fredag 9 augusti 2019

Den svenska asylprocessen granskas



På grund av den stora flyktingtillströmningen 2015 har stora delar av civilsamhället engagerat sig i flyktingmottagandet. Det har lett till att bristerna i asylpolitiken, Migrationsverket och migrationsdomstolarna har uppmärksammats på ett annat sätt än tidigare. Det finns behov av att göra en helhetsbedömning av rättssäkerheten när det gäller just asylfrågor. 

Uppdatering oktober 2019: Tillförlitliga kriterier är en studie från Asylrättscentrum (f.d. Rådgivningsbyrån). 

Två nya artiklar belyser rättsosäkerheten från olika aspekter: 

Myten om den rättssäkra asylprövningen går igenom de nya lagar som stiftats sedan 2016.   

En studie i rättsosäkerhet går igenom hur utredningen av asylskäl sker. 

Redan tidigare har en stor mängd rapporter författats och forskningsprojekt påbörjats och avslutats. Anmälningar till JO och JK har gjorts. Regeringen kommer att tillsätta en utredning av de medicinska åldersbedömningarna. 

Asylkommissionen är ett initiativ från Linköpings universitet. Kommissionen ska granska lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017.

En artikel om medicinsk åldersbedömning på Wikipedia är just färdigställd, och en mer uttömmande artikel om de ensamkommande barnen är under utarbetande. 

LÄS MER

Många rapporter om asylpolitiken!  Uppdateras löpande

Myten om den rättssäkra asylprövningen  Internationalen 27.7.2019

En studie i rättsosäkerhet  Internationalen 2.8.2019

Migrationsverket manipulerar asylprocessen  13.6.2019

Tillförlitliga kriterier  Asylrättscentrum Juni 2019

Migrationsverket fattar schablonbeslut i stället för individuella bedömningar  1.12.2018

Skammens år 2018: Civilsamhället och de hemlösa pojkarna  1.12.2018

Skammens år 2017: Utvisningarna till Afghanistan  3.1.2018


Pressmeddelandet  










2 kommentarer:

  1. Detta måste granskas och rättas till!

    SvaraRadera
  2. Tack för alla dessa informationskällor om den svenska asylskandalen

    SvaraRadera