onsdag 1 juli 2020

Söka permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd (PUT) kan sökas tidigast tre månader innan det tillfälliga (TUT) går ut. Viktigt att man söker innan TUT går ut!

-------------------------


Uppdatering 22 mars 2023

- Du måste ha en godkänd anställning innan ditt uppehållstillstånd går ut.

- Du kan byta jobb, men den nya anställningen måste också vara godkänd.

- När Migrationsverket fattar beslut måste du ha en godkänd anställning som varar i minst två år.

- Om det finns minsta tvekan om att du kan få PUT - sök asyl innan du fått ditt beslut! Blankett

- Välj först den advokat du vill ha! En som jobbar med migrationsfrågor. Läs och lyssna här!


-----------------------


Kolla REDO - arbetskraftsförmedlingen!


----------------------

Ofta får man en provanställning som varar högst sex månader. Arbetsgivaren kan säga upp den med två veckors varsel. När du jobbat i sex månader övergår provanställningen i en fast anställning. Arbetsgivaren kan också ge dig en fast anställning tidigare.

En provanställning kan gälla för PUT om det är tydligt att den övergår i fast anställning. Det är din anställning när Migrationsverket fattar beslut som gäller. Det tar många månader från din ansökan tills de beslutar. Under tiden hinner din provanställning bli en fast anställning.


En lärlingsanställning kan gälla för PUT.


VIKTIGT att din anställning fyller alla krav! Se Söka jobb efter examen

 • Du har gått färdigt gymnasiet*
 • Ditt TUT har inte gått ut
 • Du tjänar tillräckligt mycket (år 2020 minst 5000 kr + din hyra, efter skatt)
 • Arbetsgivaren har kollektivavtal eller ger dig likadana förmåner (bland annat semester och försäkring) Se Att jobba
 • Du har fast anställning (tillsvidareanställning), provanställning som ska gå över i fast anställning eller avtal om minst två års anställning från den dag Migrationsverket fattar beslut.**
 • Arbetsgivaren har anmält till Skatteverket att du ska arbeta där, innan ditt TUT tar slut. Se Handbok för arbetsgivare.
 • Det är ett "riktigt" jobb, att arbetsgivaren inte får bidrag för att anställa dig.


*Saknar du något ämne när du slutat gymnasiet? Det finns möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Skicka in en ny studieplan som visar vad du studerar och när utbildningen ska vara klar. Skicka med ett intyg som visar varför du inte blev klar med utbildningen som planerat. Om du studerar på deltid ska du tala om varför, t.ex. att kursen inte ges på heltid.


Detta krävs normalt för godkänd gymnasieexamen. Men det är vad som står i din studieplan som är det viktiga. Fråga gärna din studievägledare!

 • Godkänt i 2250 poäng av de 2500 poäng som ett gymnasieprogram består av
 • Ett godkänt gymnasiearbete
 • Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, Engelska 5 och Matematik 1
 • Godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena.

** Anställning "tills vidare" är bäst. Vid tidsbegränsad anställning: se till att avtalet gäller minst 2,5 år, helst 3 år, eftersom det kan ta lång tid innan Migrationsverket fattar beslut. Om du jobbar som personlig assistent så får det inte stå "så länge brukaren behöver det" i ditt kontrakt. Se till att du jobbar hos ett stort företag med många brukare.


Ansökan om PUT


Är du säker på att få PUT? Fyll bara i rutorna om försörjning. Annars kan det ta lång tid. När du har fått ditt PUT kan du skicka in även om skydd. Får du skyddsstatus utgör det en extra säkerhet för dig.

Är du osäker på om du ska få PUT eller ej? Rekommendation från advokat Thomas Fridh 26.3.2022: Sök endast enligt gymnasielagen. Först när du får avslag bör du söka skydd, dvs. lämna in VUT (verkställighetshinder). Den ska vara väl förberedd (se nedan).


Har du fått en kallelse till Migrationsverket medan du väntar på beslut? Då kan det handla om en ny utredning. Viktigt att du har skaffat dig en bra advokat och att du har förberett dig. Läs mer här!


Arbetskraftförmedlingen REDO har en bra checklista vid ansökan om PUT. Där ser du vilka dokument som ska skickas med.


 • Intyg på dina avslutade studier
 • Anställningskontrakt
 • Lönespecifikationer 2-4 st beroende på vad du har.
 • Kopia på arbetsgivarens anmälan till Skatteverket (SKV 1160)
 • Hyreskontrakt (om el och/eller wifi ingår ska det stå)
 • Kopia på elräkning (om den inte ingår i hyran)
 • Kopia på kostnad för hemförsäkring (om du har)
 • Kopia på kostnader hur du tar dig till/från jobb (cyklar eller går du får du tala om antalet kilometer)

Bäst söker du nu med e-tjänsten på Migrationsverkets hemsida. 


Läs merViktigt avgörande för ungdomar med uppehållstillstånd för gymnasiestudier  Skåne stadsmission 20.12.2020


Förlänga uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen  Migrationsverket


Att söka permanent uppehållstillstånd för den som arbetar Migrationsverket


Att jobba Sådant som är bra att veta för alla som ska jobba


Rättsligt ställningstagande angående prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 19/2017 Migrationsverket


Flyktingar utvisas om de tar korttidsjobb efter studenten Lag & avtal 5.6.2020 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar