torsdag 28 juli 2022

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022


Migrationsverket ger med oregelbundna intervall ut så kallade "landrapporter", bland annat
om Afghanistan. De grundas på data som samlats in av Lifos och utgör den kunskap som handläggarna lutar sig mot när de ska bedöma möjligheten att utvisa en person som söker skydd i Sverige. 

Ett av problemen med landinformationen är att den ofta grundar sig på rapporter som tagits fram av andra internationella instanser. Forskarnas arbete och byråkratins malande gör att den information man hänvisar till kan ligga 1 - 1,5 år tillbaka i tiden. 
Nansen note 2 - 22. The use of UNHCR and European Asylum Agency policy guidelines in Afghan cases  Nansen refugee 23.6.2022

Migrationsverket skriver självt i det rättsliga ställningstagandet 21.4.2022: "Eftersom utvecklingen är osäker och kan vara snabbt föränderlig är det viktigt att följa situationen i Afghanistan både vad gäller säkerhetsutvecklingen, människorättsläget och situationen för olika grupper. Det är därför mycket viktigt att använda den senast uppdaterade landinformationen när ett ärende avgörs."

Här kommer därför aktuell information samlas, med länkar till källor. I vissa fall sker uppdateringar i andra artiklar.

Innehåll

Ställningstaganden
Mänskliga rättigheter
- Allmänt
- Kvinnor
- Hbtqi
- Apostasi - att lämna islam
- Journalister och media
- Våld mot kulturen
Den humanitära situationen
Organiserat beväpnat våld
- Våld specifikt riktat mot hazarer
- Våld från talibaner och motståndsgrupper (exklusive riktat mot hazarer) 

Ställningstaganden

Migrationsverket informerar på sin hemsida.
Information med anledning av situationen i Afghanistan Migrationsverket, uppdaterad 8.6.2022

Migrationsverkets riktlinjer är styrande för handläggarnas bedömningar.
Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov m.m. för medborgare från Afghanistan - RS/089/2021 (version 2.0) Migrationsverket 
2022-04-21 

EASO's rapport från november 2021 (uppdaterad april 2022) ligger till grund för Migrationsverkets rättsliga ställningstagande.
Country guidance Afghanistan 2021 EASO 20.4.2022 

Få afghaner får asyl i Sverige. Mer än dubbelt så många har fått avslag jämfört med dem som fått bifall.
SVT 25.7.2022  SR 25.7.2022

Enligt Eurostats siffror har cirka 80 % av asylsökande afghanska medborgare i EU fått uppehållstillstånd i första instans under första kvartalet 2022. I Sverige är det 61 %. 
First instance decisions on applications by citizenship, age and sex - quarterly data (rounded) Eurotstat, uppdaterad 20.7.2022   

Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att upphöra med utvisningarna till Afghanistan och att se över alla asylavslag som påverkar afghaner och ge dem permanent eller tillfällig rättslig status. 
Förslag till resolution om situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter  Europaparlamentet 5.4.2022

UNHCR har uttalat sig om behovet av skydd för dem som flytt från Afghanistan.
Guidance on the international protection needs of people fleeing Afghanistan UNHCR februari 2022

Mänskliga rättigheter

Allmänt

FN har släppt en ny rapport om brott mot mänskliga rättigheter i Afghanistan sedan talibanerna tog över.
Human rights in Afghanistan 15 August - 15 June 2022 UNAMA 20.7.2022
Taliban presiding over extensive human rights abuses in Afghanistan, says UN The Guardian 21.7.2022 
Arbritary power and loss of fundamental freedoms: A look at UNAMA's first major human rights report since the Taleban takeover  AAN 20.7.2022 

Det finns stora utmaningar för mänskliga rättigheter i Afghanistan, enligt Richard Bennett, FN:s speciella rapportör för Afghanistan.
Facing critical human rights challenges, Afghanistan at a crossroads, says UN expert in Kabul Ohchr.org 26.5.2022 

I sin rapport konstaterar UD att "en fungerande rättsstat saknas, liksom demokratiska institutioner och grundläggande samhällsstrukturer".
Afghanistan - mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer: situationen per den 31 mars 2022 UD 22.6.2022


Human Rights Watch ser en stegrande kris för mänskliga rättigheter efter talibanernas övertagande.
World report 2021: Afghanistan. Events of 2021 HRW.org 2022

Amnesty konstaterar i sin årsrapport att det under 2021 på många olika sätt begåtts allvarliga kränkningar mot mänskliga rättigheter.
Afghanistan 2021. Amnesty International 2022

Enligt studien från ECRE på "återvändare" från Tyskland var det farligt för dem redan före talibanernas övertagande.
Study:"Experiences and perspectives of deported Afghans in the context of current political and economic developments in Afghanistan  ECRE 11.6.2021

I 2017 år rapport om individer under legala och sociala normer 

Kvinnor

Se även:
Migrationsverket: Svensk-afghanska kvinnor måste anpassa sig till talibanernas regler. 8.6.2022

Afghanistan 2021. Amnesty International 

Rapporten juli 2022 från Amnesty International talar om den "långsamma döden" för Afghanistans kvinnor. 
Afghanistan: Talibanernas angrepp på kvinnors och flickors mänskliga rättigheter fördärvar deras liv  Amnesty.se 27.7.2022
Death in slow motion: Girls and women under Taliban rule  ReliefWeb 27.7.2022 

FN:s kvinnorepresentant för Afghanistan uttalar sig.
Press briefing: The situation of women and girls in Afghanistan  ReliefWeb 25.7.2022

Afghanistan kommer på sista plats när det gäller jämställdhet mellan könen.
Gender Gap Report, World Economic Forum juli 2022  

När 3 000 personer samlades för att diskutera Afghanistans framtid ansågs män representera kvinnor.
Men to represent women in the Taliban's grand assembly: Taliban leader  Khaama 29.6.2022 

Kvinnor i Afghanistan tar i ren desperation livet av sig.
In Afghanistan, women take their lifes out of desperation, Human rights council hears UN News 1.7.2022

Norge har tagit fram en landrapport om Afghanistans kvinnor.
Afghanistan: Situasjonen for afghanske kvinner etter Talibans maktovertakelse  Landinfo.no 22.6.2022

Listan över restriktioner för kvinnor införda av talibanerna är mycket lång.
Taliban policies restricting women's rights since August 2021  Voiceamplified.org. Senast uppdaterad 22.6.2022

Kvinnor i Afghanistan berättar om vad de nya restriktionerna innebär för dem.
"We need to breathe too": Women across Afghanistan navigate the Taleban's hijab rulings  AAN 1.6.2022

Politiskt våld mot kvinnor har ökat sedan talibanernas övertagande. 
Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan  ACLED och APW 14.4.2022

Hbtqi

Se även: Hbtqi i Afghanistan: "Även om du kommer till himlen kommer vi att hitta dig". 25.2.2022

Situationen för hbtqi-personer har förvärrats drastiskt sedan talibanernas övertagande. 
"Even if you go to the skies, we'll find you". LGBT people in Afghanistan after the Taliban takeover. 
Human Rights Watch, OutRight Action International, januari 2022 

Apostati - att lämna islam

Se även:
Ateism i talibanernas Afghanistan. 3.4.2022

Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan? 12.4.2022 

I Årets World Watch List, listan över de länder där förföljelsen mot kristna är störst, hamnar Afghanistan på första plats. 
Afghanistan nummer 1 på World Watch List Open Doors 19.1.2022 

World Watch List 2022 

Journalister och media

Amnesty kräver att youtubaren Ajmal Haqiqi och hans kollegor friges. 
Afghanistan: The Taliban must immediately release the youtuber Ajmal Haqiqi and his colleagues  Amnesty International 8.6.2022

Våld mot journalister har ökat sedan talibanernas övertagande. 
Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan
  ACLED och APW 14.4.2022

Våld mot kulturen

Persisk litteratur rapporteras avlägsnas från biblioteken, trots att en majoritet av befolkningen talar dari (en persisk dialekt).
@NasimiShabnam, Twitter 21.6.2022

Den humanitära situationen

Jordbävningar och flodvågor på grund av kraftiga regn har orsakat stor skada och många döda. 
Earthquake in Paktika and Kost provinces, Afghanistan Situation report #11 ReliefWeb 24.7.2022

Som en följd av klimatförändringarna kommer torka att råda även under 2022.
The climate change crisis in Afghanistan: The catastrophe worsens - what hope for actions? AAN 6.6.2022

Omkring 1,1 miljoner barn under fem års ålder bedöms vara på väg att drabbas av den dödligaste formen av undernäring, enligt FN:s barnfond Unicef.
UNICEF-chefen: "Bland det värsta jag sett"  DN 6.6.2022

Opium är lätt odlat, kräver små mängder vatten och ger bra betalt. Talibanerna har förbjudit det och förstör nu året skördar.
Afghanistan dominates global opium production. The Taliban is shutting that down  NPR 2.6.2022
Opiumproduktion i Afghanistan  SAK, läst 27.7.2022

93 procent av befolkningen hade inte tillräckligt med mat i mars 2022. 
Afghanistan: EU funding is a lifeline for families as humanitarian needs reach record highs  World Food Programme Insights 4.5.2022

Organiserat beväpnat våld

Våld specifikt riktat mot hazarer

Upproret mot talibanerna i Balkhan har lett till att tusentals familjer fördrivits.
Taliban displaces thousands of Afghanistan's Hazara population with no food and shelter HuffPost 15.7.2022

I Balkhan har talibanerna dödat minst 150 civila, inklusive kvinnor och barn. Telekommunikationer avbrutna, hjälporganisationer tillåts ej. Talibaner mot beväpnade hazaragrupper Taliban fighters execute 150 civilians in Balkhab Hasht-e-Subh Daily 2.7.2022 

Rapporter om utomrättsliga avrättningar, fördrivning av civila, förstörelse av egendom och andra brott mot mänskliga rättigheter i Balkhan. 
Richard Bennett, FN:s speciella rapportör Afghanistan Twitter 27.6.2022  

Talibanerna segrade över motståndsstyrkor i Balkhan
MoD says clashes in Balkhab has ended TOLOnews 26.6.2022 

Sedan talibanerna tog över Afghanistan är hazarerna återigen extra utsatta.
‘It Doesn’t Matter If We Get Killed,’ Afghanistan’s Hazaras Speak Out The Diplomat 27.5.2022

Listan över våld riktat mot hazarer av talibaner och andra är mycket lång. 

Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna. 11.5.2022


Våld från talibaner och motståndsgrupper (exklusive våld specifikt riktat mot hazarer)

Ett hundratal kroppar rapporterats ha hittats i en flod. Talibaner mot IS-Kh.
Afghanistan: Taliban execute, 'disappear' alleged militants  HRW.org 7.7.2022

Tidigare politiska och militära ledare har startat väpnade motståndsrörelser och genomfört attacker mot talibanerna.

Väpnat motstånd mot talibanerna SAK 30.6.2022

I juni 2022 ägde ett stort antal konfrontationer rum mellan olika motståndsgrupper och talibaner.   
ACLED Regional Overview: South Asia and Afghanistan ReliefWeb 7.7.2022. 
Regional overview: South Asia and Afghanistan 11-17 June 2022  ACLEDdata 23.6.2022

Nationella frihetsfronten iscensatte explosioner utanför talibanernas jirga, deras stora samrådsmöte.  
Explosions and gunfire near Taliban's grand assembly venue  Khaama 30.6.2022 

Trots att talibanerna lovat "amnesti för alla" står de för merparten av våldet mot civila.  
Afghanistan: The Taliban has promised 'amnesty for all' - but they are responsible for most violence against civilans  Jack Taylor, SkyNew 16.6.2022

Civilbefolkningen i Panjshir straffas kollektivt av talibanerna för militanta gruppers uppror. 
Afghanistan: Taliban torture civilians in Panjshir 
HRW 10.6.2022 

Olika grupper strider med varandra.
Regional overview: South Asia and Afghanistan 7-13 maj 2022  ACLEDdata 19.5.2022

Afghanistan återtar sin roll som bas för väpnade jihadistgrupper.
Afghanistan regains its crown as terrror central Foreign Policy 20.4.2022  

Våld mot civila har på vissa håll och för vissa grupper ökat sedan talibanernas övertagande.
Tracking disorder during Taliban rule in Afghanistan  ACLED och APW 14.4.2022 


Sammanställningen gjord av Ingrid Eckerman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar