söndag 6 januari 2019

​Barn och unga i migration 6: Tillämpa ”tvivelsmålets fördel” i efterhand för åldersbedömningar


Inhibera utvisningar för troligen felaktigt åldersuppskrivna ungdomar tills den tillfälliga lagen upphör att gälla.
Ett okänt antal ungdomar har felaktigt räknats upp i ålder då Migrationsverket inte gjort någon sammanvägd bedömning utan grundat sin åldersbedömning enbart på utlåtandet från Rättsmedicinalverket. Trots att ”tvivelsmålets fördel” ska gälla har man genomgående angett en ålder över 18 år. Ibland har åldersuppskrivningen varit så liten som en dag, dvs. till dagen för beslut.
Det finns fall där ungdomar visat upp en rad dokument, t.ex. skolbetyg från hemlandet, taskira, utlåtanden från skolpersonal och socialtjänstemän och till och med utlåtanden från specialister i barnmedicin vana att göra åldersbedömningar. Trots detta har de räknats upp i ålder.
I vissa fall är det klart och tydligt att ungdomen i fråga är betydligt yngre än den ålder som hen får. När en ungdom räknas upp från t.ex. 15 till 19 år innebär det dessutom att de tjänstemän i mottagningskommunen och på Migrationsverket som satte den preliminära åldern tagit fel på en 12-åring och en 16-åring.
Det är svårt att riva upp domar som trätt i laga kraft. Skatteverket kan ge rätt ålder åt dem som får uppehållstillstånd. Men de som räknats upp i ålder har förlorat möjligheten att bli bedömda som barn eller söka enligt gamla gymnasielagen.
Här finns en möjlighet att dessa ungdomar ges inhibition fram till 30 juli 2019, och att de då kan ansöka om asyl som övrigt skyddsbehövande. I samband med detta kan åldern prövas igen. Under inhibitionen måste de få rätt till dagersättning, bostad och skolgång.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 300 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018
#barnungaimigration 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar