onsdag 8 juni 2022

Migrationsverket: Svensk-afghanska kvinnor måste anpassa sig till talibanernas regler

Affischer med råd till "våra systrar" om lämplig klädsel sätt upp på stan.

När familjer och kvinnor söker asyl från talibanernas Afghanistan gör Migrationsverket inte någon individuell bedömning, vilket de är skyldiga att göra enligt lag. I stället använder de en formulering att kvinnan eller familjen ska anpassa sig efter talibanernas kulturella seder och bruk.

Enligt Migrationsverket är Afghanistan nu ett lugnt land. Men att det synliga våldet minskat innebär inte att det osynliga våldet mot barn och kvinnor har minskat.

Nya och gamla inskränkningar för kvinnor

När talibanerna tog över makten i Afghanistan den 15 augusti 2021 fanns vissa förhoppningar att de skulle vara mer moderata än under sin tidigare regim för tjugo år sedan. Men dessa förhoppningar har kommit på skam. Sedan maktövertagandet har talibanerna infört följande regler för flickor och kvinnor:

- Flickor över 12 år får inte gå i skolan.

- Kvinnor får bara arbeta inom vissa sektorer, t.ex. flickskolor, hälso- och sjukvård för kvinnor.

- Kvinnor ska, när de rör sig utanför hemmet, täcka sin kropp med burka alternativt abaya med niqab som täcker ansiktet. Det gäller även presentatörerna på TV.

- Kvinnor får lämna hemmet bara när det är nödvändigt.

- Kvinnor får gå till parken bara vissa dagar då män är förbjudna att gå dit.

- Kvinnor får inte äta i samma rum som män på restauranger.

- Kvinnor får inte resa långväga utan sällskap av en manlig vårdnadshavare (mahram).

- Om en kvinna bryter mot dessa regler kan hennes far/make/bror straffas, t.ex. piskas.

Filmer sprids som visar hur kvinnor som protesterar har blivit nedslagna och fängslade. Andra filmer visar hur kvinnor piskas – kanske för att de lyssnat på musik.

Traditionen bjuder dessutom att familjen bestämmer vem flickan och änkan ska gifta sig med. Ofta blir det inom familjen, med en kusin eller för änkan med makens bror. Barnäktenskap är tillåtet – när en flicka fått mens anses hon vara könsmogen, trots att hennes kropp är alltför outvecklad för att klara en graviditet utan komplikationer. Mödradödligheten är 600 – 700 per 100 000 förlossningar (Sverige 4), men kan komma att öka under de närmaste åren. Misshandel och våldtäkt inom äktenskapet är tolererat. En man kan ta sig upp till fyra hustrur.

Ansvaret för att familjens och släktens heder upprätthålls vilar på flickornas och kvinnornas axlar. Om en flicka eller kvinna bryter mot hedersreglerna riskerar hon att dödas. Men även männen drabbas. Om en pojke bär sig olämpligt åt mot en flicka utsätter han sig själv och manliga släktingar för livsfara i generationer framåt.

Hederskulturen innebär bland annat att unga pojkar och flickor inte får samtala utan att vara förlovade. Samma sak gäller om en kvinna eller man gifter sig mot släktens vilja. Skilsmässa är så gott som otänkbart, åtminstone om det är kvinnans önskemål. En flicka eller kvinna som utsätts för våldtäkt anses smutsig och kan stötas ut från familjen eller stenas till döds.

En undersökning 2019 visar att majoriteten av män, men även många kvinnor, anser att kvinnor har för mycket frihet.  

EASO identifierade i sin rapport november 2021 ett antal grupper som anses vara extra utsatta under talibanerna: att vara kvinna, att ha begått brott mot hedersregler, att ha levt en stor del av sitt liv utanför Afghanistan, att ha en negativ inställning till talibanerna, att ha ett västerländskt levnadssätt och att tillhöra en minoritetsgrupp. De flesta afghanska flyktingar i Sverige tillhör minst två av dessa grupper.

Migrationsverket gör inte individuella bedömningar

Före 2015 var det regel att kvinnor utan manligt beskydd fick uppehållstillstånd i Sverige. Sedan dess har situationen i Afghanistan successivt förvärrats, med kulmen i augusti 2021 då talibanerna tog över. Parallellt med detta har Migrationsverkets bedömningar hårdnat, och möjligheten för kvinnor att få asyl i Sverige har begränsats ytterligare.

Nu, ett drygt halvår efter övertagandet, anser Migrationsverket att våldet har minskat så att landet snarast är säkrare än tidigare. Med våld menar man sprängningar, bombningar och skjutande – man räknar inte det förtryck som utövas på obeväpnade människor av talibaner med vapen i hand, och inte heller det våld som i hederns namn utövas inom släkten.

* Sahar 18 år, 16-åriga systern Sara, brodern Elias 12 år och deras föräldrar kom till Sverige 2015. Benjamin, 6, är född i Sverige. De är hazarer. Efter sju år i Sverige har de anpassat sig efter Sveriges kulturella seder och bruk, och de betraktar sig inte längre som muslimer.

 

Sahar klär sig i jeans, täcker inte sitt hår, studerar på universitetet, umgås med manliga och kvinnliga kurskamrater, har pojkvän och har gått ifrån islam. 

* Maryam, en ung kvinna uppvuxen i Iran, har rymt från ett tvångsäktenskap med en äldre förståndshandikappad kusin.

För dessa fall, och för många fler, använder Migrationsverket formuleringen Det ankommer på XX att vid ett återvändande anpassa sig till sitt hemlands kulturella seder och bruk. XX är familjen, Sahar och Maryam. Man gör alltså ingen individuell bedömning av en persons eller en familjemedlems möjligheter att anpassa sig efter talibanernas seder.

För kvinnor gäller det att avsluta sina studier, att täcka sin kropp och sitt ansikte med burka eller abaya och niqab, att hållas inomhus med begränsad tillgång till solljus och fysisk aktivitet, att tvångsgiftas oavsett ålder och att föda så många barn som maken bestämmer.

Även män drabbas. Oavsett om de omfattar islam eller ej måste de bära afghanska kläder, låta skägget växa, be fem gånger om dagen, gå till moskén, fasta och delta i olika ceremonier. De måste också följa släktens beslut beträffande giftermål, anslutning till militanta grupper och annat. Hbtqi-personer ska ingå heterosexuella äktenskap och skaffa barn.

Att unga människor, som levt sina formativa år i Sverige, ska kunna anpassa sig till talibanernas kultur faller på sin egen orimlighet. De har inte ens kunskaperna som krävs.

Läs mer

"Befria hennes ansikte" - om kvinnornas situation i Afghanistan  7.6.2022

Om afghanska kvinnor inte är flyktingar - vem är i så fall flykting?  5.6.2022

Studenten Sahar, 22, ska utvisas till talibanregimen  Thord Eriksson, Aftonbladet 5.6.2019

Utvisa inte människor till hedersförtryck!  Karin Fridell Anter, UNT 5.6.2022

A brief history of Afghan women’s rights  DW 23.1.2022

Afghan men oppose more women’s rights; elders less hardline  Reuters 29.1.2019

“We need to breathe too”: Women across Afghanistan navigate the Taliban’s hijab ruling  AAN 1.6.2022


Pressmeddelandet

 

1 kommentar: