söndag 17 september 2017

Om apatiska ungdomar

Migrationsverkets och regeringens hantering av djupt deprimerade barn var en skandal 2004-2006 och slutade med en amnesti. Den tillfälliga lagen har omöjliggjort att ge dem uppehållstillstånd av humanitära skäl.

En ny studie 2021
Sallin, K. (2021) Policyrekommendationer: Evidens för behandling av uppgivenhetssyndrom. Zenodo. Hämtad från https://doi.org/10.5281/zenodo.5526007
Sallin, K., Evers, K., Jarbin, H. et al. Separation and not residency permit restores function in resignation syndrome: a retrospective cohort study. Eur Child Adolesc Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1007/s00787-021-01833-3

Uppdateringar 2019: Våra mest värnlösa barn: de apatiska

Ny rapport 2018: En stulen barndom - barnrättsrapport. Södertörns högskola och Etikkommissionen. Tre svårt sjuka barns asylprocess granskas. Två av barnen har uppgivenhetssyndrom. "Barnets bästa beaktas i många fall inte alls i asylprocessen. Felet ligger inte nödvändigtvis i lagen utan i tolkningen av lagen och felaktiga tolkningar av lagstiftarens vilja." 

Uppdatering 6.9.2018. Nytillkomna apatiska barn är oftast yazider.

Uppdatering 17.9.2017. Även den 106-åriga kvinnaBibikhal Uzbeki har försjunkit i tillstånd som tycks vara uppgivenhetssyndrom. Bhibikhal, 106, ska utvisas - nu går hon inte att nå  SvD 4.9.2017

Uppdatering 30.7.2017. Ytterligare ett fall som tycks vara hotande uppgivenhetssyndrom har identifierats. Skolkurator säger upp sig i protest mot hantering av nyanlända ungdomar  Dagens integration 20.7.2017

Valborgsmässoafton 2017: Två ensamkommande apatiska ungdomar är identifierade. Det kan finnas fler. 

Apatiska barn i andra länder

In Lesbos's Moria camp, I see what happens when a child loses all hope  The Guardian 6.10.2019

The strange illness among Sweden's refugee children is now being seen in Australia's offshore detention camps  BuzzFeed.News 27.9.2018

What is resignation syndrome and why is it affecting refugee children?  ABC News Australia  22.8.2019

Explainer: what is resignation syndrome and why is it affecting refugee children?  The Conversation 22.8.2019


Läs mer


Se också avsnittet om psykisk hälsa.  


Ohörda rop  Magasinet Filter 23.9.2019
Reaktioner på Ohörda rop  Magasinet Filter 23.9.2019

Elvaåriga Sabina har varit helt okontaktbar i tre år  DN 4.6.2019
Apatiska barn - ett tillstånd som kräver samarbete  AllmänMedicin 2-2016

Resignation syndrome: Catatonia? Culture background?  Front. Behav. Neurosci., 29 January 2016


Barn med uppgivenhetssyndrom  Socialstyrelsen

Tortyrskadade flyktingar missar ofta viktigt intyg  SR 10.12.2014

Tamas: En av de största skandalerna i modern tid  ETC 17.2.2014

Barnen utan röst  Etikkommissionen i Sverige januari 2012

Återigen apatiska barn  Anne-Marie Ekström, Liberalerna 17.10.2009

Följetong om Tamas och de apatiska flyktingbarnen.  Peter Santesson, 13.10.2009. 
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4 (sista delen) 

Gellert Tamas: De apatiska. Om makt, myter och manipulation  Natur&Kultur 2009

Flyktingars apati och uppgivenhet en välkänd och begriplig reaktion  Magnus Kihlbom, Läkartidningen 41-2006 10.10.2006

Information för vårdpersonal 


Vanligen talar vi om apatiska barn som vårdas av sina föräldrar. Sedan 2015 finns en diagnoskod för "uppgivenhetssyndrom". De som har fullständigt personnummer (dvs. uppehållstillstånd) kommer med i Socialstyrelsens statistik. De som saknar uppehållstillstånd kommer inte med. 

Antalet ökar. Några siffror för 2016 finns inte. År 2015 registrerades 64 personer, varav 58 under 18 år. Man räknade med ett nittiotal oregistrerade. 

Det gemensamma för de två fallen ensamkommande ungdomar som jag känner till är att de hittat en ställföreträdande "mamma" som de klamrar sig fast vid som ett sista hopp. I annat fall hade de troligen inte varit vid liv idag. Att vara apatisk, totalt uppgiven, är ett livshotande tillstånd. 

Uppgivenhetssyndrom grad I: Icke-verbal respons, nickar, sänker blicken. Gör saker på uppmaning, klär sig, borstar tänderna. Kan förmås att gå med hjälp. Matas, tuggar och sväljer. Hör/reagerar på enstaka händelser, kan ibland titta upp.

Uppgivenhetssyndrom grad II: Ingen respons, inga ord, blundar. Kan inte ta hand om sig, måste kläs, enkopres, enures. Ligger, står inte på sina ben, faller ihop, inget ansiktsuttryck. Sondmatas. Helt avskärmad. 

I bakgrunden finns traumatiska händelser som kan ha drabbat ungdomen, eller som drabbat familjemedlem och ungdomen tvingats bevittna. Det kan vara sådant som är extremt svårt att berätta i en intervjusituation. Ungdomen kan då te sig oklar, inte veta, inte kunna berätta sin historia. 

De medicinska diagnoser som kan användas är 
  • F 32.3 Svår depressiv episod med psykotiska symtom, vilket inkluderar "psykomotorisk hämning eller stupor av allvarlig grad. För mindre allvarliga fall, grad I
  • F 32.3A Uppgivenhetssyndrom. För mer allvarliga fall, grad II 
  • Z65.8A Problem i samband med flyktingskap och asylsökande. 

Vad kan vården göra?
  • "Se" personen och fråga vad som hänt både här och i hemland.
  • Använda tolk som ungdomen litar på.
  • Återbesök för funktionsbedömning och viktkoll.
  • Diagnosnummer vid varje besök.
  • Vara beredd att skriva intyg till Migrationsverket.


Läkarutlåtande och intyg för asylsökande  Internetmedicin.se Uppdaterat 19.8.2016


Intyg i asylärenden  FARR 2015

PM intyg gällande papperslösa 2010-02-01  Rosengrenska / Läkare i VärldenInga kommentarer:

Skicka en kommentar