måndag 3 juli 2017

Läkares ansvar

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! startades av en läkare, och många läkare har skrivit under. Det stöds av bland annat Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd, Barnläkarföreningens delförening Global Barn- och Ungdomshälsa, Läkare i Världen, Rosengrenska stiftelsen, Göteborg och Sjuksköterskornas etiska råd, Svensk sjuksköterskeförening.

Artiklar i tidskriften AllmänMedicin

Tortyr - ett mordförsök på tilliten  2-2018

Vi måste bli bättre på tortyrskador  2-2018

En flykting berättar  2-2018

Chefredaktören: Hederskultur - en rättighet för "Svärjevänner"?  2-2018

Innehållsrik dag om våra ensamkommandes psykiska hälsa  1-2018

Etikseminarium: Asylsökandes och nyanländas hälsa  4-2017

Nya invånare - förändrat sjukdomspanorama  4-2017

Chefredaktören: Att bli utmattad pensionär  3-2017

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande  2-2017

Helhetssyn och suicidprevention  2-2017

Vård som inte kan anstå - ett odefinierat begrepp med allvarliga individuella följder  1-2017

"Resan hit var hemsk, men för den som kommer från Afghanistan var den ingenting"  1-2017


Nyheter

Visselblåsarna: Metoden är inte värdig en rättsstat  Sjukhusläkaren 14.3.2019

Väg in barnens hälsa i asylbesluten  Lars Ullerstam, GP 9.8.2018

Åldersbestämningar - ännu ett läkaretiskt misslyckande  Läkartidningen 29.6.2018

"Men som barnläkare vill jag lyssna på vad tonåringar berättar om sig själva och ta det för sant"  Läkartidningen 12.6.2018

SMER påminner om etiska aspekter vid medicinska åldersbedömningar  Läkartidningen 21.3.2018

Om apatiska ungdomar  Vad som förväntas av läkare beträffande intyg mm.

Läkaren som statens hjälpreda. Om yrkesetik och mänskliga rättigheter  Socialmedicinsk tidskrift 5-2017

Om det inte finns hopp blir det svårt  Läkartidningen 2.5.2017

Läkarförbundet avrådet läkare från att delta vid utvisningar  Läkartidningen 7.4.2017

Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisning av asylsökande  Läkarförbundet 6.4.2017

Protestera mot utvisning av barn och unga till länder i krig och konflikt  Läkartidningen 30.3.2017

Öppet brev till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund  30.3.2017

Läkare - vägra medverka vid deportationerna!  Debatt, GP 28.3.2017

Läkare: "Frågan berör oss alla i grunden"  Intervju med Bengt Järhult, Smålandsposten 19.3.2017

Läkare och sjuksköterskor kan inte medverka i tvångsmedicinering  Svensk Sjuksköterskeförening 17.3.2017

SLS och Svensk Sjuksköterskeförening avråder från tvångsmedicinering  Läkartidningen 17.3.2017

Tydligt nej till tvångsmedicinering  Vårdfokus 17.3.2017

Samhällets svek kräver humanism  Intervju med Mats Eliasson, Kuriren 17.3.2017

Vård som inte kan anstå - ett odefinierat begrepp med allvarliga individuella följder  AllmänMedicin 2017;1:39-40

Resan hit var hemsk, men för den som kommer från Afghanistan var den ingenting  AllmänMedicin 2017;1:36-38

Barnläkarnas skrivelse  175 barnläkare, barnpsykiatriker och andra undertecknade brevet till regeringen i december 2016.

Tvångsmedicinering på utvisningsresor bryter mot svensk lag  Kaliber 26.10.2014

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar