tisdag 21 april 2020

Ska barn flyttas till Afghanistan med livsmedelsbrist och coronavirus?

Nätverket "Liv utan gränser" demonstrerar på Sergels torg september 2019. Foto Ingrid Eckerman.
Afghanistan ligger trea på listan över länder med allvarlig livsmedelskris, efter Jemen och DCR Kongo, enligt en rapport från UNHCR. Mest betydelsefulla faktorer för livsmedelskriser är konflikter och bristande säkerhet, extremväder och ekonomiska kriser.

Afghanistan har haft flera års torka omväxlande med översvämningar. Landet lever i en ständig ekonomisk kris där halva ekonomin utgörs av bistånd, trots landets stora mineraltillgångar.
I länder som drabbats av livsmedelskriser är näringsstatus för redan utsatta barn extremt oroande, med ett av två barn tillväxthämmade, enligt rapporten. I åtta av de stora livsmedelskriserna som profilerats i rapporten hade mer än 40 procent av barnen hämmad tillväxt.
Man påpekar att länder med livsmedelskriser är mycket sårbara för COVID-19-pandemins effekter. Människorna är redan försvagade av hunger – deras hälsa försämras ytterligare, de har sämre motståndskraft mot viruset. De har också mindre förmåga att hantera de påfrestningar som pandemin medför på livsmedelssystem och ekonomier.
Dr Alema Alema, vice flyktingminister i Afghanistan, har tidigare vid ett flertal tillfällen bett Europa sluta tvångsdeportera flyktingar. Hon har tackat både Tyskland och Frankrike för att de varit återhållsamma.
Med ovanstående bakgrund är det inte konstigt att Afghanistans flyktingministrar återigen ber Europas stater att upphöra med tvångsutvisningar till Afghanistan.
Den 18 april blev hon intervjuad. Intervjun återfinns på hennes egen facebooksida. Jag har använt Google för översättningen. Intervjun handlade framför allt om de återvändande flyktingarna från Iran och risken för coronasmitta. Det finns en överenskommelse om att Afghanistan ska ta emot 2 000 – 4 000 frivilligt återvändande per dag. Iran lovar att afghaner ska få gratis vård.
Så avslutas intervjun:
”Vi har kontaktat alla europeiska länder där vi har immigranter eller flyktingar, genom korrespondens, telefonsamtal och e-mail, för att i nuvarande situation, med hänsyn till mänskliga rättigheter, stoppa utvisningarna. Medan det fortfarande fanns flyg, och flygen till Afghanistan inte var stoppade, bad vi Europa att stoppa flygen, och det var bra.”
Sverige ger inte uppehållstillstånd för barnfamiljer. Eftersom Afghanistan inte tar emot dem blir de kvar i limbo och lever under existensminimum. För att ytterligare försvåra för de cirka 2000 barnen flyttar man dem gärna mellan olika orter.
För några månader sedan flyttades ett antal familjer från Junsele till den mycket lilla orten Mellansel. Strax därefter flyttas familjer från Gävle till Junsele.
Några familjer orkade inte med detta liv utan har flytt till andra länder i Europa, där man hoppas på bättre behandling.
Sverige planerar alltså att skicka 2000 barn till ett land där det förutom livsmedelsbrist finns en coronaepidemi under utveckling och stora brister i sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar