torsdag 9 juni 2022

Politiker: Kortfattat om Afghanistan

 

En taliban passerar framför affischer där kvinnoansikten målats över.

Det är inte för sent. Riksdag och regering kan sända signaler till Migrationsverket att de har förståelse för att afghanska flyktingar får uppehållstillstånd.

När Migrationsverket i juli 2021 inhiberade alla utvisningar till Afghanistan och EASO i november publicerade sin rapport fick vi ett andrum. Vi hoppades att regeringen och riksdagen skulle se möjligheten att bli av med det problem som de afghanska flyktingarna innebär.

Den nya situationen i Afghanistan möjliggör för Migrationsverket att acceptera asylskälen för de allra flesta av de cirka 6 000 asylsökande afghanerna i Sverige.

Men Migrationsverket blir allt hårdare, med alltmer absurda motiveringar för sina avslag, parallellt med att situationen för kvinnor och återvändare försvåras. Kvinnor (och män), som anpassat sig till svensk kultur, ska anpassa sig till lokala, dvs. talibanernas, kultur och seder, och talibanerna påstås både vilja och kunna skydda hazarerna mot sig själva och mot IS-K.

Denna linje gör att alla politiska partier har frågan om 2015 års flyktingar i knät efter valet, samtidigt som de ukrainska flyktingarna finns kvar. Arbetsbördan på Migrationsverket ökar på grund av nya prövningar och förlängningar av tillfälliga uppehållstillstånd.

Här gör jag korta sammanfattningar av olika problem i samband med bedömning av asylskäl. Länkarna går till andra artiklar på hemsidan för Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Kvinnors situation

En ”återvandrad” kvinna (många har aldrig varit i Afghanistan) ska följa ”lokal kultur och seder”. Vad innebär det?

Talibanerna har infört en lång rad inskränkningar för kvinnor. De får endast sex års skolgång. Därefter ska de vara hemma. Om de lämnar hemmet måste de täcka kroppen och ansiktet. Om de inte sköter sig straffas deras manliga vårdnadshavare.

Utbildning är bästa sättet att få ner mödra- och barnadödlighet. Nu accepteras åter barngifte. Brist på solljus (vitamin D) och fysisk aktivitet ökar risken för kvinnor att bli sjuka i förtid.

Samtidigt lever gamla seder kvar. Hederskulturen, där kvinnan/flickan bär huvudansvaret för familjens heder, är levande. Släkten bestämmer över äktenskapen, och tvångsäktenskap är vanliga. Våldtäkt och misshandel inom äktenskapet är accepterat, däremot inte skilsmässa när kvinnan tar initiativet.

Migrationsverket: Svensk-afghanska kvinnor måste anpassa sig till talibanernas regler  8.6.2022

Befria hennes ansikte!  7.6.2022

Om afghanska kvinnor inte är flyktingar, vem är i så fall flykting?  5.6.2022

Barnen

Barnens rättigheter kränks oupphörligt i asylbesluten – det är inte enstaka misstag. Brotten mot barnkonventionen har satts i system.

Barnens bästa kan ofta vara att stanna i Sverige. Men barnets bästa vägs mot statens behov av reglerad invandring – och där är barnet som regel förloraren. Det kan t.ex. gälla en ettåring som utvisas men vars mor har uppehållstillstånd.

Den metod för åldersbedömningar, som underkändes av granskningskommittén, används fortfarande, dock något justerad. Ungdomar skrivs upp i ålder och förlorar boende, god man, skola. Skandalen, där tusentals ungdomar felaktigt skrivits upp till 18 år, är väl dokumenterad.

Sveriges hantering av flyktingbarnen – systematiska brott mot barnkonventionen  Den onödiga flyktingkrisen 13.2.2022

De medicinska åldersbedömningarna - hur kunde det gå så snett?  3.2.2021

Att lämna islam

Det är inte Migrationsverkets uppfattning om hur genuin din (o)tro är som avgör hur farligt talibanernas Afghanistan är för dig. Det är vad omgivningen tror om dig.

Idag anger familj, släkt, grannar varandra för att rädda sitt eget skinn. För en återvändande kristen eller ateist är det väldigt svårt att helt och hållet leva upp till talibanernas kultur och seder.

Kan kristna leva i talibanernas Afghanistan?  12.4.2022

Ateism i talibanernas Afghanistan  3.4.2022

Att vara hbtqi 

Att vara hbtqi i talibanernas Afghanistan innebär att du helt och hållet måste trycka tillbaka din identitet. Ingen i din omgivning får ana din läggning, inga misstankar får väckas mot dig.

Hbtqi i Afghanistan: ”Även om du kommer till himlen kommer vi att hitta dig”  25.2.2022

Våldet i landet kvarstår

Rapporteringen inifrån Afghanistan har idag stora brister, vilket Migrationsverket erkänner. Situationen i landet är skör, och ett fullskaligt inbördeskrig kan inte uteslutas.

Det rapporteras betydligt mindre våld, dvs. sprängningar, bomber, skjutningar. Men talibanerna med sina gevär är allestädes närvarande. Sharialagar med våldsamma straff tillämpas.

IS-K, den afghanska grenen av IS, har genomfört en rad attacker specifikt inriktade mot hazarerna och andra icke-sunnimuslimer. Även talibaner har utfört dåd mot hazarer.

Panjshir-dalen i norra Afghanistan erövrades av talibanerna i september 2021. Nu har National Resistance Front of Afghanistan (NRF) återupptagit striderna mot talibanerna.

Migrationsverket tror på talibanernas löfte att skydda hazarerna  11.5.2022

Ann Linde, du har rätt: Afghanistan är farligt för hazarerna!  28.4.2022

Vill du veta mer?

Boken Den onödiga flyktingkrisen skickar vi gratis till riksdagsledamöter. Du kan också läsa den och kompletterande material på hemsidan.

Temanumret av Ordfront Special är samma innehåll men mer kortfattat och lättläst. Den skickar vi också till riksdagsledamöter. Artiklarna finns att läsa på hemsidan.

Skriv till info@onodigaflyktingkrisen.se!

Övriga kan köpa boken och temanumret hos Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Media äger rätt att återge texten med angivande av författaren Ingrid Eckerman och källa.


Pressmeddelandet  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar