tisdag 1 januari 2019

​Barn och unga i migration 5: Psykisk ohälsa måste förebyggas med permanenta uppehållstillstånd


Permanenta uppehållstillstånd är en förutsättning för så gott psykiskt hälsotillstånd som möjligt hos flyktingar.

Asylsökande barn och ungdomar är i riskzonen för psykisk ohälsa. Redan innan de lämnar hemlandet kan de ha varit med om traumatiska händelser, som att ha tvingats se på när modern våldtas, att se sin far mördas, att själva ha torterats, att hotats till livet av explosioner och beskjutningar. Under flykten kan andra traumata adderas: separation från familjemedlemmar, åsynen av människor som dör, sexuellt utnyttjande, hunger och törst, livsfara.
Det som dock kan vara allra svårast är asylprocessen med långdragen osäkerhet och väntan. Pendlandet mellan hopp och förtvivlan leder till en kronisk stressituation med koncentrationssvårigheter, sömnproblem och ångest. När hoppet förloras helt kommer man in i ett depressivt tillstånd och en uppgivenhet som hos barn i familj kan leda till apati, hos ensamkommande till självmord.
Idag finns cirka 100 apatiska barn (barn med uppgivenhetssyndrom) i Sverige. Nu vet vi att botemedlet är permanent uppehållstillstånd. På grund av begränsningslagen kan de idag endast få tillfälligt uppehållstillstånd. Ju längre tid de är apatiska, desto mer ökar risken för komplikationer, och desto längre tid tar det för dem att tillfriskna.
Kunskapen om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är låg inte bara på Migrationsverket utan också bland socialsekreterare, skolpersonal, boendepersonal m.fl. Symtomen kan feltolkas. De unga får inte tillgång till tekniker som kan hjälpa dem bemästra sina negativa tankar.
De första självmorden bland ensamkommande ungdomar noterades vintern 2016-2017. Under 2017 ägde minst 12 självmord rum, ett extremt högt antal jämfört med svenska ungdomar. Oräkneliga ungdomar hade självskadebeteende, oro och ångest, sömnrubbningar. De har haft kontakt med skolkurator, skolsköterska och BUP. Enstaka har behövt sluten psykiatrisk vård.
Idag saknas självmordsstatistik för personer utan de fyra sista siffrorna. Ovanstående fall har samlats in via civilsamhället som överlämnat dem till Karolinska Institutet som har använt ganska stora resurser på kartläggningen. 
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 300 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018

#barnungaimigration

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar