lördag 17 december 2022

Statistik januari - november 2022

Antalet permanenta uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen (grön linje). Från Arbetskraftsförmedlingen REDO.

Många tror att när det gäller Afghanistan är det bara är unga män som kommit och kommer till Sverige för att söka asyl. Men så är det inte.

Av de 2 889 personer med afghanskt medborgarskap som just nu väntar på beslut är 929 vuxna och barn i barnhushåll, 110 är kvinnor och män i par utan barn, 95 är ensamstående kvinnor och 1 656 är ensamstående män. För 99 personer saknas registrering. Ungefär 1 200 personer skulle kunna få asyl på den nya grunden, att vara flicka eller kvinna med afghanskt medborgarskap, om söner och män räknas in. 

Sammanlagt har 1 593 afghanska medborgare fått uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov under årets första 11 månader, varav 1 100 konventionsflyktingar (kvotflyktingar) och 20 som fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet, dvs. de kommer från Ukraina. Dessutom har 2 500 personer fått permanent uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen (sammanlagt sedan 2020 nära 4 000). 

Under året har 449 flickor och kvinnor och 1 421 pojkar och män med afghanskt medborgarskap sökt asyl. Sammanlagt utgör de endast 12 procent av alla asylsökande. Det framgår inte hur många av dessa som sökte i Sverige för första gången, och hur många som vistats här länge och efter fyra år kunnat söka asyl på nytt.

Under årets första 11 månader har 1 617 ärenden avgjorts. Av beslutade ärenden har 752 (59 % efter prövning) beviljats. 614 fick avslag och 87 blev dublin, dvs. har registrerats tidigare i annat Schengen-land (EU/EES). 164 ärenden är avskrivna eller "övriga" (troligen dåligt registrerade). 1 417 ärenden är fortfarande öppna.

Under året har 3 850 förlängningsansökningar lämnats in. 4 676 förlängningsärenden har avgjorts. 4156 ärenden har beviljats, varav 2 500 enligt nya gymnasielagen, och 366 avslagits. 153 ärenden är avskrivna eller "övriga". 3 861 ärenden är fortfarande öppna, varav 1 600 väntar på beslut enligt gymnasielagen.

En liten grupp ensamkommande barn, 167 stycken, har kommit under året. Av dessa har 8 fått uppehållstillstånd och 13 avslag. 10 barn har skickats till andra EU-länder. 

828 ärenden har varit uppe i migrationsdomstolarna. Av dem har 91 beviljats och 174 återförvisats till Migrationsverket. De fem ärenden som varit i Migrationsöverdomstolen har alla återförvisats.

Av dem som fått beslut att "återvända" till Afghanistan har 76 rest frivilligt. En person har utvisats till Afghanistan med hjälp av polis. 103 har överlämnats till polisen. 3 510 har avskrivits.  

Siffrorna är hämtade ur Migrationsverkets månadsrapport november 2022 samt från Arbetskraftsförmedlingen REDO.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar