söndag 20 januari 2019

Barn och unga i migration 8: Kvinnoyrken drabbas när utvisningshotet hänger över deras skyddslingar


En regering som säger sig vilja utjämna skillnaderna i yrkeslivet för män och kvinnor måste se hur dagens asylpolitik påverkar kvinnliga yrkesgrupper.

Den oordning och oreda som den tillfälliga begränsningslagen skapat slår inte hårt bara mot barn och ensamkommande ungdomar, utan också mot alla dem som finns runt omkring dem – till övervägande del kvinnor: lärare, kuratorer, skolhälsovårdspersonal, socialsekreterare, hvb-personal, familjehem.
December 2017 fick socialminister Annika Strandhäll ett brev med begäran om psykologiskt stöd till familjehemsföräldrar, volontärer och andra som möter ungdomarna. Det hade kommit signaler om sekundär traumatisering hos hjälpare som stod de utvisningshotade nära.
Situationen är inte bättre idag. Att en ungdom som man lyssnat på, stöttat, hållit om på nätterna tas i förvar på obestämd tid, sedan plötsligt drogas och med handfängsel förs ut på en resa till ett okänt farligt land – det är som att förlora sitt eget barn.
Även personal blir sjukskrivna – inte på grund av de historier de får höra, utan på grund av den maktlöshet de upplever när de inte har någon möjlighet att hjälpa. När skolorna förlorar lärare, kuratorer, skolhälsovårdspersonal så drabbar det även övriga skolelever.
En annan yrkesgrupp som drabbas är de inom vård och omsorg. De ungdomar som hotas av utvisning hade varit ett välkommet tillskott i ett läge där dels den äldre generationen ökar stort i antal, dels ungdomskullarna är mycket små. Att de flesta ungdomarna är manliga skulle bidra till att minska mansunderskottet i vården.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 000 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018
#barnungaimigration 


1 kommentar:

  1. Ja detta är mycket viktig information till våra mskthabste

    SvaraRadera