torsdag 28 mars 2019

Fredag 29 mars får Morgan Johansson sina upprop

9 upprop, 61 skrivelser till politiker, riksdag och regering, 12 debattartiklar och 1 rapport ligger i korgen.
I morgon, fredag 29 mars 2019 kl 9 vid Riksgatan 1, kommer en korg att lämnas över till riksdagsledamoten Christina Höj Larsen (v) som i sin tur ska lämna den till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i samband med interpellationsdebatten om återtagaravtalet med Afghanistan.

Det är Eva-Märta Granqvist från det samordnande nätverket NU ÄR DET NOG! och Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som samlat ihop allt material. 
De har båda tidigare försökt få träffa Morgan Johansson för att få lämna över sina upprop, men aldrig fått vare sig jakande eller nekande svar. 
"Vi är mycket glada att vi nu äntligen fått den här chansen", säger Ingrid Eckerman. "Därför passar vi på att ta med andra upprop som också haft svårt att komma fram. Trots det finns det många upprop kvar!"
Eva-Märta Granqvist var en av initiativtagarna till manifestationen 17 000 blommor 17 000 liv utanför Liljevalchs konsthall, som avslutades i helgen. Den gjorde också en sejour utanför socialdemokraternas kongresslokal. 
"Vi planerar att fortsätta manifestationen i närheten av Riksdagshuset, men i annan form" säger Eva-Märta Granqvist. 
Sammanlagt är det 9 upprop, 61 skrivelser till politiker, riskdag och regering, 12 debattartiklar och 1 rapport som överlämnas. Att trycka upp över 1000 sidor kostar förstås en slant. 
"Jag skickade ut en förfrågan till de 21 000 som skrivit på uppropet. På några dagar fick jag nästan 14 000 kr. Det blir en rejäl slant över, som går till föreningen Stöttepelaren. Den ger mat och andra bidrag till de hemlösa ungdomarna för att hålla dem från gatan" berättar Ingrid Eckerman. "Det visar också hur stort engagemanget är."
FÖLJEBREVET
Till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson
Vi är mycket glada över att ha fått detta tillfälle att via Christina Höj Larsen överlämna våra upprop och skrivelser till dig. Vi har försökt tidigare men tyvärr aldrig fått vare sig nekande eller jakande svar.
Vi vill uppmärksamma dig på omfattningen av den folkrörelse som utgörs av dem som värnar och stödjer flyktingar. Det lär vara den största folkrörelsen sedan kärnkraftsomröstningen. Mellan 100 000 och 200 000 människor torde vara direkt engagerade i just de ensamkommande. Facebookgruppen ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” har 21 000 medlemmar. Facebooksidan ”Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa” gillas av 76 000 personer.
Den bunt du får idag innehåller nio olika upprop, med olika avsändare. Delvis är undertecknarna desamma – men när ett upprop publiceras i ett nytt medium når man andra grupper. Det är förstås extra tydligt när det gäller skolungdomarnas upprop.
Påfallande är hur snabbt det går idag att få tusentals namnteckningar. Folket är på bettet.
Vi blev ombedda att lägga med Konvertitutredningen, den utredning som ett antal frikyrkor tagit fram. Oavsett din personliga övertygelse måste du ju ställa krav på att troende kristna behandlas på ett rättssäkert sätt. Vi, som inte är troende, finner läsningen förskräckande.
Eftersom vi inte tror att du vet hur många skrivelser som riktats mot dig, regeringen och riksdagen lägger vi med dem som publicerats eller sänts ut av ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” Vi vet att nätverket #Vistårinte ut också skickat brev och skrivelser, liksom många privatpersoner och andra organisationer. Därtill kommer alla de insändare och tidningsartiklar som publicerats – allt tätare eftersom tiden går.
Ett litet urval debattartiklar följer också med.
Vill du veta hur många rapporter och böcker som hittills publicerats om flyktingströmmen fram till 2015 kan du läsa här: https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2018/11/ett-urval-av-bocker-och-rapporter-som.html
Vi hoppas att du trots allt ögnar igenom bunten även om du inte hinner läsa ordentligt. Förhoppningsvis kommer någon annan att läsa åt dig för att förmedla budskapet till dig.


1 kommentar:

  1. hur dags börjar den för afghanistanflyktingarna relevanta delan av interpellationsdebatten? Kan man veta det. Tänkte följa debatten från läkaren för det är väl tillåtet?

    SvaraRadera