2022
Taliban begins second round of house-to-house search operations in Karte Parwan area, Kabul city  8am 27.6.2022

En grupp brittiska parlamentariker har studerat hazarernas situation i Afghanistan. De varnar i sin rapport för genocid (folkmord).
The situation of the Hazara in Afghanistan  The Hazara Inquiry, augusti 2022

Invånarna i hazara-dominerade distrikt klagar över att de diskrimineras och inte får ta del av biståndet efter översvämningarna. 
Taliban deprives Hazara neighbourhoods and districts of Ghazni of humanitarian aid  8am 29.8.2022

En detaljerad rapport om hur restriktioner och våld drabbar olika grupper. 
Afghanistan: Targeting of individuals  EUAA augusti 2022  

Miljontals websidor har blockerats av kommunikationsministeriet, liksom stora mängder "illegala" simkort
Over 23 million 'immoral' websites blockt in Afghanistan: Minister  Tolo News 25.8.2022

Turkiet sänder tillbaka hundratals afghaner varje dag. En överenskommelse mellan talibanerna och Turkiet kan vara på väg.
Afghan delegation visits Turkey to discuss refugee situation   ToloNews 23.8.2022

Kvinnliga domare, som kanske dömt män för våld mot kvinnor, fruktar för sin säkerhet i talibanernas Afghanistan.
She fled Afghanistan with her law degree sewn into her dress  CNN 14.8.2022

FN har släppt en ny rapport om brott mot mänskliga rättigheter i Afghanistan sedan talibanerna tog över. 
UN releases report on human rights in Afghanistan since the Taliban takeover  UNAMA 20.7.2022
Human rights in Afghanistan 15 August - 15 June 2022 UNAMA 20.7.2022
Taliban presiding over extensive human rights abuses in Afghanistan, says UN The Guardian 21.7.2022 
Arbritary power and loss of fundamental freedoms: A look at UNAMA's first major human rights report since the Taleban takeover  AAN 20.7.2022 
UNAMA releases human rights report on past 10 months  ToloNews 20.7.2022

Det finns stora utmaningar för mänskliga rättigheter i Afghanistan, enligt Richard Bennett, FN:s speciella rapportör för Afghanistan.
Facing critical human rights challenges, Afghanistan at a crossroads, says UN expert in Kabul Ohchr.org 26.5.2022 

I sin rapport konstaterar UD att "en fungerande rättsstat saknas, liksom demokratiska institutioner och grundläggande samhällsstrukturer".
Afghanistan - mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 mars 2022 UD 22.6.2022


Human Rights Watch ser en stegrande kris för mänskliga rättigheter efter talibanernas övertagande.
World report 2021: Afghanistan. Events of 2021 HRW.org 2022

Amnesty konstaterar i sin årsrapport att det under 2021 på många olika sätt begåtts allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter.
Afghanistan 2021. Amnesty International 2022

Enligt studien från ECRE på "återvändare" från Tyskland var det farligt för dem redan före talibanernas övertagande.
Study:"Experiences and perspectives of deported Afghans in the context of current political and economic developments in Afghanistan  ECRE 11.6.2021

Afghanistan är det minst demokratiska landet i världen.
Mapped: The state of global democracy in 2022  Visual Capitalist 13.5.2022

Anna Lind-stipendiet 2022 gick till de två afghanska kvinnliga journalisterna Najwa Alimi och Jamala Afghani. Åtminstone Najwa är nu i Sverige. 
Årets Anna Lind-pris: Afghanska kvinnor uppmärksammas  Socialdemokraterna 5.5.2022

I EASO:s rapport 2017 om individer under legala och sociala normer beskrivs bland annat  hur intolerant samhället och talibanerna är mot apostater och västerniserade personer. 
Afghanistan: Individuals target under societal and legal norms  Country of origin information report, EASO december 2017 


Kvinnor

Se även:
Migrationsverket: Svensk-afghanska kvinnor måste anpassa sig till talibanernas regler. 8.6.2022

Afghanistan 2021. Amnesty International 

Saeed Khosty, en hög potentiat och tidigare talesperson för talibanerna, har kidnappat en ung flicka, tvångsgift sig med henne, tvingat sig till sex och skilt sig från henne. I och med att hon inte längre är oskuld har hon lågt värde.

UN calls on Taliban to probe allegations of forced marriage, rape against key member  Radio Free Europe 3.9.2022 

Institutioner för stöd till utsatta kvinnor finns inte längre, och själmorden ökar.
Afghanistan: Medics battle mental health crisis  dw.com 16.9.2022

Utbildningsministern påstår att föräldrarna inte vill att deras döttrar ska gå i skolan, trots att föräldrar säger motsatsen.
Minister claims closed girls' schools in line with wishes of parents  ToloNews 11.9.2022

En student arresterades, tvångsgiftes med en högt uppsatt taliban som våldtog henne. Hon gick ut öppet i sociala media. Ingen vet vad som hänt sedan.
Elaha's fate: Forced marriage, violence, torture, and rape, by a Taliban official  Nimrokh Media 31.8.2022

Mycket av alla restriktioner som införts riktar sig mot kvinnor.
Afghanistan: Targeting of individuals EAUU COI augusti 2022.  

Talibanerna planerar en särskild moralpolis för kvinnor. Kvinnor ska ställas mot kvinnor.
The Taliban establishes female moral police department  Nimrokh Media 23.8.2022

Rapporten juli 2022 från Amnesty International talar om den "långsamma kvävningsdöden" för Afghanistans kvinnor. 
Afghanistan: Talibanernas angrepp på kvinnors och flickors mänskliga rättigheter fördärvar deras liv  Amnesty.se 27.7.2022
Afghanistan: Taliban's 'suffocating crackdown' destroying lives of women and girls - new report  Amnesty International 27.7.2022
Death in slow motion: Girls and women under Taliban rule  ReliefWeb 27.7.2022 

FN:s kvinnorepresentant för Afghanistan uttalar sig.
Press briefing: The situation of women and girls in Afghanistan  ReliefWeb 25.7.2022

UNAMA anser att talibanernas regler om mahram och hijab utgör "discriminatory and disproportionate" inskränkningar i kvinnors rörelsefrihet. 
Human rights in Afghanistan 15 August - 15 June 2022 UNAMA 20.7.2022

Afghanistan kommer på sista plats när det gäller jämställdhet mellan könen.
Gender Gap Report, World Economic Forum juli 2022  

När 3 000 personer samlades för att diskutera Afghanistans framtid ansågs män representera kvinnor.
Men to represent women in the Taliban's grand assembly: Taliban leader  Khaama 29.6.2022 

Kvinnor i Afghanistan tar i ren desperation livet av sig.
In Afghanistan, women take their lifes out of desperation, Human rights council hears UN News 1.7.2022

Norge har tagit fram en landrapport om Afghanistans kvinnor.
Afghanistan: Situasjonen for afghanske kvinner etter Talibans maktovertakelse  Landinfo.no 22.6.2022

Listan över restriktioner för kvinnor införda av talibanerna är mycket lång.
Taliban policies restricting women's rights since August 2021  Voiceamplified.org. Senast uppdaterad 22.6.2022

Kvinnor i Afghanistan berättar om vad de nya restriktionerna innebär för dem.
"We need to breathe too": Women across Afghanistan navigate the Taleban's hijab rulings  AAN 1.6.2022

Politiskt våld mot kvinnor har ökat sedan talibanernas övertagande. 
Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan  ACLED och APW 14.4.2022

Hbtqi

Se även: Hbtqi i Afghanistan: "Även om du kommer till himlen kommer vi att hitta dig". 25.2.2022

Talibanerna förbjuder könskorrigerande operationer.
Taliban banned sex reassignment operations  Nimrokh Media 24.8.2022

Ett avsnitt i den här rapporten handlar om hbtqi-personer.
Afghanistan: Targeting of individuals  
EUAA augusti 2022. Sid 181-185  


Situationen för hbtqi-personer har förvärrats drastiskt sedan talibanernas övertagande. 
"Even if you go to the skies, we'll find you". LGBT people in Afghanistan after the Taliban takeover. 
Human Rights Watch, OutRight Action International, januari 2022 

Religion 

Se även:
Ateism i talibanernas Afghanistan. 3.4.2022

Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan? 12.4.2022 

60 sikher hindrades från att lämna Afghanistan då de ville ta med sig sina skrifter.
Talibanerna tillät inte en grupp sikher att åka till Indien från Afghanistan  (på persiska) dw.com 

Apostater har tvingats till avbön och omvändelse.
Afghanistan: Targeting of individuals EAUU COI augusti 2022. Sid 42-43. 

En kristen "återvändare" uppsöktes av talibanerna, misshandlades och fängslades. 
Medlem i Härnösands pingstförsamling misshandlad av talibaner  Dagen 3.11.2021

I Årets World Watch List, listan över de länder där förföljelsen mot kristna är störst, hamnar Afghanistan på första plats. 
Afghanistan nummer 1 på World Watch List Open Doors 19.1.2022 

World Watch List 2022 

Journalister och media

USA påpekar hur grundläggande en fri press är för demokrati. Talibanerna förnekar att de stryper media.
Journalists in Afghanistan under threat: US Embassy  ToloNews 17.9.2022
Ett kapitel i denna rapport ägnas journalister. 
Afghanistan: Targeting of individuals  EUAA augusti 2022  
En norsk journalist häktades då han bevakade kvinnornas demonstration för "mat, arbete och frihet".
Afghanistan: Norsk journalist greps av talibanerna  Expressen 14.8.2022
Över 200 medier har stängts ner och 7000 mediearbetare har blivit arbetslösa.
Over 200 Afghan media outlets shut down in past year: Journalist federation  ToloNews 4.8.2022 
Ett år efter talibanövertagandet: "Slakt på journalistiken"  Journalisten 11.8.2022
Fler än varannan journalist har förlorat jobbet i Afghanistan  Reportrar utan gränser 11.8.2022
Australisk journalist släppt ur fängelse
Australian journalist spared Taliban jail after 'forced apology' for child sex slaves stories  The Telegraph 20.7.2022
En återvändande journalist blev trakasserad av talibanerna och tvingades lämna landet efter tre dagar. 
The Taliban detained me from doing my job. I can never go back  Foreign Policy 20.7.2022
En WION-reporter hölls i 21 timmar av talibanerna.
WION fineprint: WION's Anas Mallick assaulted in Afghanistan  WION 6.7.2022
Mediaarbetare fängslas och tvingas be om "ursäkt".
Afghanistan's Taliban crack down on vloggers  HRW 14.6.2022
Amnesty kräver att youtubaren Ajmal Haqiqi och hans kollegor friges. 
Afghanistan: The Taliban must immediately release the youtuber Ajmal Haqiqi and his colleagues  Amnesty International 8.6.2022
Censuren ökar, journalister häktas.
Taliban intensifies attacks on Afghan media  HRW 30.3.2022
Våld mot journalister har ökat sedan talibanernas övertagande. 
Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan  ACLED och APW 14.4.2022
Talibanska myndigheter på landsorten har hotat, häktat och misshandlat journalister.
Afghanistan: Taliban threatening provincial media  HRW 7.3.2022


Våld mot kulturen

Musik har förbjudits i flera delar av Afghanistan, både lyssnande och utövande. Musiker har misshandlats. Ett kapitel i EUAA:s rapport berör detta. 
Afghanistan: Targeting of individuals  EUAA augusti 2022
Kabul's historic mucisian's quarter goes silent following Taliban takeover  Billboard 23.3.2022

Persiska språket och litteraturen har haft stort inflytande i Afghanistan. Nu försöker pashtunerna gå över till pashtu.
Talibanernas språkliga apartheid utan möjlighet att ersätta det persiska språket  (på persiska) Independent Persian 24.9.2022

I denna rapport om hazarernas situation beskrivs våldet på deras kultur, religion mm.
Afghanistan: The situation of Hazaras during one year of the Taliban rule  Bolaq.org 15.8.2022

Persisk litteratur rapporteras avlägsnas från biblioteken, trots att en majoritet av befolkningen talar dari (en persisk dialekt).
@NasimiShabnam, Twitter 21.6.2022

Den humanitära situationen

Många afghaner flyr till Iran - en del för att rädda sitt liv, många för att försöka ta sig till Europa, andra för att skaffa sig försörjning. Men Iran deporterar många som kommit illegalt.
Officials: Over 50,000 Afghans deported from Iran in past month  ToloNews 16.9.2022

Utförliga socio-ekonomiska siffror om Afghanistan 2022.
Key socio-economic indicators in Afghanistan and in Kabul city   EUAA augusti 2022

Det råder olika meningar om i vilken grad och på vilket sätt som sjukvårdssystemet påverkats av talibanernas övertagande och den ekonomiska krisen.
Afghanistan's health care system falls back to the level of 20 years ago  8am 13.8.2022

Islamic Relief anser att allt måste göras för att nå fram till nödställda människor i Afghanistan. Flickors rätt till skolgång får man diskutera med talibanerna.
What is our future? Afghanistan on a knife-edge  Islamic Relief 12.8.2022
Afghanistan scene of world's 'worst' humanitarian crisis: Islamic Relief Organization  Khaama 13.8.2022

"I korthet, risken att sprängas av en självmordsbombare i en checkpoint är idag betydligt mindre, risken att dö utav nästan allt annat påtagligt större." Johan Chytraeus, ur kommentar på facebook 12.8.2022

Flickor drabbas hårdare än pojkar av talibanernas restriktioner och den humanitära situationen.
Breaking point: Children's lives one year under Taliban rule  Save the Children 2022

400 privata skolor har stängt då de inte klarar talibanernas krav på skatter och avgifter. Minst 10 000 elever står utan skola. 
Over 400 private schools closed due to economic challenges  ToloNews 10.8.2022

Afghanistan har drabbats av utbrott av flera infektionssjukdomar.
Afghanistan emergency situation report issue 19 (reporting period: July 2022)  WHO 9.8.2022

Frågor och svar om krisen i Afghanistan.
Economic causes of Afghanistan's humanitarian crisis  HRW 4.8.2022

Jordbävningar och flodvågor på grund av kraftiga regn har orsakat stor skada och många döda. 
Earthquake in Paktika and Kost provinces, Afghanistan Situation report #11 ReliefWeb 24.7.2022

Över hälften av intervjuade tvångsdeporterade från Turkiet och EU saknade försörjning i maj 2022. 
DTM Afghanistan - Returnee longitudinell survey (RLS) round 5 (May 2022)  Relief web 13.7.2022

Som en följd av klimatförändringarna kommer torka att råda även under 2022.
The climate change crisis in Afghanistan: The catastrophe worsens - what hope for actions? AAN 6.6.2022

Omkring 1,1 miljoner barn under fem års ålder bedöms vara på väg att drabbas av den dödligaste formen av undernäring, enligt FN:s barnfond Unicef.
UNICEF-chefen: "Bland det värsta jag sett"  DN 6.6.2022

Opium är lätt odlat, kräver små mängder vatten och ger bra betalt. Talibanerna har förbjudit det och förstör nu året skördar.
Afghanistan dominates global opium production. The Taliban is shutting that down  NPR 2.6.2022
Opiumproduktion i Afghanistan  SAK, läst 27.7.2022

Brist på läkemedel och utbrott av sjukdomar medför onödiga dödsfall.
Afghans dying from lack of medicines  HRW 9.5.2022

93 procent av befolkningen hade inte tillräckligt med mat i mars 2022. 
Afghanistan: EU funding is a lifeline for families as humanitarian needs reach record highs  World Food Programme Insights 4.5.2022

Över hälften av intervjuade återvändare från EU och Turkiet saknade anställning i december 2021, och deras ekonomiska situation hade förvärrats.

DTM Afghanistan - Returnee longitudinel survey (RLS) (round 3 - December 2021)  Reliefweb 21.4.2022

WHO skriver om den humanitära krisen
WHO Global Health Emergency appeal: Afghanistan  WHO 7.3.2022

Afghanistans hälsosystem på gränsen att kollapsa
Afghanistan's health system is in the brink of collapse: urgent action is needed  WHO 27.1.2022

Psykiatrisk vård är ofta det som först drabbas när resurserna inte räcker. 
Supporting mental health in Afghanistan  ReliefWeb 6.10.2021


Organiserat väpnat våld

Siffror över döda och sårade kan mycket väl vara underskattade, då talibanerna vill påskina att de har kontroll över landet. Likaså är få journalister på plats. De som finns får order från talibanerna. Framför allt är bevakningen dålig när de gäller landsbygden och mindre städer. 


Våld specifikt riktat mot hazarer och andra icke-sunnimuslimer

Fokmordsexperten Gregory H Stanton anser att det pågår ett långsamt folkmord på hazarer i Afghanistan. 
Dr. Gregory H. Stanton, world's genocide expert, on the Hazara genocide  Afghanistan War Victims Voices 23.6.2022  

I en rapport hävdas att förföljelserna av hazarer i Afghanistan är ett brott mot mänskligheten och ett brott mot Rom-stadgan. 
Relentless atrocities: The persecution of Hazaras 
Mehdi J Hakimi, Harvard university. Michigan Journal of International Law, Vol. 44 (2022 Forthcoming). 27.5.2022. 84 s.

Tre steg av tio mot folkmord finns på plats: diskriminering, organisation och förföljelse.
Country overview Afghanistan  Genocide watch, uppdaterad 28.2.2022 

Minst 23 studenter, de flesta kvinnor, dödades vid attack mot universitet i hazaraområde i Kabul.
Kabul, Afghanistan: At least 23 dead after suicide bomb blast at education center in Kabul  CNN 30.9.2022

Inför den 133:e årsdagen av folkmordet på hazarerna har man samlat mycket aktuellt material här.
#Hazara genocide day  Stop Hazara Genocide!

I ett arkiv listas dåd begångna mot hazarer i Afghanistan och Pakistan.

Hazara Genocide Archive  

I december 2020 beräknades risken för folkmord i Aghanistan 2021 - 2022 till 1 på 9.
Countries at risk for mass killing 2021 - 2022  Early warning project november 2021

Enligt Amnesty dödades en hel hazarisk familj i en nattlig räd 26 juni. Talibaner genomför attacker mot etniska minoriteter och medlemmar av tidigare säkerhetsstyrkor.
Afghanistan: Taliban torture and execute Hazaras in targeted attack  Amnesty International 16.9.2022

Två cykelbomber utlöstes samma dag i västra Kabul, hazaradominerat område.
Two back to back explosions hit west of Kabul, three injured  Times of India 11.9.2022
Afghanistan: Explosion reported in Poole Khoshk area of Dasht-e-Barchi, Sept 10  Crisis24 10.9.2022

Talibanerna har varken skyddat hazarerna mot IS-K eller erbjudit dem sjukvård eller annat stöd.
Afghanistan: ISIS group targets religious minorities  HRW 6.9.2022

En brittisk rapport varnar för att hazarerna i Afghanistan utsätts för folkmord sedan talibanerna tog över makten.
The Hazara community at risk of genocide in Afghanistan  Forbes 6.9.2022
The situation of the Hazaras in Afghanistan. The Hazara inquiry, augusti 2022

I Parwan har talibanerna krävt att byäldsten ska lämna en lista över personer som återvänt från utlandet.
Taliban in Parwan is trying to identify people returning to Afghanistan from abroad  (text på persiska) 8am 14 Asad 1401

Ett kapitel handlar om hur talibanerna behandlat hazarerna det senaste året. 
Afghanistan: Targeting of individuals  
EUAA augusti 2022  

Självmordsbombare dödade fyra, miste benen.
Blast in Mazar-e-Sharif leaves four people injured  ToloNews 24.8.2022

I denna uttömmande rapport beskrivs inte bara det fysiska våldet mot hazarer, utan även våldet riktat mot deras kultur, religion mm.
Afghanistan: The situation of Hazaras during one year of the Taliban rule  Bolaq.org 15.8.2022 

Explosion i hazara-område i västra Kabul, vid lokal där id-handlingar distribueras.
Afghanistan: Explosion reported in the Dasht-e-Barchi area of Kabul, Aug 13  Crisis 24 13.8.2022

USA:s förintelsemuseum likställer förföljelsen av hazarer med folkmord. 
Urgent action needed: Hazaras in Afghanistan under attack  US Holocaust Memorial Museum 10.8.2022 

Sex explosioner ska ha skett under sex dagar i hazara-dominerat område i Kabul, under Ashura, sorgehögtiden för shiamuslimer. Vid en attack mot en moské fredag 5 augusti ska ett femtiotal bedjande ha dödats (IS-Kh). 


- UNAMA kräver att Islamska emiratet skyddar Kabuls invånare under Ashura-ritualerna.
As attacks rise, UNAMA calls for security for minorities  ToloNews 9.8.2022

- Invånarna i västra Kabul klagar över att antalet explosioner har ökat.
Kabul residents call for security for the Ashura ritual  ToloNews 7.8.2022

- Beväpnade män stormade in i sikhernas helgedom Gurdwara, Kabul.
Attack on Gurdwara in Kabul faces strong reactions  ToloNews 7.8.2022

- Andra dagen i rad med explosion i hazara-dominerat område, Kabul.
3 people die in blast on second day of attacks in Kabul  ToloNews 6.8.2022 

- En buss gick på en vägmina i hazara-dominerat shoppingområde i Kabul. Åtta döda. IS-Kh.
Blast occurred in Chandawal of Kabul  ToloNews 7.8.2022

Systematiska attacker på hazara-shiitiska områden har lett till över 120 döda och skadade. 
Afghanistan: Taliban must immediately step-up measures to protect the Hazara-shiite communities  Amnesty International 7.8.2022

Enligt en FN-rapport har 700 civila dödats och 1400 sårats sedan talibanerna tog över, de flesta från etniska och religiösa minoriteter. IS-Kh.
UN releases report on human rigths in Afghanistan since the Taliban takeover UNAMA 20.7.2022

Upproret mot talibanerna i Balkhan har lett till att tusentals familjer fördrivits. Talibaner
Taliban displaces thousands of Afghanistan's Hazara population with no food and shelter HuffPost 15.7.2022

I Balkhan har talibanerna dödat minst 150 civila, inklusive kvinnor och barn. Telekommunikationer avbrutna, hjälporganisationer tillåts ej. Talibaner mot beväpnade hazaragrupper Taliban fighters execute 150 civilians in Balkhab Hasht-e-Subh Daily 2.7.2022 

Rapporter om utomrättsliga avrättningar, fördrivning av civila, förstörelse av egendom och andra brott mot mänskliga rättigheter i Balkhan. 
Richard Bennett, FN:s speciella rapportör Afghanistan Twitter 27.6.2022  

Talibanerna segrade över motståndsstyrkor i Balkhan
MoD says clashes in Balkhab has ended TOLOnews 26.6.2022 

En sprängladdning utlöstes utanför ett sikh-tempel (Gurdwara) i Kabul. IS-Kh.
Deadly attack on Sikh temple in Kabul leaves community in fear  Aljazeera 18.6.2022

Sedan talibanerna tog över Afghanistan är hazarerna återigen extra utsatta.
‘It Doesn’t Matter If We Get Killed,’ Afghanistan’s Hazaras Speak Out The Diplomat 27.5.2022

Listan över våld riktat mot hazarer av talibaner och andra är mycket lång. 

Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna. 11.5.2022

Våld från talibaner och motståndsgrupper (exklusive våld specifikt riktat mot hazarer)

Två explosioner i Kabul. Den senaste i det "gröna" distriktet, där FN och ambassaderna finns.

Taliban: Car bomb near mosque kills 7, wounds 41  AP news 23.9.2022
Taliban official: explosion kills 3 people in Afghan capital  Beaumont Enterprise 21.9.2022

Talibaner genomför razzior och plundringar av privata hem, ibland med dödsoffer som följd.
Talibanerna dödade fyra kvinnor och skadade fyra andra under en attack mot hus i Helmand  (på persiska)  8am 
 Sableh 1401 27

Självmordsattack utanför ryska ambassaden dödade två ambassadanställda. IS-Kh.
IS claims responsibility for deadly suicide attack outside Russian embassy in Kabul  RFE/RL 5.9.2022
Two russian embassy staff dead, four others killed in suicide bomb blast in Kabul  Reuters 5.9.2022

Den fjärde högt uppsatta sunni-islamska ledare har mördats i självmordsattack.
Explosion in northwestern Afghanistan kills controversial clergyman, Mujid Rahmad Ansare  Khaamad 2.9.2022
Blast at Afghan mosque kills at least 18, including a pro-Taliban cleric  New York Times 2.9.2022

Ytterligare en attack mot talibaner. 
Roadside mine blast kills six Taliban members in Panjshir  8am 29.8.2022 

Över 300 strider rapporteras mellan NRF (Nationella motståndsfronten) och talibanerna under första halvåret 2022.
High risk of violence targeting civilians under Taliban rule  ACLED sommar 2022

Norra motståndsfronten reser motstånd mot talibanerna.
10 Taliban fighters killed by NRF in Andrab  8am 19.8.2022

Kvinnliga demonstranter slogs ner av talibaner.
29 female protesters were injured in Saturday's protests  Nimrokh Media 18.8.2022

En stor explosion i en moské i nordvästra Kabul, troligen tadjik-dominerat. Minst 20 döda och 40 skadade. En av dem var en viktig religiös ledare.
Many feared dead after huge explosion rips through Kabul mosque The Guardian 18.8.2022
Amir Mohammad Kabuli killed  Afghan-bios.com 18.8.2022
Taliban condemns bombing of mosque in Afghan capital  Khaama 18.8.2022

En framstående sunni-muslimsk ledare avled i självmordsattack i moské. IS-Kh
Prominent Taliban scholar killed in Kabul attack  Al Jazeera 11.8.2022

En hög pakistansk talibanledare dödades av vägbomb i Afghanistan.
Top Pakistan Taliban leader killed in Afghanistan roadside attack  Al Jazeera 8.8.2022

Strider har ägt rum inne i Kabul.
Fighting in Karta-e-Sakhi ends with 'multiple attackers killed, 1 detained'  ToloNews 3.8.2022

En bomb utlöstes bland publiken vid en cricketmatch.
Two killed in Kabul cricket match, police say  Reuters 30.7.2022

600 tadjiker togs till fånga som gisslan och avrättades därefter. Talibaner
Taliban implicated in mass killings of Tajik men  Washington Examiner 20.7.2022 

Minst 73 person har dödats eller skadats under första veckorna i juli 2022
73 people suffer casualties in Afghanistan in 2 weeks  Pajhwok 16.7.2022

Ett hundratal kroppar rapporterats ha hittats i en flod. Talibaner mot IS-Kh.
Afghanistan: Taliban execute, 'disappear' alleged militants  HRW.org 7.7.2022

Tidigare politiska och militära ledare har startat väpnade motståndsrörelser och genomfört attacker mot talibanerna.

Väpnat motstånd mot talibanerna SAK 30.6.2022

I juni 2022 ägde ett stort antal konfrontationer rum mellan olika motståndsgrupper och talibaner.   
ACLED Regional Overview: South Asia and Afghanistan ReliefWeb 7.7.2022. 
Regional overview: South Asia and Afghanistan 11-17 June 2022  ACLEDdata 23.6.2022

Nationella frihetsfronten iscensatte explosioner utanför talibanernas jirga, deras stora samrådsmöte.  
Explosions and gunfire near Taliban's grand assembly venue  Khaama 30.6.2022 

Trots att talibanerna lovat "amnesti för alla" står de för merparten av våldet mot civila.  
Afghanistan: The Taliban has promised 'amnesty for all' - but they are responsible for most violence against civilans  Jack Taylor, SkyNew 16.6.2022

Civilbefolkningen i Panjshir straffas kollektivt av talibanerna för militanta gruppers uppror. 
Afghanistan: Taliban torture civilians in Panjshir 
HRW 10.6.2022 

Flera explosioiner i moskéer i samband med Ramadan. Troligen IS-Kh. En explosion i en sunni-moské i Kabul dödade minst 50 personer. Veckan innan dödades 29 personer vid explosion i moské i Kunduz.
Blast at Kabul mosque kills more than 50 worshippers  The Guardian 29.4.2022

Våld mot civila har på vissa håll och för vissa grupper ökat sedan talibanernas övertagande.
Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan  ACLED och APW 14.4.2022 


Sammanställningen gjord av Ingrid Eckerman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar