måndag 10 oktober 2016

Uppropet

Illustration gjord av Katarina Liliequist till en artikel om flyktingar i tidskriften AllmänMedicin.

Här är själva uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med bakgrundsmaterial.


Skriv under uppropet HÄR!Flygblad 

Till alla svenskar  September 2017

Stefan Löfven - vilka signaler skickar du?  September 2017

Till Sveriges riksdagsledamöter  12 september 2017


Uppropet

Ge alla barn rätt att gå ut skolan! 
Ge alla barn rätt till uppehållstillstånd för hela skoltiden!

Från en dag till en annan kan tillvaron för en ensamkommande ungdom raseras. Hur tänker/reagerar en sjuttonåring som får veta att hen om ett år kommer att skickas till Afghanistan, oberoende av var hen kommer ifrån och vad hen gör under tiden fram till dess? Hur påverkar ett eller flera års vardag utan hopp en ung människa?

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. På skolområdet har bidragen betytt oerhört mycket. Trots detta är bristerna stora. Endast hälften av barnen i Afghanistan går i skola. Nu väljer samma Sverige att avbryta skolgången för ungdomar med afghansk bakgrund, enbart för att de befinner sig i Sverige. De skickas till Afghanistan, oavsett i vilket land de bott i innan de kom hit.

Afghanistan är ett land där 91 % av barnen blivit utsatta för våld och där 38 % lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året (Rädda Barnen, pressmeddelande 3.10.2016). Barnäktenskap och rekrytering av barnsoldater är vanligt. Mänskliga rättigheter för barn står lågt i status, och barn utsätts för våld både hemma och i skolan.

Hazarerna, som många av våra ensamkommande barn tillhör, har varit och är utsatta för förföljelser i Afghanistan såväl som i Pakistan och Iran, dit många flytt. I Iran utsätts tonårspojkarna för starkt tryck att gå in i den syriska armén. I Afghanistan erbjuds de enrollering i IS.

Den grupp ensamkommande barn som kom hit fram till slutet av november 2015 kom i god tro under de gamla reglerna. Det svenska samhället har satsat stort på deras integrering. Det är, av respekt för givna löften och de insatser som svenska skattebetalare gjort, fel att nu sända iväg dem vind för våg.

Det enda rimliga alternativet är att låta ungdomarna avsluta sina utbildningar och samla praktik. Därefter kan vi erbjuda dem stöd att som utbildade söka arbete i Afghanistan eller i Sverige, där behoven är stora inom bland annat vård, omsorg och hantverksyrken. Inte tvinga dem, mitt i studier och framtidsambitioner, till ett land med terror och kaos.

Vi protesterar mot den politik som, på tvärs med svenska humanistiska värderingar, leder till utvisningar utan analys av hur det stämmer med barnkonventionen och våra etiska värderingar, vilka konsekvenserna blir för den enskilde och vad det innebär för samhället.  

Hot om tvångsutvisningar kan innebära att vi får många tusen ungdomar med afghansk bakgrund på våra gator. Risken för självmord ska inte underskattas.

Vi ser de afghanska ungdomarna som en utmärkt väg att förstärka det svenska biståndet till Afghanistan. Vi ser dem som ett potentiellt viktigt bidrag till den svenska ekonomiska och sociala utvecklingen. Sist men inte minst, vi ser dem som självklara mottagare av en human rättighetsbaserad politik, den politik som så länge gjort Sverige internationellt respekterad. 

Vi som undertecknar detta upprop vädjar till svenska regeringen att ompröva flyktingpolitiken. De signaler som regeringen sänt ut handlar om ett hårt samhälle där vi tänker på oss själva och vänder ryggen åt andra. Det är inte vårt samhälle, inte det samhälle vi vill ha.  

Organisationer som ställt sig bakom uppropet
Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd

Barnläkarföreningens delförening Global Barn- och Ungdomshälsa
Akademikerna SSR 
Flyktinggruppernas riksråd FARR
Läkare i Världen

Rosengrenska stiftelsen
Sjuksköterskornas etiska råd, Svensk sjuksköterskeförening
ABIS Arbetskollektivet Solidaritet
Barn- och ungdomsrättspartiet  


Följande ca 45 personer undertecknade den preliminära versionen av uppropet inom 24 timmar.

Innan det färdigformulerade uppropet publicerades på nätet hann ytterligare ca 75 personer anmäla sig.


IngridEckermanAllmänläkare, chefredaktör för tidskriften AllmänMedicinStockholm
BertilHagströmAllmänläkare, med.dr.Horred
Lars-BertilArvidssonAllmänläkareStockholm
MonaWehlinSjuksköterskaStockholm
BertilEgeröDocent emeritus, Lunds universitetLund
UrbanHidmanFil.lic., leg.psykologStockholm
EvaEkbladHögskoleadjunktStockholm
Lauren SiedeLärare/konstterapeut/yogalärareStockholm
EvaModinFörskollärareSkarpnäck, Stockholm
ArneArentegRSMHStockholm /Nacka 
MajlisSkoghSjuksköterskaStockholm
ElisabetFornanderLeg.läk.Enskededalen, Stockhkolm
ChristinaMalmberglektorSolna
BirgitAssarsonPensionerad departementstjänstemanStockholm
UllaCollianderTextilkonstnärStockholm
Tove Skutnabb-KangasDr, forskare, mottagare av Unescos Linguapax pris 2003 Lund
Elisabeth TingdalGöteborg
Gudrun WillénPsykiater, psykoterapeutRåå
MärtaRåbergSpecialpedagogLund
Lena StenbergKurator/psykoterapeutUmeå
Marianne LiedholmPensionär/ sociolog/ docentLund
GöranLindbergdocent, fd universitetslektor vid Lunds universitet
BengtTörjasLund
CathérineEwalds ViottiPensionerad geriatriker Täby
Lennart NilssonGymnasielärareLund
Carlos  Arce VillamonteJärfälla 
Torbjörn TännsjöProfessor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet
Håkan JörnehedLandstingsråd för Vänsterpartiet i Stockholms läns landsting  
Kerstin IvaresÖversättareStockholm
Ulf JanssonPensionärFärentuna
Hanna StenströmHögskolelektorBromma
Peo ThisnerFilmredigerareSkärholmen
Kerstin BergööUniversitetslektorLund
Gunilla Dahlström EkbergPensionärFalun
Stefan HolmströmF.d. generalsekreterare Individuell MäniskohjälpLund
Lennart BromanderjournalistLund
MajlisFridénPsykologHaninge
AnneliSteenPensionärStockholm
SiwJohanssonStockholm
MiriamWessmanPsykologStockholm
LarsÖstnäsUndersköterskaStockholm
AulikkiNiravaLärareStockholm
AgnetaBerglinJournalistStockholm
AnnikaJohanssonFil.dr, sociologStockholm

google630d0a67c1f3aaa4.htm
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/google630d0a67c1f3aaa4.html 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar