tisdag 7 juni 2022

"Befria hennes ansikte" - om kvinnornas situation i Afghanistan

 

I kampanjen #freeherface tog de manliga nyhetsankarna på sig munskydd för att visa solidaritet med sina kvinnliga kollegor.

Under sin första period vid makten i Afghanistan, från 1996 till 2001, införde talibanerna stränga restriktioner för kvinnor, med krav på heltäckande burka och förbud för kvinnor och flickor på landsbygden att gå i skola och delta i det offentliga livet.

När Kabul föll i augusti 2021 och talibanerna inledde sin andra period vid makten fanns förhoppningar om att de nu skulle vara mer moderata. Men allt eftersom månaderna har gått har förhoppningarna grusats om en moderat taliban 2.0. Vi ser en politik som öppet diskriminerar kvinnor och som tycks ha målet att utrota kvinnors närvaro i landets offentliga liv.  

Vid en presskonferens nyligen deklarerade Ministeriet för förebyggande av last och främjande av dygd att alla kvinnor måste täcka sina ansikten då de är ute i offentligheten, och de som vägrar ska straffas. Det innebär att en kvinnas manliga vårdnadshavare (vanligen hennes far, bror eller make) får besök av talibaner. Om kvinnans utseende är oacceptabelt enligt talibansk standard kallas hennes vårdnadshavare till ministeriet. Där kan han dömas till fängelse i tre dagar eller skickas vidare till domstolen.

Talibanerna har under de senaste månaderna utfärdat en rad dekret och förelägganden för afghanska kvinnor. Tidigare har de förbjudits att besöka parker utom på speciella dagar och att genomföra en längre resa utan manligt beskydd (mahram). Afghanistan under talibanerna är det enda landet som förbjuder tonårsflickor att gå i skolan och begränsar kvinnors möjlighet att arbeta inom vissa sektorer.

Journalistik var en sektor som utvecklats betydande under de två senaste decennierna, med framväxten av fria medier och god representation av både män och kvinnor bland mediapersoner. Men media, särskilt kvinnliga journalister och TV-presentatörer, är det senaste offret för talibanernas dekret. Tidigare i veckan utfärdade talibanerna en ny order med krav att kvinnliga nyhetsankare i TV täcker sina ansiktet medan de är i sändning. Informations- och kulturministeriet betonade att denna policy är ”slutlig och icke förhandlingsbar”. De kvinnliga presentatörerna kan bära medicinska masker för att täcka sina ansikten.  

Detta nya dekret har dock lett till ett brett fördömande och protester mot talibanerna. I solidaritet med sina kvinnliga medarbetare inledde manliga nyhetsankare i Afghanistan kampanjen #FreeHerFace på sociala medier genom att täcka sina ansikten i sändning.

Att underkuva och så småningom utrota kvinnors offentliga närvaro har varit en hörnsten för talibanerna 2.0. Men utbildningen och friheten som kvinnor åtnjutit under de senaste två decennierna försvårar för talibanerna att genomföra detta. Kvinnor har varit hållit sig framme och protesterat mot talibanernas dekret som begränsar deras rörelser, arbete och utbildning. Liksom kampanjen #FreeHerFace ledde landets kvinnor ytterligare en mycket framgångsrik kampanj i september förra året.

Onlinekampanjen med hashtaggen #DoNotTouchMyClothes såg afghanska kvinnor över hela världen dela bilder på sig själva i traditionella färgglada kläder. Protesten ledde till en sittdemonstration organiserad av talibanerna vid Kabuls universitet. Omkring 300 kvinnor tvingades sitta i helsvarta plagg med täckta ansikten, händer och fötter, vifta med talibanflaggor och uttrycka sitt stöd för extremistgruppen.

Skrivet av Anupama Ghosh och redigerad av Sindhuja Sankaran

Översättning: Ingrid Eckerman

Publicerad på Linkedin: Rethinking Refugees: Humanising refugees through knowledge and action

Läs mer

Därför sprids hashtagen #donottouchmyclothes SVT 21.9.2021

Talibanerna kan inte ta ifrån oss vår kultur Blankspot 27.9.2021


Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar