fredag 23 mars 2018

Kostnaderna för utvisningar är skyhöga – låt dem stanna!

Antal ungdomar boende i Sverige och asylsökande flyktingar per årsklass, ålder 1-25 år. Rött = asylsökande från Afghanistan.
Författare: Jan Stattin, lärare, Karin Fridell Anter, arkitekt, Ingrid Eckerman, allmänläkare, alla nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Amir kostade inte samhället mer än utbildning till ett bristyrke. Utvisningen till Kabul kostade uppemot en miljon kronor. Utvisningarna av ytterligare 10 000 ungdomar ger en kostnad på många miljarder kronor. Förlusten av ungdomarnas arbetsinsats är långt större.

Ungdomarna behövs i Sverige
Invandring är på sikt lönsam för Sverige trots tillfälligt höga kostnader, bekräftat av nationalekonomen Joakim Ruist och f.d. moderatledaren Carl Bildt. Sverige skulle stanna utan invandring. Vårdsektorn är helt beroende av människor med invandrarbakgrund.
En ungdom, född och uppvuxen i Sverige, kostar cirka 1 miljon kronor mer än en invandrad ungdom innan hen kommer ut på arbetsmarknaden. Vi har ett underskott av inrikes födda ungdomar. För fortsatt välfärd planeras arbetskraftsinvandring. De nya invandrarna ska lära sig språket, svenska värderingar mm – som de ensamkommande redan klarat av.
Rättsosäker asylprocess skapar kostnader
Många ungdomar har väntat i över ett år innan asylprocessen startat. När de får sina beslut är det oftast avslag.
Pressen uppifrån på ovana handläggare att utvisa så många som möjligt och att snabba på besluten har varit stor. Asylprocessen är rättsosäker, och nästan alla ärenden överklagas till domstol. Nya omständigheter åberopas som verkställighetshinder. Advokatkostnaden per person uppgår till många tiotusentals kronor. Kostnaderna för domstolarna ökade med 300 miljoner under 2017, och de närmaste åren krävs ännu större tillskott.
Krisande ungdomar och traumatiserade hjälpare
De starka ungdomar som med entusiasm började skolan och satsade på sin framtid i Sverige har brutits ned av oro. Många behöver psykiatrisk vård. Minst tolv har tagit sina egna liv under 2017. Antalet självmordshot ökar natt för natt. Tusentals väljer att leva i ett skuggsamhälle hellre än att gå under i det hemland som man själv, eller ens föräldrar, flytt från. Förutom det mänskliga lidandet innebär detta ekonomiska kostnader för ökad kriminalitet och drogmissbruk.
Uppåt 100 000 svenskar möter ungdomarna i skola, boende, familjehem och föreningar, som gode män, kontaktpersoner, volontärer eller vänner. För dem har rättslösheten i asylprocessen blivit en chock. Tron på det svenska systemet har underminerats. Allt fler klagar över symtom som sömnlöshet och ångest – de traumatiseras sekundärt då de kommit ungdomarna nära. Det har redan orsakat sjukskrivningar.
En utvisning kostar stora pengar
10 000 ungdomar ska förflyttas till Kabul under en begränsad tid. Hittills har några hundra ensamutvisats ”frivilligt” och mindre än femtio med tvång.
Resan Stockholm – Kabul med reguljär flygbiljett kan avrundas till 10 000 kronor per ”frivilligt” ensamutvisad. Vid ankomsten ska finnas reserverat 30 000 kr för var och en.
De flesta låter sig inte utvisas frivilligt. Flygtransporten till Afghanistan för tvångsutvisningar kostar i genomsnitt 64 000 kronor inklusive transport- och personalkostnader (Claes Nöjd, chef för Kriminalvårdens transporttjänst).
Från 2017 finns exempel på hur transporter arrangerats för ett större antal personer men endast ett fåtal kommit iväg, eller Kabul inte tagit emot den utvisade. Nyligen planerades deportation av 30 personer, men endast fem kom iväg.
Gränspolisen och förvaren
Kostnaden för en polis kan uppskattas till 1 000 kr per timme. Vid tillslag av gränspolisen kan upp till tio personer vara engagerade, kanske i fem timmar – 50 000 kr per tillslag.
Kostnaden i förvaret är 3 650 kr per dygn. Tiden i förvar kan uppgå till åtskilliga månader, då överklaganden och verkställighetshinder pågår in i det sista.
En utbyggnad av förvarsplatserna pågår som beräknats till 110 miljoner kronor. Till det kommer en ökad driftskostnad på omkring 316 miljoner från år 2019.
Utvisningen av Amir – ett exempel
Amir kom från Afghanistan år 2012 och hade starka skyddsskäl, jagad av klanfiender sedan hans far och bror dödats. Hans skyddsskäl underkändes av migrationsverket, men han stannade i Sverige i som en del i en svensk familj. Trots svåra upplevelser kunde han återhämta sig och började utbilda sig till svetsare, ett bristyrke. Amir gömde sig aldrig och var en omtyckt ungdom i sitt lokalsamhälle.
När regeringen tecknade ett återvändaravtal med Afghanistan blev det möjligt att utvisa Amir. Två gränspoliser sonderade var han fanns. Sju poliser omringade huset en vintermorgon 2017. Han transporterades med vakter till närmaste förvar, till Märsta, till afghanska ambassaden och till sjukhus eftersom han psykiskt och fysiskt bröts ned. Ansvarig läkare tillrådde fortsatt vård, men Migrationsverket satte sig över det. Efter fyra månader utvisades han till Afghanistan.
Vad kostade det för Sverige att göra sig av med denna blivande svetsare, förstöra hans liv och traumatisera hans svenska familj och vänner?
Det första ingripandet med poliser tog minst fyra timmar, 36 000 kronor. Lägg till planering av insatsen, bilar som används mm.
Förvarskostnaden för fyra månader var omkring 440 000 kronor. Amir fördes med fyra vakter till ambassaden två gånger, sammanlagd kostnad 88 000 kronor. Till det kommer transport med vakter till sjukhus och kostnader för sjukhusvård. En vårdplats kostar 4 500 kronor dygnet.
Under tiden fortsatte familjen kampen för att få behålla sin ungdom. Kontakter med myndigheter och fortsatt asylprocess innebar omfattande arbete för de närstående men också för berörda myndigheter.
Två gånger förs en allt sjukare pojke till flygplatsen för utvisning. Plats på flygplan och personal är bokad. Två gånger avbryts utvisningen. Kostnaden kvarstår däremot. Själva utvisningen av Amir – planerad, inställd och till sist genomförd – har kostat cirka 200 000 kronor.
Efter fyra månader, samma dag som det stora sjukhusattentatet i Kabul, landar Amir i Kabul. Sammanlagt har det kostat uppemot en miljon kronor att utvisa en integrerad pojke som under flera år inte kostat samhället något mer än utbildning till ett bristyrke.
Ska Sverige utvisa tiotusen som Amir?
Att utvisa Amir måste ses som en ren förlust för det svenska samhället och ett svårt trauma för hans omgivning. En oanständig behandling av en utsatt ungdom går hand i hand med ekonomisk dumhet.
Tanken svindlar när man överför kostnaderna från Amirs fall till ytterligare 10 000 ungdomar. Kostnaden för utvisningarna uppgår till många miljarder. Kostnaderna för förlusten av dessa kapabla ungdomar och deras arbetsinsats under ett arbetsliv är långt större.
När ska våra politiska partier ta in dessa fakta och fatta rationella beslut?
Statistiken visar att vi behöver de utvisningshotade ungdomarna
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2017/04/statistiken-visar-att-vi-behover-de.html
Migrationsärenden tynger domstolarnas budget http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6895682


1 kommentar:

  1. Nej du lilla gumman, de ska ut härifrån för de har inte här att göra!

    SvaraRadera