onsdag 1 juli 2020

Söka permanent uppehållstillstånd

Permanent uppehållstillstånd (PUT) kan sökas tidigast tre månader innan det tillfälliga (TUT) går ut. Viktigt att man söker innan TUT går ut!


Vanligen får man en provanställning som varar högst sex månader. Arbetsgivaren kan säga upp den med två veckors varsel. När du jobbat i sex månader övergår provanställningen i en fast anställning. Arbetsgivaren kan också ge dig en fast anställning tidigare.


En provanställning gäller inte för PUT. Men det är din anställning när Migrationsverket fattar beslut som gäller. Det kan ta många månader från din ansökan tills de beslutar. Under tiden hinner din provanställning bli en fast anställning.


En lärlingsanställning kan gälla för PUT.


VIKTIGT att din anställning fyller alla krav! Se Söka jobb efter examen

  • Du har gått färdigt gymnasiet*
  • Ditt TUT har inte gått ut
  • Du tjänar tillräckligt mycket (år 2020 minst 5000 kr + din hyra, efter skatt)
  • Arbetsgivaren har kollektivavtal eller ger dig likadana förmåner (bland annat semester och försäkring) Se Att jobba
  • Du har fast anställning (tillsvidareanställning) eller avtal om minst två års anställning från den dag Migrationsverket fattar beslut.**
  • Arbetsgivaren har anmält till Skatteverket att du ska arbeta där, innan ditt TUT tar slut.
  • Det är ett "riktigt" jobb, att arbetsgivaren inte får bidrag för att anställa dig.


*Saknar du något ämne när du slutat gymnasiet? Det finns möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att avsluta studierna. Skicka in en ny studieplan som visar vad du studerar och när utbildningen ska vara klar. Skicka med ett intyg som visar varför du inte blev klar med utbildningen som planerat. Om du studerar på deltid ska du tala om varför, t.ex. att kursen inte ges på heltid.


** Anställning "tills vidare" är bäst. Vid tidsbegränsad anställning: se till att avtalet gäller minst 2,5 år, helst 3 år, eftersom det kan ta lång tid innan Migrationsverket fattar beslut. Om du jobbar som personlig assistent så får det inte stå "så länge brukaren behöver det" i ditt kontrakt. Se till att du jobbar hos ett stort företag med många brukare.Läs mer


Förutsättningar för ungdomar att uppfylla kravet på varaktig försörjning  Riksförbundet för gode män vårdnadshavare RGMV


Att söka permanent uppehållstillstånd för den som arbetar Migrationsverket


Att jobba Sådant som är bra att veta för alla som ska jobba


Rättsligt ställningstagande angående prövning av rätten till permanent uppehållstillstånd enligt 17 § lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige - SR 19/2017 Migrationsverket


Flyktingar utvisas om de tar korttidsjobb efter studenten Lag & avtal 5.6.2020 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar