söndag 10 september 2023

Extremt hög självmordsfrekvens bland afghanska ungdomar

Sedan årsskiftet har vi haft fyra kända fullbordade självmord och en rad allvarliga suicidförsök bland de högst 3 000 ensamkommande afghanska numera unga vuxna som sökte asyl 2015 och är kvar i Sverige utan uppehållstillstånd [1].

Tidigare konstaterade forskare att frekvensen självmord var nära tio gånger större bland ensamkommande flyktingbarn än bland svenskfödda i samma ålder [2, 3]. Under 2017 räknade man 12 självmord på 23 000 personer, motsvarande 51 suicid per 100 000 personer i (för svenskfödda i samma åldersgrupp 5 per 100 000). Hittills i år räknar vi med en självmordsfrekvens på 133 per 100 000 personer. 

Gruppen med osäkra uppehållstillstånd har krympt betydligt. Många tusen har fått asyl i Frankrike och nära 5 000 fått permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen [4]. Ett okänt antal har också fått asyl. 

Då har vi kvar cirka 1 000 som inte klarat kraven i gymnasielagen och cirka 700 som fortfarande är inne i processen. Tillsammans med dem som på olika sätt levt i Sverige de fyra åren tills de kan söka asyl igen torde gruppen inte vara större än 3 000 personer. Fyra kända självmord på 3 000 personer blir 133 per 100 000. 

Detta har uppmärksammats av länsstyrelsen som den 21 september ordnar ett seminarium för oss volontärer som är de som möter dessa unga vuxna [5].  

Referenser

1. Psykisk hälsa  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

2. Kraftigt höjd suicidrisk bland ensamkommamande flyktingbarn Karolinska institutet 19.2.2018 

3. Katastrofalt många självmord bland ensamkommande  I: Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021  Red. Eckerman I, Fridell Anter K. Migra och Stöttepelaren 2021

3. Kunskap och fakta  REDO arbetskraftsförmedlingen. Läst 10.9.2023

4. Att förebygga suicid bland unga med osäkra uppehållstillstånd Lansstyrelsen.seTidöavtalet - ett hot mot demokratin (I Eckerman)

Angiverisamhället (I Eckerman)

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar