onsdag 31 augusti 2022

Varsågod, rättschef Carl Bexelius på Migrationsverket – här får du fler dåliga exempel!

 

Juridiska ombud, advokater, gode män, kontaktpersoner, människorättsrörelser – alla har sedan 2016 klagat över rättsosäkerhet i asylärenden. Trots att detta beskrivs i rapporter och böcker, trots brev och försök till uppvaktningar av såväl minister som generaldirektör, har vare sig regeringen eller Migrationsverket brytt sig om att ta detta på allvar. 

Men äntligen sommaren 2022 fick en grupp ledamöter från Håll ihop Sverige träffa rättschefen Carl Bexelius för ett samtal. Samtidigt överlämnades boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 där ett stort avsnitt ägnas olika aspekter av rättsosäkerheten vid Migrationsverket.

Vid mötet bad Bexelius om konkreta exempel på rättsosäkerhet. Jan Stattin, historiker och redaktör för Den onödiga flyktingkrisen, har nu satt samman en skrivelse med utförliga beskrivningar av ett antal fall. Ett av fallen beskrivs utförligt i en JO-anmälan.

Ett antal faktorer som påverkar rättssäkerheten i asylärenden kan definieras ur materialet, bland annat:

- Det finns signaler från ledningen att prioritera avslag.

- De ”trovärdighetsbedömningar” som görs bäddar för subjektiva bedömningar.

- När handläggaren skriver sitt beslutsunderlag bygger hen det inte på protokollet från de många timmarnas intervju med den sökande.

- Någon sammanvägd bedömning av de olika bevismaterialen görs inte.

- Omständigheter som talar för positivt beslut undanhålls.

- Handläggare som känner den asylsökande måste lämna över beslutet till en handläggare som aldrig träffat personen.


Läs mer om rättsosäkerhet i asylprocessen

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
#Rättssäkert Migrationsverket och domstolarna

#Vi står inte ut
”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber”

Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021
Den ihåliga rättssäkerheten

Rättssäkerhet - berättelser

Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? Asylkommissionen, Linköpings universitet 2021

 

Kontaktpersoner  

Joel Larsson, Håll ihop Sverige hallihopsverige@gmail.com 073 828 98 57 

Jan Stattin, Gävle  stattin.jan@gmail.com  070 614 04 45


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar