måndag 28 januari 2019

​Barn och unga i migration 9: Särskild hänsyn krävs för personer med funktionsnedsättning


Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ger barn och ungdomar med funktionshinder rätt till extra stöd och skydd.

I artikel 7 anges att konventionsstaterna ska ”vidta alla nödvändiga åtgärder” som behövs för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på lika villkor som andra barn. I alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning ska barnets bästa komma i främsta rummet.
Konventionsstaterna ska också vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.
För ett funktionshindrat barn som varit i Sverige en längre tid, som anpassat sig, som tagit del av undervisning, stöd och vård, kan det inte vara det bästa att utvisas till ett land där hen kanske inte varit tidigare och inte förstår språket, där resurser saknas och diskriminering av funktionshindrade är vanligt, och där föräldrarna som ”internflyktingar” inte kan ge barnet en värdig och säker tillvaro.
Ungdomar med funktionshinder, som dessutom saknar anknytning och familj i det land där de är medborgare, kan inte förväntas på egen hand kunna ordna en värdig och säker tillvaro åt sig.
I Afghanistan råder väpnad konflikt i så gott som hela landet. Torka har medfört både vatten- och matbrist med svält i delar av landet. Liknande förhållanden råder i andra länder från vilka människor flyr.
För att Sverige ska uppfylla de konventioner vi undertecknat bör funktionshindrade barn och ungdomar ges uppehållstillstånd.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 000 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018
#barnungaimigration 

1 kommentar:

  1. Helt rätt! Stoppa avvisningar av ensamkommande till Afghanistan! Ta bort den tillfälliga lagen! Stöd barn och unga med funktionshinder.

    SvaraRadera