onsdag 27 juli 2022

Mikael Ribbenvik, Migrationsverket: Du bortser från mycket!

 "Migrationsverket har inte som mål att hålla nere andelen positiva asylbeslut" säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket, i GP 21.6.2022. 

Under 2022 har många afghanska medborgare begärt ny prövning eller sökt asyl på nytt. Ribbenvik berömmer sig av att 65 % fått bifall. Men varför har 35 % fått avslag när andra europeiska länder ger nästan alla uppehållstillstånd?

Det samstämmiga intrycket hos dem som läst boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 är att Migrationsverkets handläggare anstränger sig att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara – även barn. Eftersom domstolarna sällan gör en egen bevisvärdering är Migrationsverkets bedömning avgörande.

Våra intryck som lekmän bekräftas av jurister. Den 20 juni, på Internationella flyktingdagen, talade Robert Nyström om den rättsosäkerhet han upplevt som ombud. På Etikkommissionens politikerhearing den 30 maj berättade Viktor Edling hur han fick sina illusioner om rättssäkerhet grusade då han gick över från Migrationsverket till en advokatbyrå. I boken Den onödiga flyktingkrisen beskriver Emilie Hillert hur Migrationsverket brister i alla led av sin myndighetsutövning.

Ribbenvik anser att Afghanistan är ett säkert land att utvisa kvinnor, barn, kristna, ateister, hbtqi-personer till. Han anser att konventionen om mänskliga rättigheter uppfylls när kvinnor ska ”anpassa sig efter hemlandets kulturella seder och bruk”, dvs. sätta på sig burka, hålla sig inomhus och acceptera tvångsäktenskap. Kristna och ateister förväntas hålla sin (o)tro dold, knäböja i moskén och fasta under ramadan. Hbtqi-personer ska dölja sin läggning, gifta sig med någon av motsatt kön och bilda familj.

Ribbenvik bortser från att talibanerna struntar i om Migrationsverket inte tror att en person är genuint kristen, ateist eller hbtqi. För dem är det vad de själva tror som avgör hur personen ska dömas.

Ribbenvik bortser från att vi idag har ofullständig kunskap om våldet i landet, och att befolkningen hålls i schack av allestädes närvarande män med gevär i hand. Han bortser från att IS har gjort ett flertal attacker mot hazarer det senaste året, och att talibanerna varken vill eller kan skydda hazarerna från sitt eget eller IS våld. Nu kommer allt fler rapporter om att talibanerna mördar civila i olika delar av landet. Ingenting antyder att situationen för återvändare är säker.

Vår utrikesminister har förstått situationen i Afghanistan. UD har aktualiserat den rapport om mänskliga rättigheter i talibanernas Afghanistan som det tog fram hösten 2021. Den ger en långt mörkare bild av läget i landet än den Ribbenvik ger.

Vår regering brukar säga att vi ska ha en asylpolitik som är i överensstämmelse med EU. Men vi har långt till de 90 – 99 procent asyl för afghaner som gäller i icke-främlingsfientliga länder.

Mikael Ribbenvik – när du har läst Den onödiga flyktingkrisen träffar vi dig gärna och samtalar om rättssäkerheten på Migrationsverket.

Ingrid Eckerman
Jan Stattin
Redaktörer för Den onödiga flyktingkrisen
Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Läs mer

Migrationsdomstolens beslut präglas av strukturell rasism https://onodigaflyktingkrisen.se/2022/06/23/migrationsdomstolens-agerande-praglas-av-strukturell-rasism/

Replik till Ribbenvik: Stora brister i rättssäkerheten här och i säkerheten för återvändare i Afghanistan https://stoppautvisningarna.blogspot.com/2022/06/replik-till-ribbenvik-stora-brister-i.html

Den onödiga flyktingkrisen https://onodigaflyktingkrisen.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar