torsdag 10 december 2020

Till Stefan Löfven, Morgan Johansson, Mikael Damberg, Ann Linde och Åsa Lindhagen: Motståndet mot tvångsutvisningarna är stort!

 

Till Stefan Löfven, Morgan Johansson, Mikael Damberg, Ann Linde och Åsa Lindhagen

Jag har förstått att våra politiker inte nåtts av motståndet mot tvångsdeporteringar till Afghanistan. Under hösten har det dock publicerats åtskilliga artiklar och gjorts radio- och TV-program som belyser detta. Det svenska folket är nu betydligt mer upplyst än tidigare, och allt fler inser det orimliga i att i åratal jaga 9 000 unga människor, som behövs i vårt land, för att till en kostnad av 98 000 per person skicka iväg dem på ett sätt som inte stämmer med konventionen om mänskliga rättigheter. 

Vi som aktivt, på ena eller andra sättet, stödjer eller har stött ungdomarna torde uppgå till 200 000 människor, kanske fler. Det är ingen liten folkrörelse. Antagligen den största sedan antikärnkraftsrörelsen.

Idag råder coronatider, vilket omöjliggör större manifestationer. Endast mindre demonstrationer äger rum, bland annat varje onsdag kl 16 på Riksbron. Kanske har du sett dessa damer som representerar oss alla.

Vi har dock funnit på andra metoder. 

Över hela landet pågår lokala verksamheter för asylsökande och papperslösa, för att de ska få mat och husrum. Som ni säkert vet är det i princip ingen som "återvänder" till länder som Afghanistan. 

Ni känner säkert till att remissvaren från civilsamhället beträffande den s.k. långsiktigt hållbara lagen är svidande kritik. Det gäller krokbenen för permanenta uppehållstillstånd likaväl som otydligheten, som medför fortsatt bristande rättssäkerhet.

Vi från civilsamhället upplever att våra folkvalda och utsedda politiker struntar i oss, inte lyssnar, förklarar bort. I vår desperation har nu sju organisationer gått samman med ett brev till Afghanistans flyktingminister Mr. Noor Rahman Akhlaqi med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

Fler av oss hade kunnat acceptera utvisningarna - om vi varit säkra på att de skett på rättssäker grund. Men vi vet att så inte är fallet. Vi vet också att situationen i Afghanistan försämrats successivt sedan 2015, och att de som utvisas dit har mycket liten chans att klara sig på ett människovärde.

Här finns pressmeddelandet och brevet på svenska. 

LÄS MER

Till alla riksdagsledamöter: 70 organisationer vädjar - Låt våra vänner få stanna i Sverige! 13.10.2020

Afghanistan is not safe! 41 organisationer vill stoppa utvisningarna 5.10.2020 

Till politikerna: Det mullrar i civilsamhället 20.7.2020

Är det en hemlighet att civilsamhället hjälper flyktingar? 30.6.2020

Hur många Anne Frank finns i Sverige? 24.5.2019

Media äger rätt att återge texten med angivande av författaren Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! samt källa. 

Pressmeddelandet 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar