måndag 5 september 2022

Bara två partier av åtta anser det fel att utvisa kvinnor och flickor till Afghanistan

 

Elaha tvingades gifta sig med talibansk f.d. hög tjänsteman. Hon la ut en video och berättade. *)

Ska vi dra slutsatsen att Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna alla tycker att det är rätt att utvisa asylsökande kvinnor och flickor till Afghanistan?


Vi har ställt följande frågor till samtliga riksdagspartiers migrationspolitiska talesmän:

 • Anser ditt parti att det är rätt att utvisa asylsökande kvinnor och flickor till Afghanistan?
 • Delar ni Migrationsverkets bedömning att kvinnor som flytt från Afghanistan till Sverige inte riskerar förföljelse om de återvänder?

Tyvärr har vi endast fått in tre svar, från Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Av dessa var det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som svarade på de två frågorna – båda klart ”nej”.

I maj 2022 ägde årets enda tvärpolitiska debatt rum som behandlade migrationspolitiken.

Samtliga inbjudna partier uppgav sig vilja ha kvar rätten till asyl.

På frågan Vad är ditt partis åsikt om vilken ställning konventionerna om mänskliga rättigheter ska ha i myndighets- och rättsutövning? gav sex av dem följande svar:

 • KD menar att integrationsförmågan ska bestämma hur många som kan tas emot.
 • L vill att den som föds i Sverige ska bli svensk medborgare.
 • C vill ha familjeåterförening och särskilt ömmande fall. De som inte får asyl ska kunna bli arbetskraftsinvandrare.
 • MP vill ha permanent uppehållstillstånd, familjeåterförening, rättssäker asylprövning.
 • S anser att asylrätt ska bygga på individuell prövning och att vår migrationspolitik ska anpassas till Europa.
 • V anser att permanenta uppehållstillstånd ska införas.

Så här svarade de migrationspolitiska talespersonerna på de två frågorna:

Rasmus Ling, Miljöpartiet:

Anser ditt parti att det är rätt att utvisa asylsökande kvinnor och flickor till Afghanistan?

Nej, det är inte rätt att utvisa kvinnor och flickor till Afghanistan. Att Migrationsverket säger att dessa kvinnor ska anpassa sig till talibanregimens sedlighetsregler och sharialagar är så absurt att man baxnar.

Delar ni Migrationsverkets bedömning att kvinnor som flytt från Afghanistan till Sverige inte riskerar förföljelse om de återvänder?

Nej, det är uppenbart på alla sätt att kvinnor inte har möjlighet att leva i frihet i talibanernas Afghanistan.

Tony Haddou, Vänsterpartiet:

Anser ditt parti att det är rätt att utvisa asylsökande kvinnor och flickor till Afghanistan?

Nej. Afghanistan är ett av världens farligaste länder, särskilt för kvinnor. Migrationsverkets bedömningar av läget i Afghanistan har brustit under lång tid. Utvisningsbeslut till Afghanistan är svåra eller omöjliga att verkställa, vilket leder till att människor tvingas leva i limbo i stor utsatthet utan försörjning eller ordnat boende. Det är inte värdigt Sverige. Dessutom måste rättssäkerheten inom asylprocessen ses över och åtgärdas, många får inte det skydd de har rätt till.

Delar ni Migrationsverkets bedömning att kvinnor som flytt från Afghanistan till Sverige inte riskerar förföljelse om de återvänder?

Nej. Talibanstyret kränker kvinnors rättigheter på ett systematiskt sätt som innebär fara för liv och risk för förföljelse. Ingen ska behöva anpassa sig till det.

Robert Hannah, Liberalerna:

Att värna asylrätten och försvara rätten till en fristad för människor på flykt undan förföljelse och krig är en grundläggande liberal princip. Vi krävde i samband med behandlingen av den nuvarande asyllagen att rättssäkerheten måste stärkas inom migrationspolitiken.

Migrationsverket har att följa svensk lag. Vi har inte kompetensen att göra någon annan bedömning. Det är dock oerhört viktigt att Migrationsverket har korrekt och uppdaterad information om de länder asylärendena berör. Vi vet generellt sett att situationen i Afghanistan är väldigt svår och föränderlig. Vi förutsätter att våra expertmyndigheter gör fullständiga bedömningar och uppdaterar dem tydligt. Det kräver ett kontinuerligt arbete för kvalitetssäkring av beslutsprocesser liksom rimliga handläggningstider vilket kan kräva ökade resurser för handläggning och goda möjligheter till utbildning och fortbildning.

Att EU-länder gör olika bedömningar behöver Migrationsverket analysera. Sverige har haft fler som sökt sig till hit och som sedan fått avslag på en tidigare ansökan. Det troliga är då att de sökt om och fått samma besked. Liberalerna har under lång tid krävt en gemensam asyl- och migrationspolitik i hela EU.

BREVET 

Till riksdagspartiernas migrationspolitiska talespersoner

En kort fråga – svar önskas senast 31 augusti: Vad anser ditt parti om utvisningar av flickor och kvinnor till Afghanistan?

I samband med årsdagen av talibanernas maktövertagande i Afghanistan har vi fått många rapporter om situationen i landet, och speciellt om den mycket svåra situationen för flickor och kvinnor. Talibanerna kräver att kvinnan ska täcka sig helt om hon går ut, och inte ens då får hon ta sig långt hemifrån utan sällskap av en manlig släkting. Flickor får inte gå i skolan, kvinnor förlorar sina jobb. Tvångsgiften och ren handel med flickor ökar när föräldrar drivs till desperation av fattigdom.

Samtidigt rapporterar svenska Migrationsverket att man i år givit avslag till 142 afghanska kvinnor och 40 flickor som sökt asyl i Sverige.**)

Avslagen motiveras med formuleringar som återkommer:

- Det ankommer på XX att vid ett återvändande anpassa sig till sitt hemlands kulturella seder och bruk .

- Sammantaget bedöms du inte ha gjort sannolikt att du riskerar förföljelse vid ett återvändande till följd av att du är kvinna, att du vill klä dig på ett västerländskt sätt, att du är gift med en svensk medborgare, eller till följd av att du har åsikter om kvinnors fri- och rättigheter.

Våra frågor till dig är nu:

Anser ditt parti att det är rätt att utvisa asylsökande kvinnor och flickor till Afghanistan?

- Delar ni Migrationsverkets bedömning att kvinnor som flytt från Afghanistan till Sverige inte riskerar förföljelse om de återvänder?

  Den 30 maj 2022 genomförde Etikkommissionen i Sverige en utfrågning om asylpolitik av representanter för alla riksdagspartier. Se länk nedan. Frågorna ovan ska ses som en komplettering. Svaren kommer att offentliggöras via pressmeddelande och på andra sätt, och vi kommer också att tala om vilka partier som eventuellt avstår från att svara.

  Svaren skickas till Ingrid Eckerman senast den 31 augusti.

  Stockholm 22 augusti 2022

  Med vänlig hälsning

  Ingrid Eckerman
  Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 
  https://stoppautvisningarna.blogspot.com/

  LÄS MER

  Vad tycker partierna om asylpolitiken? Resultat från hearingen 30 maj Den onödiga flyktingkrisen 19.6.2022

  Asylrätten gäller tydligen inte afghanska kvinnor Expressen 31.7.2022

  Afghanska kvinnor borde inte vägras skydd i Sverige DN debatt 8.7.2022

  ”Befria hennes ansikte” – om kvinnornas situation i Afghanistan Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 7.6.2022

  Migrationsverket: Svenskafghanska kvinnor måste anpassa sig till talibanernas regler Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 8.6.2022

  Civilsamhällets landrapport om Afghanistan sommaren 2022 Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 20.7.2022 (uppdateras fortlöpande)

  OM NÄTVERKET

  Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!  startades i oktober 2016, då det stod klart att regeringen tänkte utvisa merparten av de cirka 23 000 ensamkommande tonåringarna med afghanskt medborgarskap som sökte asyl i Sverige under 2015.

  Idag finns cirka 6 000 afghanska medborgare i alla åldrar utan uppehållstillstånd i Sverige. På kontinenten, framför allt i Frankrike och Tyskland, finns 6 000 – 8 000 svensktalande afghanska flyktingar.

  Facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! har idag 24 800 medlemmar, varav en tredjedel 18-24 år, och växer fortfarande. Under de snart sex åren som nätverket funnits har vi på olika sätt stöttat ungdomarna som varit – och är – i en omöjlig process.

  Medlemmar ur nätverket har dels startat Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar, dels redigerat och gett ut Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021.

  -------------

  *) Den medicine studenten Elaha togs till fängelset. Där tvingade en taliban, en hög tjänsteman på inrikesdepartementet, henne att gifta sig med honom. Han tog sedan med henne till sitt hem där hon våldtogs och misshandlades. En dag fick hon tag på en mobil och gjorde ett långt inlägg på sociala media där hon, utan att täcka ansiktet, gråtande berättade hela historien. Videon har spridits viralt. Talibanen förnekade till en början, men erkände sedan att han gift sig med henne, försökt lära henne den "rätta" islamska läran och skilt sig från henne efter sex månader. Enligt uppgift ska flickan nu befinna sig på säker plats. 

  **) Få Afghaner får asyl i Sverige. SR 25.7.2022. Siffrorna har senare visat sig vara missuppfattade.

  Författare: Ingrid Eckerman

  Pressmeddelande


  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar