torsdag 1 augusti 2019

Senaste FN-rapporten: Civila och kvinnor drabbas av striderna


Den senaste rapporten från UNAMA har rönt berättigad uppmärksamhet. Man jämför siffrorna för första halvåret 2019 med motsvarande period under föregående år. 

Totalt har knappt 4000 skadade och döda registrerats, det lägsta antalet sedan 2012. Minskningen rör dock huvudsakligen de stridande parterna. För civila har läget förvärrats. 
Civila förluster (skadade och dödade) orsakade av regeringsfientliga trupper minskade med 43 % beroende på färre sprängdåd på marken. 
Däremot ökade antalet förluster åsamkade av regeringstrogna styrkor (Afghanistan + USA) med 31 %. Det är framför allt i luftattacker, bland annat mot misstänkta drogfabriker, som människor skadas. Sökoperationer utförda av afghanska och amerikanska specialstyrkor har medfört ökat antal dödade och skadade civila.
Från första till andra kvartalet 2019 ökade antalet civila dödsfall med 27 %.
Värst drabbade har norra och nordöstra delen av Afghanistan varit, inklusive Kabul. 
Migrationsverkets säkerhetsexperter har tidigare påpekat att ett "lugnt" område, med få väpnade händelser, inte behöver betyda fred och frihet. Det kan lika väl tyda på att en grupp, t.ex. talibaner, har så stark kontroll över området att det inte förekommer någon opposition. 
Kvinnor och barn 
Kvinnor riskerar som alla andra att förlora livet eller en kroppsdel. De drabbas också av konfliktorsakad förflyttning, ekonomisk osäkerhet och bristande tillgång till grundläggande samhällstjänster. Den väpnade konflikten förstärker ojämlikhet och diskriminering av kvinnor, vilket ökar risken för sexuellt och könsbaserat våld. Kvinnor piskas och dödas då de anklagats för t.ex. otrohet. 
Barn skadas av explosiva rester, t.ex. landminor, liksom av attacker på skolor och sjukhus. En tredjedel av totala antalet döda och skadade civila är barn. Talibanerna har stoppat poliovaccinationer trots att Afghanistan är ett av de få länder där polio är endemiskt.
Barnen utsätts också för rekryteringsförsök till konfliktens olika parter. Att straffrihet föreligger för sexuellt våld mot barn, inklusive bacha bazi, är allvarligt. Under första halvåret 2019 registrerade UNAMA 23 pojkar 12-17 år som hade rekryterats av talibanerna för att slåss, sätta ut sprängladdningar, bära vapen, spionera och vakta baserna. Två flickor våldtogs. Tre pojkar togs till afghanska och amerikanska trupper som livvakt, att bära vapen och för sexuella tjänster. Mörkertalet anses vara stort.
LÄS MERMedia äger rätt att återge texten, med angivande av källa. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar