måndag 1 augusti 2022

Migrationsverkets hantering afghanska flyktingar uppmärksammas i media

 

Okänd konstnär.

Det är ett drygt år sedan alla tvångsutvisningar till Afghanistan stoppades. Det blev ett andrum, inte bara för flyktingarna, utan också för deras hjälpare. Men nu är andrummet över. Vi är tillbaka till samma situation som 2017. Flyktingar får avslag, de bryter ihop, de flyr vidare till Europa. Vi hjälpare tar emot deras förtvivlan, försöker hitta lösningar, få fram pengar till försörjning. 

Media börjar nu uppmärksamma att bland annat flickor och kvinnor får utvisningsbeslut, trots att de inte kan utvisas. 

Se också: Afghanistan: Miljoner har förlorat sina rättigheter  SVT Aktuellt 8.8.2022

I december 2021 kom Migrationsverket med ett nytt rättsligt ställningstagande, som grundade sig på EASO:s rapport. Där beskrevs vilka grupper som är extra sårbara, bland andra flickor och kvinnor, barn, funktionshindrade, hbtqi-personer, de som lämnat islam, västerniserade personer, de som levt länge utanför Afghanistan och hazarer. Troligen tillhör varje asylsökande afghan i Sverige minst två av dessa grupper. 

Flera tusen lämnade nu in ansökningar om verkställighetshinder mot utvisning eller, om det gått minst fyra år sedan tidigare avslag vann laga kraft, en ny ansökan om asyl. Med hänsyn till EASO:s rapport hade vi goda förhoppningar om att Sverige, liksom de flesta länder i EU, skulle ge de flesta sökande uppehållstillstånd. 

Migrationsverkets arbete försenades på grund av ukrainarna, men lagom till sommaren började besluten ramla ner. Vi överraskades av att det var så många avslag - en del på helt absurda grunder. Bland annat förväntas både kvinnor och män anpassa sig till "lokala kulturella seder och bruk" - dvs. talibanernas seder och bruk. Som vanligt har domstolar och Migrationsöverdomstolen nästan alltid gått på Migrationsverkets linje, utan att göra en självständig prövning. 

Andra europeiska länder, FN:s institutioner, EU-parlamentet, verkar alla förstå att det inte går att tvångsutvisa till Afghanistan. Även Migrationsverket och SÄPO (säkerhetspolisen) förstår det, eftersom man inte ens försöker verkställa utvisningar. Trots detta fortsätter Migrationsverket att meddela utvisningsbeslut. De verkar inte vara uppdaterade om situationen i Afghanistan - men nu har Civilsamhällets landrapport Afghanistan 2022 tagits fram. 

Generaldirektören Mikael Ribbenvik berömmer sig av att 61 % av de sökande har fått bifall, medan det i andra europeiska länder är 90 - 99 %. Efter att de uppmärksammats på att så många flickor och kvinnor får utvisningsbeslut har Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius och biträdande rättschef Anna Lindblad ifrågasatt detta och menar att besluten kanske bör omprövas.

Det är lika absurt att ge utvisningsbeslut till pojkar och män. De är sekulariserade, har tagit till sig svenskt beteende och svenska värderingar. Oavsett om Migrationsverket anser att de är genuina eller ej så räcker det med att talibanerna (eller samhället) misstänker att någon har lämnat islam eller är hbtqi-person. De som aldrig varit i Afghanistan, de som kom hit som barn eller unga, vet inte hur man ska bete sig i Afghanistan - det kan ta lång tid att lära sig det.  

Följderna av dessa beslut är onödiga kostnader för samhället. Till att börja med kommer alla som fått avslag att lämna in nya ansökningar, överklaganden och överklaganden igen. Det är en dyrbar procedur. Många förlorar sitt LMA-status och därmed möjligheten att arbeta och betala skatt. De utgör tillskott till skuggsamhället och ska försörjas av volontärer, om de inte ägnar sig åt prostitution eller kriminalitet. Barnfamiljerna blir fortsatt hänvisade till bidrag under existensminimum i stället för att bli självförsörjande. 

Media har nu börjat uppmärksamma vad som händer och den rättsosäkerhet som drabbar många.

Jesper Bengtsson, chefredaktör för Dagens Arena, kallar utvisningarna till Afghanistan för "en lika präktig som obegriplig skandal". 
En obegriplig skandal  Dagens Arena 9.6.2022

Jan Stattin
, redaktör och medförfattare i antologin Den onödiga flyktingkrisen, talar om politisering av besluten i asylärenden. 
Hanteringen av asylärenden är en skam för Sverige
  Insändare, Gefle dagblad 2.7.2022

Agneta Pleijel, kulturskribent och professor emerita, ställer sig frågan varför Sverige ger så mycket större andel utvisningsbeslut än andra europeiska länder.
Nu går flykten från Sverige för de rättslösa afghanerna
  DN Kultur 25.7.2022

Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, är upprörd över att Sverige kvalificerat sig för att klandras av FN:s arbetsgrupp för godtyckligt frihetsberövande.
Sverige har hamnat i fel sällskap
  Ledare, SvD 24.7.2022

Henrik Jalalian skriver i sin ledare i ETC om hur fosterföräldrar och familjehem förlorat tilltron till samhället.
De som öppnade sina hjärta förtjänar en ursäkt
  Ledare, Dagens ETC 31.7.2022

Speciellt kvinnornas situation i Afghanistan har föranlett både artiklar och notiser.

Tomas Fridh, Nina Pirooz, Jasmine Qazbegi, alla Fridh advokatbyrå, upprörs över hur Migrationsverket motiverar att kvinnor kan utvisas till Afghanistan.
Afghanska kvinnor borde inte vägras skydd i Sverige
  DN Debatt 9.7.2022

Isobel Hadley Kamptz, ledarskribent i Dagens Nyheter, påpekar att i Afghanistan förtrycks kvinnor på ett systematiskt sätt.
Ingen mänsklig rättighet att slippa tvång om att täcka ansiktet enligt Migrationsverket
  Ledare, DN, 10.7.2022

Amnesty Internationals färska rapport om kvinnornas situation har väckt ganska stor uppmärksamhet i media.
Afghanskor dömda till en långsam död
  DN 27.7.2022

Liberala kvinnor i Stockholms län är fullt på det klara med att flickor och kvinnor inte kan utvisas till Afghanistan. 
Asylrätten gäller tydligen inte afghanska kvinnor.  Expressen 31.7.2022

Komplettering:

Forskare i vården anser att det är vettlöst att vi först utbildar undersköterskor och sedan hindrar dem från att göra nytta.
Obegripligt att undersköterskor nekas att arbeta
  Dagens Medicin 4.8.2022

Birgitta Göransson, hedersdoktor vid Göteborgs universitet för sitt arbete inom kriminalvården och medredaktör för Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021, anser att afghanska flyktingar måste få stanna. 
Byt ut utvisningar till Afghanistan mot uppehållstillstånd
  GP 14.8.2022

Ingemar Fryklund, Folkbladet, uppmanar läsarna att rösta på de partier som motverkar rasism och populistisk flyktingpolitik.
Rasismens tentakler inom regeringen påverkar Migrationsverket i negativ riktning  Folkbladet 12.8.2022

Många aktioner med svarta paraplyer mot utvisningarna. 
Kräver permanenta uppehållstillstånd för Afghaner  Syre 20.8.2022

Miljöpartiet vill bland annat ha permanenta uppehållstillstånd för flyktingar.
Miljöpartiet: Vi behöver en mer human migrationspolitik  Altinget 26.8.2022

Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar