onsdag 24 januari 2024

Landinformation vintern 2024

Här samlas, mer eller mindre ostrukturerat, intressant information om Afghanistan. 

Se även

Landinformation hösten 2023

Landinformation om Afghanistan hösten 2022 - våren 2023

Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022 

Nytt från Afghanistan 


Hemsidor

Hazaristan charter


Media


Islamic state claims responsibility for Kabul blast  Kabul now 10.1.2024

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar