måndag 21 maj 2018

Vad kostar en invandrad ungdom?

Här samlas information om olika kostnader för ensamkommande ungdomar.

Ungefär 9000 ungdomar beräknas omfattas av den "nya gymnasielagen". Kostnaderna under 2018 för kommunerna och studiemedel beräknas till 600 miljoner kronor. Kostnaderna för Migrationsverket, domstolarna mm. är cirka 100 miljoner kronor, motsvarande 100 - 1000 utvisningar.

De sammanlagda kostnaderna blir cirka 80 000 kr per person under 2018. Vinsten per utebliven utvisning blir 20 000 - 900 000 kr.

Så här mycket kostar det att ha barn  Expressen/Mama 16.9.2021. I summan 1, 2 miljoner för en nyss fylld 19-åring ingår inte samhällets kostnader (barnbidrag, hälso- och sjukvård, förskola och skola etc).

16 000 ensamkommande granskas i ny rapport  Uppgång/UNT 26.8.2018

Invandrare lika stor kostnad för staten som städare  ETC 23.6.2018

Kostnaderna för utvisningarna är skyhöga - låt dem stanna!  23.3.2018

Apropå kostnader #Vi står inte ut 30.1.2018  Kostnaderna jämförs mellan att låta ungdomarna stanna och att utvisa dem. Det senare blir mycket dyrare om alla kostnader räknas in.

Nysvenskarna som kostar oss mest  Krönika i Para§raf 12.2.2018

Resursslöseri att jag flyktingar - inför amnesti  Dagens Samhälle 12.5.2016  1000 tvångsutvisningar 2014 kostade 64 miljoner kronor.


Vilka ekonomiska kostnader respektive vinster har vi för invandrare? 


Åsikterna går isär. Här tittar jag på tonåringar.

En 18-åring född och uppvuxen i Sverige lär 2013 ha kostat familjen ca 1,4 miljoner kronorEnligt Skolverket 2013 kostade dagis kostar 124 000 kronor per år, totalt cirka 500 000 kronor. Grundskolekostnaden var 93 000 kronor per år, för tio år 930 000. Sammanlagt blir det 2,83 miljoner kronor. Så tillkommer hälsovård, dvs. barnavårdscentral och vaccinationer, och sjukvård. Socialtjänst och polis blir inkopplade ibland. Den totala kostnaden för en 18-åring är då i storleksordningen 3 miljoner kronor, cirka 170 000 per år. 

Importerar vi en 16-åring kostar blir kostnaden mindre än 0,5 miljoner kronor tills hen är 18 år. Vi har sparat cirka 2,5 miljoner kronor.

Men 18-åringar i Sverige är sällan "produktiva", dvs. jobbar in mer pengar än vad de kostar. När blir de det?

Artonåringar behöver i regel ytterligare några år i skolan, oavsett var de är födda. Kostnader för mat, husrum, skolgång etc. torde vara lika stora.

Efter gymnasiet tar den "svenska" artonåringen kanske ett sabbatsår och en lång utbildning innan hen blir "produktiv". Den "importerade" artonåringen kan vara i jobb vid lägre ålder, om hen väljer en kortare utbildning. Idag förväntas för övrigt "importerade" artonåringar att försörja sig själva. Om det skiljer två år mellan de två grupperna så kostar den som fötts i Sverige ytterligare 340 000 kronor mer än den invandrade.

Detta borde naturligtvis studeras närmare.
Komplettering augusti 2018: Ensamkommande ungdomar kommer i arbete vid lägre ålder än svenska ungdomar. Vid 27 år ålder är det fler som är i arbete om man jämför med svenskar med samma korta utbildning. 
Sveriges befolkningsstruktur ser ut som en gran som hela tiden växer på höjden, dvs. vi blir allt äldre. 40-talisterna och deras barn, barnbarn och barnbarnsbarn utgör de längsta grenarna. Invandrarna är förhållandevis unga och fyller ut mellanrummen mellan de långa grenarna, framför gapet mellan barnen och barnbarnen (25-40 år). Så småningom kommer deras barn och barnbarn att fortsätta fylla ut gapen mellan grenarna, och granen kommer allt mer likna en kub med ett spetsigt tak.

Enligt vissa forskare ger detta förutsättningar för en varaktigt högre ekonomisk tillväxt. Enligt andra kan man inte på förhand avgöra om invandring bidrar till BNP-tillväxten.

Tillägg 17.8.2018
SCB 2016: Ökad BNP-tillväxt när fler sökt skydd

Den offentliga konsumtionen samt tjänsteexporten och importen har ökat på grund av att fler personer har sökt skydd i Sverige. Detta får i sin tur påverkan på BNP för den totala ekonomin. Under första kvartalet 2016 var den totala BNP-tillväxten i Sverige 4,2 procent jämfört med samma kvartal året innan. De asylsökandes påverkan uppgick till 0,5 procentenheter. Statens och kommunernas konsumtion hade störst påverkan och stod för 0,2 procentenheter vardera.


Att  invandring kostar Sverige pengar är fel  ETC 12.9.2019

Asylum seekers aren't a burden for Europe  Opennetwork 17.10.2018

Nysvenskarna som kostar oss mest  Para§graf 12.2.2018

Därför behöver vi de nyanlända  Expressen 7.2.2018

Flyktingarna orsaken till god ekonomi  Paul Hansen, ETC 12.10.2017

Forskare tvistar om flyktingar ökar tillväxt  DN 7.12.2016
Rapporten finns i skrivande stund ännu inte på Delmis hemsida

En analys av svensk invandringsdebatt.  Bokanmälan, Ekonomisk debatt  6-2914

Jan O Karlsson: Vad kostar invandringen?  Global utmaning ca 2010

Vad kostar en svensk?  Cornucopia 22.11.2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar