tisdag 20 december 2022

Afghanska flyktingar diskrimineras av Migrationsverket

 


I flyktingrörelsen har vi egna upplevelser av att Migrationsverket diskriminerar flyktingar med afghanskt medborgarskap. Det finns dokumenterat i Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021 (Migra och Stöttepelaren) och i Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? (Asylkommissionen). Att denna diskriminering fortgår beskrivs här av advokaterna på Folkets Advokatbyrå.

En fråga som dykt upp efter nyheten om att Migrationsverket avser bevilja alla kvinnor och flickor från Afghanistan uppehållstillstånd är vad som ska hända med de pojkar och män från landet som är asylsökande i Sverige.

Besluten vi får rörande män och pojkar från Afghanistan just nu upplever vi har mycket lägre kvalitet än asylärenden som gäller sökande från andra länder.

Exempelvis ser vi att olika enheter på Migrationsverket gör helt motsatta bedömningar av samma skyddsbehov. Ibland innebär exempelvis det faktum att en person har tatueringar, eller en diagnostiserad allvarlig psykisk ohälsa, till att personen beviljas uppehållstillstånd och flyktingstatus.

I andra fall anses personen kunna ta bort sina tatueringar för att undgå förföljelse, eller så görs det en bedömning att det finns psykiatrisk vård att tillgå i Afghanistan.

I besluten görs heller som regel ingen bedömning av vad osäkerheten kring vad som händer om man faktiskt skulle utvisa någon innebär.

Inga europeiska länder utvisar just nu någon till Afghanistan, eftersom det inte går att verkställa utvisningsbeslut dit, så ingen vet egentligen riktigt vad som händer om någon faktiskt skulle utvisas.

Aktuell information om Afghanistan pekar tydligt på att det är den mest konservativa delen av talibanrörelsen som i praktiken dominerar den afghanska politiken just nu.

Vi på Folkets Advokatbyrå är därför allvarligt oroade över hur Sverige hanterar den här gruppen asylsökande. Vi hoppas därför att vi får se bättre motiverade beslut framöver och att godtyckligheten i just afghanska asylärenden upphör.

Läs också:

Flyktingskapsbedömningar i första instans - ett år efter talibanernas maktövertagande  i Afghanista  Asylrättsscentrum december 2022

Migrationsverkets agerande präglas av strukturell rasism 23.6.2022

Olustiga signaler fån Migrationsverket om rättssäkerhet för asylsökande 29.1.2022

Sharialagar i Afghanistan - vad innebär det? 26.11.2022

Landinformation om Afghanistan hösten 2022

Media äger rätt att återge texten helt med angivande av att den kommer från Folkets Advokatbyrå.


Pressmeddelandet  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar