tisdag 2 januari 2024

Migrationsverket i Malmö saboterar för de unga gymnasiestuderande

 

RÄTTSRÖTA! inleder ett inlägg i facebookgruppen för Stoppa utvisningarna till Afghanistan (se nedan). Rekord i väntetider tycks Migrationsverket i Malmö ha. Här har gymnasieungdomar väntat i mer än tre år på att få förlängning på sitt uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De har hunnit ta studenten och skaffat fast arbete - och omfattas därför inte längre av lagen.

De som uppfyllt kraven för uppehållstillstånd enligt gymnasielagen får ansöka om uppehållstillstånd i tre omgångar. Viktigt är att varje ansökan om förlängning sänds in innan föregående uppehållstillstånd gått ut.

Första gången fick man 13 månaders uppehållstillstånd för att fullgöra grundskoleutbildning. Därefter fick man förlängt uppehållstillstånd för den tid gymnasiestudierna skulle pågå plus sex månader. Om man innan det gick ut fick en fast anställning, som man fortfarande har kvar när Migrationsverket behandlar ansökan, får man permanent uppehållstillstånd vid tredje ansökan.

Man får tidigast skicka in sin förlängningsansökan två månader innan uppehållstillståndet går ut. Tanken är troligen att ansökan ska behandlas och beslutas inom den tiden. Men det har nog aldrig hänt. I samband med att de ukrainska flyktingarna kom till Sverige 2022 förlängdes väntetiden för permanent uppehållstillstånd till ett år eller mer, men därefter har det åter minskat.

I Malmö har ett okänt antal ungdomar väntat i tre år på beslut på sin ansökan nummer två, dvs. att de ska gå gymnasieutbildning. De har hunnit gå färdigt utbildningen och inom mindre än sex månader skaffat fast jobb som de fortfarande har.

När Migrationsverket nu ska behandla deras ansökan om gymnasiestudier så är de inte längre studerande och kan inte få uppehållstillstånd på den grunden. De hade heller inte uppehållstillstånd när de fick sina arbeten. Grunderna för permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen finns inte.

De får nu uppmaning att anmäla ett offentligt biträde för att återigen söka asyl. Om de lyckas göra väl ifrån sig och svara så som Migrationsverket vill så har de chans till tre års uppehållstillstånd. Därefter måste de söka om igen.

Men - vi vet att inte mer än hälften av afghanska män får bifall på sina asylansökningar. Vi vet också att det är extremt svårt att svara upp till Migrationsverkets förväntningar när man ska beskriva att man är betydligt mer svensk (västerniserad) inuti än vad man är taliban-afghansk. En del av dessa ungdomar har nu fått avslag på sina asylansökningar. Kanske kommer de att ge upp sina liv i Sverige och försöka i annat europeisk land.

För dem som trots allt får bifall, hos Migrationsverket eller i domstolen, försenas möjligheten att få svenskt medborgarskap med minst tre år. För afghanska medborgare krävs de att de bott minst åtta år i Sverige med uppehållstillstånd.

Ingen kan påstå att vi har behandlat dessa ungdomar med silkesvantar.

-x-x-x-x-x-x-

RÄTTSRÖTA!

Tre av våra ungdomar med NGL, har sedan i somras kontaktats av Migrationsverket och uppmanats att skaffa ett offentligt biträde. De har avslutat sina utbildningar, förekommer inte i något belastningsregister, har skaffat en tillsvidareanställning inom de sex månader som följer efter utbildningens slut och anställningarna gäller fortfarande.

Det de ytterligare har gemensamt är att de ännu inte fått något beslut på sina förlängningsansökningar som de skickade in 2020. Det här har hänt tidigare för andra ungdomar, som trots detta utan vidare fått sina Put. Men då har handläggningen skett före Migrationsöverdomstolen gick ut i våras med tolkningen att man måste ha en godkänd anställning när senaste uppehållstillståndet går ut.

Det senaste uppehållstillståndet för de här ungdomarna gick ut 2020, mitt under deras studier, därefter har inte migrationsverket i Malmö tagit något beslut för dem.

Ungdomarna som levt i förvissningen om att de gjort allt rätt, måste nu riva upp allt de lyckats förtränga och vända och vrida på sina trosuppfattningar och skyddsskäl. De är chockade och förtvivlade och jag kan omöjligen ge dem en vettig förklaring till vad de råkat ut för.

Jag har på omvägar hört att de här tre inte är ensamma att drabbas pga Migrationsverkets långsamma handläggningstider. Är det någon här som känner till liknande fall? I vilken del av landet finns de? Utifrån den statistik vi tidigare fått ut från Migrationsverket är Malmö mycket långsamma och handlägger bara ca en tiondel av vad de övriga kontoren var för sig lyckats med, under samma tid.

Nu i december har situationen ytterligare förvärrats för dessa ungdomar, när det inte längre går att få förlängt tillstånd för studier. Har man då inte hunnit få en sån förlängning så blockeras även möjligheten till permanent uppehållstillstånd.

Nu har de första avslagen börjat komma. Avslag enbart pga Migrationsverkets långsamma handläggning i Malmö.

Kan man hoppas på att domstolarna ska göra en annan bedömning, en självklar bedömning, att den enskilde aldrig ska behöva betala för Migrationsverkets dåliga arbete?


Genomsnittlig handläggningstid för dem som fått permanent uppehållstillstånd på grund av gymnasielagen. Statistiken avser 2023-07-31. Från Statistikavdelningen, Migrationsverket.
 
RegionAntalGenomsnittlig handläggningstid, dagar
Okänd21404
REGION NORD1717271
REGION SYD235442
REGION VÄST2801213
Totalt4774246
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar