torsdag 1 oktober 2020

Fler avslöjanden om flyktingutvisningarna

 


Innehåll
- Ytterligare ett undermåligt lagförslag?
- Återvändaravtalet och självmorden
- Ska barnen flytta till Afghanistan när de blir 18 år?
- Sveriges regering anmäls till FN

YTTERLIGARE ETT UNDERMÅLIGT LAGFÖRSLAG?

Migrationskommittén lämnade sitt betänkande. Att höra Christina Höj Larsen (v) och Annika Hirvonen Falk (mp) berätta om arbetet där var upprörande. Ett helt bortslösat år, där deltagarna hade kunnat använda sin tid för mycket vettigare saker. Inga diskussioner om innehållet i lagen, hur lagen ska förhålla sig till barnkonventionen, utsatta kvinnor och mänskliga rättigheter. Inte om vad synnerliga eller särskilda skäl kan vara. En tjänsteman, som började skriva på en konsekvensbedömning, fick order att sluta.

Det som "diskuterades" var volymmål, vilket i sig troligen är lagvidrigt, och hur man ska hindra folk från att söka asyl i Sverige. Socialdemokraternas mål var en överenskommelse med moderaterna. Men moderaternas mål var att inte komma överens med socialdemokraterna. 

Resultatet är ett förslag med 26 punkter som inte hänger samman, och med stora luckor. Nu får civilsamhället göra konsekvensbedömningar i remissvaren, vilket regeringen inte behöver bry sig om. 

De 26 punkterna ska nu bakas in i ett lagförslag där det åter saknas vägvisning om hur lagen ska tolkas. Det blir åter upp till Migrationsverkets tjänstemän att göra sina tolkningar. Vi har upplevt detta sedan 20 juli 2016 då den tillfälliga lagen började gälla (retroaktivt). 

Undermåliga lagförslag  har Morgan Johansson har visat sig bra på att lägga fram. Den som vill kan läsa remissvaren. De är inte uppmuntrande läsning!

Den tillfälliga begränsningslagen 2016 Till och med Migrationsverket sågade lagförslaget.

Den första gymnasielagen 2016  Lagrådet var, liksom alla andra remissinstanser, mycket negativt.

Den nya gymnasielagen 2018  Remissinstanserna upprepade eller hänvisade till sin kritik från lagen 2016. Lagrådet lade till: "Gränsen här har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Förlängning av den tillfälliga lagen 2019  Sågades på samma sätt som 2016 års lag.

Samröre med terroristorganisation 2020  Det första lagförslaget stred mot grundlagen enligt lagrådet.   

Utlänningskontroll  Lagrådet: Den nya formuleringen innebär en ”väsentlig förskjutning av bevisbördan”.  

ÅTERVÄNDARAVTALET OCH SJÄLVMORDEN  

Det märks en ökad oro bland de unga ensamkommande - fler ungdomar och barnfamiljer reser till Tyskland och Frankrike, fler desperata nödrop i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan!. Minst fem självmord under sommaren, varav två samma vecka i Karlstad. Hjälpare och ungdomar från Karlstad reste till den afghanska ambassaden på Lidingö för en demonstration. Detta ledde till ett möte med ambassadören där man protesterade mot återvändaravtalet. Ambassadören lovade att titta på alla ärenden där en ungdom känt sig lurad att skriva på att hen reser frivilligt. 

Återvändaravtalet, som tecknades i oktober 2016, handlar om att Afghanistan ska ta emot tvångsdeporterade medborgare och ge dem ett "värdigt, säkert och ordnat" återvändande. Afghanska regeringen ska skydda återvändare mot trakasserier, hot, förföljelse och diskriminering. Om Afghanistan inte hade skrivit under avtalet hade de fått minskat bistånd - vilket landet är beroende av.

Upprepade gånger sedan 2015 har migrationsministern Sayed Hussain Alime Balkhi, flyktingministern dr Alema och dåvarande premiärministern Abdullah Abdulla vädjat till europeiska länder att sluta tvångsdeportera flyktingar, då man inte kan ge dem ett värdigt mottagande. Morgan Johansson låtsas att han inte vet om detta. Han har också sagt att det inte spelar så stor roll om det svenska avtalet sägs upp, för då kan han luta sig mot EU:s avtal. 

Avtalet går ut den 5 oktober. Det är oklart om det är uppsagt eller ej. I annat fall löper det på i ytterligare två år. Dessutom pågår förhandlingar mellan Afghanistan och EU.

Afghanistan tar i allmänhet inte emot tvångsutvisade barnfamiljer eller ensamstående kvinnor. Dessa kommer då att leva i limbo i Sverige, utan uppehållstillstånd, under existensminimum, utan arbetstillstånd. För närvarande är det uppehåll i tvångsdeportationerna pga. coronapandemin. Kan vi förmå dem att inte ta emot de ungdomar som kom ensamma som 12-13-åringar och nu fyller 18? 

SKA BARNEN FLYTTA TILL AFGHANISTAN NÄR DE BLIR 18?

Våren 2019 var det ungefär 1 000 tonåringar som visste att när de blev 18 förväntades det av dem att de "återvände" till Afghanistan. En del av dem har redan flytt vidare till Frankrike, där de har ganska stora chanser att få uppehållstillstånd. Efter att ha investerat fem år i deras utbildning blir det Frankrike som får skörda frukterna. De som nu står i tur var bara 12-13 år när de kom. Vad kan de om sin "egen" kultur? Har de kvar språket? Har de någon kontakt med sina familjer?

Strömsunds kommun har varit drivande i att ta fram ett program för information till ensamkommande barn, inklusive att göra dem beredda på att få "återvända" till sitt hemland (många har aldrig varit där). Det var en lite absurd upplevelse att höra utvärderingen av projektet Barnets bästa i asyl- och återvändandeprocessen. Man hade tagit fram ett bra material som förklarar asylprocessen för barnen. Men mest handlade det om att samarbete underlättade arbetet för personalen. Om det ledde till fler "frivilliga" hemlandsresor vet man inte. Inte heller hade man jämfört dessa barns mående med andra barn som inte fått denna strukturerade information. Och framför allt inte lyft frågan "vad är barnets bästa?"

Den nya återvändarsambandsmannen på ambassaden i Kabul berättade om ett nytt projekt där 100 återvändare i seminarieform ska få stöd i att starta eget. Av de 25 första var en person en f.d. ensamkommande. 

Även barnfamiljer hotas av 18-årsgränsen. När den äldste sonen fyller 18 år kan han betraktas som det manliga beskydd en mamma med barn behöver. Att sonen inte har en chans att försörja sin familj eller skydda sina döttrar mot tvångsgifte i Afghanistan bryr sig inte Migrationsverket om. 

SVERIGES REGERING ANMÄLS TILL FN

Kampanjen Håll ihop Sverige har på kort tid samlat över 12 000 underskrifter för kravet på amnesti för de ensamkommande. En helsidesannons, undertecknad av 12 "ambassadörer", var införd i DN (se nedan). Slutligen träffade man Morgan Johanssons statssekreterare - en bedrift, eftersom det varit i princip omöjligt att få ett möte med honom. Kampanjen anmäler nu Sveriges regering till FN för grova systematiska brott  mot mänskliga rättigheter. En rapport med sammanfattande fakta är under utarbetande.

Så här skriver Marit Törnqvist, en av "ambassadörerna", om mötet med statssekreteraren:

Möte med Justitiedepartementet. 

Vi talar om tiotusentals barn och unga som har utsatts för en inhuman behandling i Sverige vilket idag resulterar i att de hamnar i svenska skuggsamhället, flyr vidare i Europa eller tar sina liv. Vi talar om unga människor som har fått rättsosäkra asylutredningar. En jurist lägger all fakta på bordet. Den tål knappast dagsljus.

Vi talar om unga människors psykiska ohälsa, om forskningen som bevisar att allt de har utsatts för i Sverige är precis det som har sönder dem. En professor /läkare specialiserad i flyktingbarn och psykisk ohälsa lägger all fakta på bordet. Den är inte mild. 

Vi berättar om hundratusentals människor i civilsamhället som har vittnat om kanske det värsta de sett under sina liv. Att unga traumatiserade människors liv medvetet trasas sönder för att få andra flyktingar att hålla sig borta från Sverige. 

Vi är sakliga och emotionella. Förstår de fem personer som sitter på andra sidan skype-skärmen varför människor flyr? Har de någonsin träffat en människa på flykt som fick avslag på fel grunder? 

Vi får som svar en föreläsning om en om möjligt ännu värre behandling av skyddsbehövande i framtiden. Om en bisarr EU plan som aldrig kommer att gå att genomföra. 

Statssekreteraren anser att rättssäkerheten är bra i Sverige. Vi undrar om statssekreteraren inte känner ett ansvar för tiotusentals unga som kommer att gå under.

 Vi påpekar än en gång att de inte kommer att låta sig utvisas, att de har skyddsskäl. Om han inte är rädd för ett växande skuggsamhälle? Hans svar är att man inte kan ge människor med avslag uppehållstillstånd. 

Detta är alltså våra folkvalda. De sitter på en ö. De bara följer vinden och vi har motvind nu. Våra ord blåser bort. Andra medel behövs tydligen att nå fram. Det vet vi nu. Och vi är inte rädda för motvind.

Hjälp Stöttepelaren att hjälpa!

Köp gåvokort! https://stottepelaren.se/handla/gavokort/ 
Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar

Pressmeddelandet 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar