söndag 24 april 2022

Rättsligt ställningstagande Afghanistan 2.0 april 2022

Migrationsverket har uppdaterat sitt tidigare rättsliga ställningstagande om Afghanistan. Det gäller från 21 april 2022. Här är en sammanfattning.

Rättsligt ställningstagande. Prövning av skyddsbehov m.m. för medborgare från Afghanistan - RS /089/2021 (version 2.0).

1.     Rapporten hänvisar till EUAA Country Guidance April 2022, som till stor del ligger till grund för detta ställningstagande. Rapporten noterar även att situationen i landet är ”fortsatt mycket skör och oförutsägbar.” 

2.     Individuell bedömning gäller. Om den sökande gör sannolikt att hen kommer från specifik ort/stad, och tidigare bott där, ska asylskäl provas mot den platsen. OBS ”det saknar betydelse om det var länge sedan sökanden bodde där eller om sökanden bott i ett annat land under lång tid.”

3.     Fotnotshänvisning (nr 10) ges till tidigare Lifosrapporter om läget.

4.     P.g.a. läget är internflykt inte ett alternativ idag.

5.     Utredningen ska bedöma sökandes hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Trots att ”den humanitära situationen i Afghanistan är mycket allvarlig” ska Mig göra en samlad och individuell bedömning av omständigheterna i ärendet….

6.     Rapporten noterar att det humanitära läget i Afghanistan är mycket svårt, och att ”En stor del av befolkningen är i behov av humanitärt stöd för att överleva.”

7.     Eftersom ”det ändrade säkerhetsläget i Afghanistan inte är en förbättring som kan karaktäriseras som väsentlig och bestående” kan en skyddsstatusförklaring inte återkallas.

8.     Situationen i landet efter talibanernas maktövertagande och tillämpning av sharialagstiftning är en omständighet som kan påverka bedömningen av åberopade asylskäl. Under rubriken Verkställighetshinder sägs, att ”Om asylskälen är kopplade till talibanregimen ska ny prövning /…/ beviljas….”. Annars ska bedömningen avse om de nya omständigheterna utgör ett hinder mot verkställighet.

Bertil Egerö 22.4.2022

Se också Ny prövning efter 30 november 2021


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar