fredag 9 december 2022

Sharialagar i Afghanistan är farligt även för männen

Att ha levt i väst räcker för att av talibanerna anses ha brutit mot islams regler, vilket kan leda till en dom enligt sharialagarna. Detta är en ny omständighet som Migrationsverket måste ta hänsyn till i sina bedömningar av afghanska flyktingars skyddsskäl. Att i dagens läge ge 60 % av männen avslag är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Äntligen, långt efter andra europeiska länder, har Migrationsverket insett att kvinnor och flickor inte kommer att kunna utvisas till Afghanistan inom rimlig framtid. De 49 kvinnor som sedan december 2021 har fått avslag kommer nu att kunna söka på nytt. Förhoppningsvis får även deras familjer uppehållstillstånd. Vi vet inte hur många fler kvinnor det finns i Sverige som ännu inte trätt fram.

Nytt rättsligt ställningstagande

Migrationsverket släppte äntligen ett nytt rättsligt ställningstagande den 28 november. Här talar man om hur talibanrörelsen blir allt mer repressiv, hur yttrandefrihet och politiska rättigheter underkuvats, om utomrättsliga avrättningar och tortyr. I attacker mot hazarer har över 1 000 människor dödats och skadats.

I takt med att ”Moralministeriet” (Ministry for the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice) utfärdat allt strängare regler registrerar UNAMA allt fler fall där ”de facto-myndigheterna utövat omänsklig, förnedrande behandling och bestraffning samt utomrättsligt dödande av individer som inte efterkommit de uppställda reglerna”.

I rapporten säger man att under året som gått sedan talibanernas övertagande är det de mera hårdföra krafterna som kommit till tals. Inga tecken till att detta är på väg att förändras.

Denna analys har lett till Migrationsverkets omsvängning när det gäller uppehållstillstånd för kvinnor och flickor. Man anser nu att situationen i Afghanistan är så svår för dessa att alla afghanska kvinnor och flickor ska få uppehållstillstånd.

Man har dock inte ändrat ställningstagandet när det gäller pojkar och män. De vars individuella asylskäl inte anses vara starka nog förväntas ”kunna anpassa sig till hemlandets kulturella seder och bruk”.

Sharialagar införs igen

Den 30 augusti 2021 publicerades en intervju med talibanernas talesperson Zabihulla Mujahid. Han förklarade att personer som lämnat Afghanistan inte kan ses som tillräckligt goda muslimer och ska ställas inför shariadomstol.

I november 2022 tillkännagavs att talibanregeringens hårdföra talesman Haibatullah Akhundzada bestämt att sharialagarna är obligatoriska och ska följas i hela landet. Offentliga spöstraff har genomförts på flera platser, och den första officiella och offentliga avrättningen har ägt rum. 

Sharialagarna bygger på att religiösa ledare lyssnar på offret, den anklagade och vittnen, och därefter avger en dom. För brott som sex utanför äktenskapet, att häda islam, att rymma eller dricka alkohol är straffen angivna i koranen: halshuggning, stening, stympning eller spöstraff. Detta utförs offentligt för att verka avskräckande. För de brott som inte regleras i koranen eller skrifterna ska domaren ta hänsyn till lokala traditioner men kan också efterskänka straffet.

Att skada eller döda en person, eller skada dennes egendom, faller under rättssystemet ”vedergällning”: öga för öga, tand för tand. Om någon dödats kan gärningsmannen eller annan släkting dödas. Andra alternativ är ekonomisk ersättning eller att en syster eller dotter ges till den drabbades familj.

Det är dessa straff som UNAMA kallar ”omänsklig, förnedrande behandling och bestraffning”, vilket är ett asylskäl enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Återvändare från väst kan komma att ställas inför shariadomstol och dömas till dessa straff.

Även män drabbas av talibanernas restriktioner och sharialagarna. Männen har ansvar för att kvinnorna följer de stränga reglerna – annars straffas männen. De kan tvingas välja mellan att arbeta och att följa sin hustru eller dotter till sjukvård, arbete, skola. Männen kommenderas ut för att se de offentliga bestraffningarna. Männen blir ensamförsörjare och kan tvingas att gifta sig med sin svägerska om brodern dör. Pojkarna kan rekryteras till talibanerna, de hålls isolerade från flickor och får inte välja sin hustru.

Männen får avslag

Idag ger Migrationsverket avslag till över 60 procent av afghanska män som söker asyl i Sverige. Många av dem har varit i Sverige i sju år och är i hög grad ”försvenskade”. En vanlig motivering är ”du kan anpassa dig till hemlandets kulturella seder och bruk”. De ska alltså in i en ännu hårdare mansroll än före flykten. En roll som de helt kommit ifrån under åren i Sverige.

Hazarerna har under året som gått utsatts för ytterligare riktad förföljelse, och man börjar nu tala om folkmord på hazarer. Majoriteten av de afghanska flyktingarna tillhör denna folkgrupp.

Migrationsverket brukar ofta underkänna de asylsökandes skäl, t.ex. homosexualitet eller att de lämnat islam för kristendom eller ateism. I strid med FN:s konvention om mänskliga rättigheter anses de kunna gömma sin livsåskådning eller sexuella identitet.

Men i Afghanistan spelar det ingen roll vilken åsikt Migrationsverket har. Där är det talibanernas åsikter som gäller. Ett avvikande uppträdande, ett annat kroppsspråk, räcker för att väcka misstankar om påverkan från väst. Misstänkt homosexualitet eller apostasi (avfall från islam) kan räcka för att en person ställs inför shariadomstol och döms till en ”omänsklig, förnedrande bestraffning”.

Sverige är ett av de hårdaste länderna i Europa. Många andra länder ger uppehållstillstånd till över 90 procent av asylsökande afghanska medborgare. De har bättre förstått FN:s konvention om mänskliga rättigheter och hur farligt Afghanistan är för ”återvändare”.

Ge uppehållstillstånd till alla afghanska medborgare som har sökt asyl i Sverige!

Författare: Ingrid Eckerman.
Media äger rätt att återge denna text med angivande av författare och källa.

Mer läsning

Afghanistan: MR-utvecklingen under 2022 med fokus på situationen för kvinnor och flickor samt de facto-statens rättsskipning  Migrationsanalys 28.11.2022

Sharialagar i Afghanistan – vad innebär det?  26.11.2022

Länksamlingar

Landinformation om Afghanistan hösten 2022 

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022


Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar