måndag 18 september 2023

Medmänniskorna på Riksbron överlämnar namnlistor till Socialförsäkringsutskottet

 

”Medmänniskor på Riksbron” kallar de sig, kvinnorna som varje onsdag eftermiddag står på Riksbron intill Riksdagshuset. Den 20 september kl. 14.30 ska de lämna sina namnlistor och annat material till Annika Hirvonen (MP) för vidare befordran Socialförsäkringsutskottet.

Allt sedan förslaget till ny utlänningslag kom sommaren 2020 är de där med sina skyltar, i ur, skur och värmebölja. Ibland är de några få, andra gånger en större skara. Ingen riksdagsman eller minister kan ha undgått att se dem.

Det är för en mänsklig och rättssäker flyktingpolitik de kämpar. På skyltarna de håller upp står det bland annat ”Amnesti för de ensamkommande”, ”För en human och rättssäker flyktingpolitik”, ”Stoppa döden på Medelhavet”, ”Riv Tidöavtalet”, ”Dags att välja sida – var inte en angivare!”, ”Stoppa de omänskliga utvisningsbesluten till Afghanistan”. De svarta paraplyerna är en symbol för sorg och medkänsla med Afghanistans folk och afghanska flyktingar i Sverige.

Bemötandet på bron har varierat beroende på vilken fråga som tagits upp. ”Sedan den nya regeringen tillträdde, med sitt stöd från Sverigedemokraterna, är det många fler som visar sin oro över läget i Sverige. De är positiva till aktionen och vill skriva på namninsamlingen” säger Birgitta Råstander.

Damerna som turas om är bara nio men de har flera stora nätverk bakom sig: Nu är det nogHåll ihop SverigeStoppa utvisningarnatill Afghanistan! med 26 000 medlemmar och föreningen Stöttepelaren –stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. Ofta deltar andra medlemmar ur nätverken i aktionerna på bron, liksom asylsökande själva.

Fokus har skiftat under åren. I början protesterade de mot förslaget till ny utlänningslag, sedan blev det protester mot den nya lagen. Nu kommer protesterna mot Tidöavtalet. Protester mot utvisningarna till Afghanistan har hela tiden legat som en underström i aktionen.

Namninsamlingar är en viktig del. Till en början stöddes den digitala namninsamlingen som startades av Håll ihop Sverige [1]. Sedan startade de en egen namninsamling på papper. Namnlistorna skannas in och skickas regelbundet till samtliga riksdagsledamöter. I juni 2022 lämnades de över på papper till Tony Haddou (V). Nu är det åter dags att lämna dem i pappersformat: 123 sidor med totalt över 2 000 namnteckningar, från förbipassande människor som inte har något speciellt engagemang i flyktingrörelsen. Socialförsäkringsutskottet kommer även att få ett eget exemplar av Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021.

År 2019 gjordes en liknande aktion. Nätverken hade förgäves försökt få audiens hos dåvarande migrationsminister Morgan Johansson (S). Då vidtalades Christina Höj Larsen (V) som tog med sig en korg fylld med namninsamlingar, upprop, debattartiklar och annat material, för att lämna över den till Morgan Johansson i samband med en debatt i riksdagen.

Demonstrationer varje vecka äger också rum tisdagar på Gustav Adolfs torg i Göteborg samt lördagar i Malå, Västerbotten. Opinionen mot dagens flyktingpolitik finns över hela landet. Volontärer fortsätter att stödja flyktingar på olika sätt. Sveriges befolkning i gemen är inte främlingsfientlig.

UPPROPET

Vi protesterar mot Tidöavtalet som bl.a.

         gör det svårare eller omöjligt att söka asyl

         föreslår att alla asylsökande ska sättas i transitcenter

         minskar antalet kvotflyktingar

         gör det svårare att få permanent uppehållstillstånd

         försvårar familjeåterförening

         begränsar rätten till tolk

         innehåller förslag med krav på angiveri för personal i kommun, landsting och myndigheter

Dessa inhumana förslag leder bl.a. till:

         ökad oro och försvårad god integration

         att barns situation blir ännu osäkrare, vilket strider mot barnkonventionen

         ökat utanförskap, skuggsamhälle och mänskligt lidande

 

Vi kräver:

·       Permanenta uppehållstillstånd för människor som lever i ”limbo”

·       Permanenta uppehållstillstånd ska förbli permanenta!

·       Rätt till familjeåterförening

 

Uppehållstillstånd NU för alla asylsökande från Afghanistan!

·       I talibanernas Afghanistan finns inga mänskliga rättigheter. Migrationsverket har beslutat att inga kvinnor ska utvisas. Vi kräver att inga utvisningsbeslut till Afghanistan fattas.


Medmänniskor på Riksbron. Från vänster Yvonne Ahlbaum, Bitte Fossbo, Margareta Sundström, Birgitta Råstander, Marianne Palmberg. Saknas på bilden: Kajsa Rudgård, Gita Andersson, Gunilla Nilsson och Annika Carlsson. 


Författare: Ingrid Eckerman.

Media äger rätt att återge hela eller delar av texten med angivande av författare och källa.Tidöavtalet - ett hot mot demokratin (I Eckerman)

Angiverisamhället (I Eckerman)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar