onsdag 22 juni 2022

Replik till Ribbenvik: Stora brister i rättssäkerheten här och i säkerheten för utvisade i Afghanistan

 

Asylprövningar liknar mest tombola. Ill. Mattias Elffors.

"Nej, Migrationsverket har inte som mål att hålla nere andelen positiva asylbeslut" säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket och ytterst ansvarig för verksamheten, i en replik till en debattartikel i GP 21.6.2022. 

"Sveriges asylpolitik är en skam för vårt land" säger bl.a. de f.d. politikerna Anders Wijkman och Pierre Schori och styrelseledamoten i Olof Palmes minnesfond Anna Karin Hammar i debattartikeln 13.6.2022.

Ribbenvik anser att kritiken mot Migrationsverket är "svepande". Det stämmer - man får inte rum med en utförlig beskrivning i en kort debattartikel. Rättsosäkerheten i asylprövningar sedan 2015 är väl dokumenterad i forskning och rapporter. Den sammanfattas, inklusive exempel, på 136 sidor med 372 referenser i boken Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021

De olika författarna i boken beskriver handläggare som har förutfattade meningar, tolkar som inte kan svenska, uppenbara barn som skrivs upp till myndighetsålder, domstolar som sällan självständigt värderar bevisen, schabloniserade texter i stället för individuella bedömningar. I besluten bryter man systematiskt mot konventionen om mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Den bild man får efter att ha läst boken är att handläggare och beslutsfattare har i uppdrag att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara - även barn. 

Vi har försökt att personligen få överlämna boken till Mikael Ribbenvik men inte nått fram. Den dagen då Ribbenvik bemöter innehållet i boken kan vi börja samtala med varandra.

Återigen fattas utvisningsbeslut för afghanska medborgare som söker ny prövning eller asyl. Motiveringarna är så absurda så man tror inte det är på riktigt. Till exempel: ”Det får således anses ankomma på A (kvinna) och B (man) att vid ett återvändande till Afghanistan anpassa sitt levnadssätt till landets kulturella seder och bruk.” Kvinnan som slängt sin slöja och yrkesarbetat i Sverige ska sätta på sig burka, stanna inomhus och acceptera tvångsäktenskap. Mannen som är ateist ska knäböja i moskén, fast han aldrig lärt sig bönerna, och fasta under Ramadan. 

Sverige har åtagit sig att följa konventionen om mänskliga rättigheter. Ett utdrag:
1. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.
12. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem …
16:2. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria och fulla samtycke.
18. Var och en har rätt till … religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta … trosuppfattning och att … utöva sin trosuppfattning.

Det är färre våldshandlingar i Afghanistan än före talibanernas övertagande, säger Ribbenvik. Enligt Migrationsverkets rättsliga ställningstagande vet vi dock rätt lite om vad som händer i landet, då utländska och inhemska journalister flytt landet.

Civilbefolkningen drabbas inte längre av NATO:s bombningar. Men talibanerna är överallt närvarande med sina gevär och håller civilbefolkningen i schack. Ribbenvik glömmer bort att IS, som har icke-sunnimuslimer som mål, gått framåt, och att lokala krigsherrar öppnat krig mot talibaner.

Dessutom har EASO, EU:s flyktingråd, konstaterat att det i talibanernas Afghanistan finns en rad utsatta grupper, och att dessa inte bör utvisas dit. Hit hör hazarer, kvinnor, hbtqi-personer, kristna och ateister - sådana som regelmässigt får avslag eftersom Migrationsverket inte tror att de är genuina. Hänsyn tas inte till att det är vad talibanerna tror som är det viktiga i Afghanistan. Även "västernifierade" personer, t.ex. sådana som varit i Europa en längre tid, liksom de som vuxit upp i andra länder än Afghanistan, hör till de utsatta grupperna. I sitt rättsliga ställningstagande hänvisar Migrationsverket till denna rapport.

Det är svårt att se att inte de f.d. ensamkommande ungdomarna och barnfamiljerna alla hör till åtminstone två av de utsatta grupperna. 

FN avråder från alla utvisningar till Afghanistan. Sverige hör till de länder i EU som ger minst andel bifall - vi ligger under snittet. Många andra länder ger uppehållstillstånd till över 90 % av de afghanska medborgarna.

Rättssäkerheten liksom bedömningen av säkerhetsläget i Afghanistan faller under Ribbenviks ansvarsområde. Det finns ingenting i lagarna som tar ifrån Migrationsverket möjligheten att ge asyl till de cirka 6 000 svensk-afghaner i alla åldrar som befinner sig i Sverige trots att de saknar tillstånd. 

Jag antar att Ribbenvik får signaler från regeringen att hålla en stram linje när det gäller asylansökningar. Men det är Ribbenviks eget ansvar hur han handlar utifrån dessa signaler. Man kan göra sig till en lydlakej och behålla jobbet och den internationella ställningen. Eller man kan följa sitt moraliska samvete, även om man riskerar att få sparken som generaldirektör och då inte heller kunna behålla de internationella uppdragen. 

Författare: Ingrid Eckerman

Läs mer:

Migrationsdomstolens agerande präglas av strukturell rasism (Jan Stattin)

Migrationsverket: Svensk-afghanska kvinnor måste anpassa sig till talibanernas regler  

Om afghanska kvinnor inte är flyktingar, vem är i så fall flykting?  

Domstolens tolkning av läget i Afghanistan  

Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna  

Ann Linde, du har rätt - Afghanistan är farligt för hazarer!  

Rättsligt ställningstagande Afghanistan 2.0 april 2022 (sammanfattning)

Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan?  

Ateism i talibanernas Afghanistan  

HBTQI i Afghanistan: "Även om du kommer till himmeln kommer vi att hitta dig"  


Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar