söndag 9 december 2018

​Barn och unga i migration 2: Kommunerna måste få resurser att ta hand om ensamkommande


Staten måste ge kommunerna resurser att ta hand om ensamkommande ungdomar på ett sätt som gynnar deras studier.
Upp till 9 000 ensamkommande kan komma att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. När de fått sina sista fyra siffror har de samma rättigheter som svenska ungdomar. Att stödja ungdomarna så att deras integration blir så smidig som möjligt ligger i samhällets självbevarelsedrift – annars ökar risken för ett liv på gatan.
Tyvärr är regelverket inte utformat för att stödja ungdomarna att uppfylla lagen och lyckas med sina studier. I många kommuner har det varit svårt för dem att få ut den dagersättning de har rätt till. De som inte har turen att ha fått fast sovplats snurrar runt mellan kyrkor, kompisar, gatan.
Det räcker inte att en kommun ordnar tak över huvudet nattetid för ungdomarna. Det måste komma till ett inneboendesystem, integrerade studentbostäder, fadderhem, stödfamiljer med mera.
Därtill kommer de minst 4000 ungdomarna som inte omfattas av gymnasielagen. De flesta föredrar att leva på gatorna i Sverige framför att leva på gatorna i Afghanistan. Även med starkt ökade resurser till gränspolisen kommer det att ta många år innan Sverige tömts på dem. Stöd med mat och sovplats från frivilligorganisationer kan hålla dem borta från kriminalitet, droger och prostitution.
Civilsamhället har redan gjort oerhört mycket för ungdomarna. Det kan göra ännu mer, men behöver då administrativt och ekonomiskt stöd.
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 300 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.
Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar