måndag 30 maj 2022

Domstolens tolkning av läget i Afghanistan

En sann händelse omkring 2014. Sprängattentat på en grönsaksmarknad i ett hazara-dominerat område.

Detta har hänt efter talibanernas övertagande av Afghanistan 15 augusti 2021

  • Män och kvinnor piskas. Som anledning uppges t.ex. att de lyssnat på musik.
  • Flickor och kvinnor måste bära chador eller burka. Hallåorna i TV måste täcka munnen.
  • Kvinnor uppmanas hålla sig inomhus.
  • Om kvinnor inte beter sig rätt straffas deras manliga beskyddare (make, bror, far).
  • Flickor över 12 år får inte gå i skolan.
  • Hösten 2021 fördrev talibaner 6 000 hazariska familjer från sina byar.
  • Minst 16 attacker har riktats mot shia-muslimer (hazarer) och andra icke-sunnimuslimer, de flesta av IS-K.

EASO identifierade i sin rapport november 2021 ett antal grupper som anses vara extra utsatta: att riskera tvångsrekrytering till talibankrigare, att ha begått brott mot hedersregler, att vara (eller tros vara) hbtqi-person, kristen eller ateist, att ha levt en stor del av sitt liv utanför Afghanistan, att ha en negativ inställning till talibanerna, att ha ett västerländskt levnadssätt och att tillhöra en minoritetsgrupp. De flesta afghanska flyktingar i Sverige tillhör minst två av dessa grupper.

Det relativa lugnet i Afghanistan beror på att talibanerna, med gevär i hand, behärskar folket så att väpnat motståndsvåld endast undantagsvis uppstår. I norra delen av landet har en krigsherre dock startat ett väpnat upprop. Likaså agerar IS-K på egen hand.

Detta har domstolar yttrat i sina avslag våren 2022

* Om en ung kvinna, uppvuxen i Iran och som rymt från ett tvångsäktenskap med en äldre kusin, säger domstolen 18 maj 2022:

”Det får således anses ankomma på A att vid ett återvändande till Afghanistan anpassa sitt levnadssätt till landets kulturella seder och bruk.”

Hon förväntas sätta på sig chador, täcka sitt ansikte och hålla sig inne i ett icke-existerande hem. Hon får inte förvärvsarbeta, kan inte studera. Kanske tvingas hon acceptera det tvångsäktenskap hon flytt ifrån.

* Ett utdrag ur en dom 29 april 2022 gällande en afghansk man:

”Vidare har talibanrörelsen sedan maktövertagandet inte antagit någon policy riktad mot hazarer eller shiamuslimer, utan har i stället lovat att försvara den hazariska minoriteten. Trupper tillhörande talibanrörelsen beskyddar också shiitiska moskéer. Migrationsdomstolen bedömer således att landinformationen inte talar för att hazarernas situation numera har förändrats på ett sådant sätt att medlemmar av minoriteten generellt är i behov av internationellt skydd på grund av deras etniska eller uppfattade religiösa tillhörighet”.

Vi ser att talibanerna varken har förmåga eller vilja att skydda hazarerna.

I just dessa fall har vi inte tillgång till Migrationsverkets utlåtande. Det troliga är dock att migrationsdomstolarna följt rutinen, dvs. följt Migrationsverkets åsikt utan att göra någon större egen värdering av bevismaterial.

Vi i civilsamhället bävar för vad som väntar. Ett par självmordsförsök har vi redan rapporterats. Hur många tusen ska vi förmå resa till Frankrike efter att de varit i Sverige i sju år, integrerats, lärt sig svenska, kanske tagit studenten? Hur många barn ska ryckas upp med rötterna till en osäker väntanstid utan skola i ett annat land? Hur många ska vi fortsätta försörja eftersom de inte får försörja sig själva?

När ska vi få vårt välbehövliga andrum? När ska vi få en regering som förstår att dagens situation är både omänsklig och ohållbar? Som förstår att unga människor i arbetsför ålder är en tillgång för landet, inte en belastning? Som förstår att människor kan ha allvarliga asylskäl även om Migrationsverket vägrar se det?

Författare: Ingrid Eckerman

Pressmeddelandet   Inga kommentarer:

Skicka en kommentar