torsdag 3 november 2022

Fyrtiotalet organisationer protesterar mot Tidöavtalet och en främlingsfientlig flyktingpolitik

 

Tidöavtalet 2022. En överenskommelse om hur regerandet ska skötas, mellan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Nära fyrtio organisationer och grupper står bakom detta uttalande. Initiativtagare är FARR, Flyktinggruppernas riksråd. Bland undertecknarna finns nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! och Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Vi protesterar mot Tidöavtalet och regeringens politik som innebär att än fler kommer hållas utanför. Många vill att integrationen ska förbättras och att samhället ska bli mer inkluderande. Men i Tidöavtalet presenterar den nya regeringen inget sådant, bara en serie förslag för att ytterligare skärpa den flyktingpolitik som redan är skärpt sedan 2015 och ytterligare inskränka de rättigheter som redan är inskränkta.
 • Alla asylsökande ska bo i transitcenter – och de ska om möjligt bekosta mottagandet själva
 • Asylsökandes rättigheter och mottagningsvillkor ska sättas ned till ett minimum
 • Beviskraven för asylsökande för att få skydd ska bli högre – samtidigt som rätten till tolk och offentligt biträde ska begränsas
 • Uppehållstillstånd för att en utvisning inte kan verkställas ska bara ges om hindret är permanent
 • Preskriptionstiden för utvisningsbeslut ska förlängas eller helt tas bort
 • Fler sanktioner och tvångsmedel ska införas för att hindra att människor avviker och kommuner ska förbjudas att hjälpa papperslösa
 • Anhöriginvandring ska begränsas så att färre som fått uppehållstillstånd får återförenas med sin familj
 • Försörjningskrav för anhöriga ska skärpas och eventuellt användas även vid förlängning

Det är några exempel på vår nya regerings flyktingpolitik. Men det räcker inte. De som fått skydd ska inte känna sig trygga ens med uppehållstillstånd.

 • Permanenta uppehållstillstånd för skyddsbehövande ska tas bort för alla eller vissa grupper
 • Uppehållstillstånd ska återkallas så fort det är möjligt, när det ursprungliga skälet inte finns kvar
 • Återkallande av uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov ska underlättas med automatisk procedur eller andra åtgärder
 • Återvandring ska stimuleras även bland de som är bosatta
 • Kraven för att bli medborgare ska höjas och lojalitetsförklaring eller liknande införas
 • Tillägg för barnfamiljer ska tas bort från ersättningen för nyanlända under etablering
 • Kvalificering ska införas för att få ta del av andra rättigheter som invånare i Sverige, som barnbidrag, föräldrapenning, assistansersättning osv
 • Rätten till tolk till exempel i vården ska begränsas

Det är inte allt. Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna innehåller också en mängd skärpningar som gäller arbetstillstånd, utvisningar, gränskontroller, övervakning, biståndet… Vi spårar enstaka förslag som är avsedda att förbättra integrationen – tillgång till SFI och språkförskola för nyanlända. Men i detta sammanhang där helheten går ut på att asylsökande och nyanlända ska hållas nere blir även sådana krav hotfulla.

De mänskliga rättigheterna skyddar inte om de inte tillämpas. Sverige borde stå upp för de mänskliga rättigheterna. Nu har vi en regering som försöker urholka dem.

Vi vet att förslagen i Tidöavtalet är reella och skrämmande för många. Men vi vill passa på att tala om för alla som känner sig hotade att dessa förslag inte har blivit lag än. Det tar tid att stifta lagar och det kommer att bli strid om de här förslagen. Många kommer att protestera. En del av förslagen kommer inte att kunna genomföras därför att de strider mot EU:s lagar och mot internationella överenskommelser som Sverige har skrivit under. Det är ändå allvar, just därför behöver vi protestera innan förslagen blivit verklighet.

Regeringen framställer invandringen som Sveriges största problem – under brinnande klimatkris, krig i närområdet, elkris och en just överstånden pandemi. Hur ska folkhemmet försvaras med en regering som misstänkliggör en så stor del av folket?

När den nya migrationsministern ska försvara politiken så framställer hon antalet asylsökande till Sverige som systemhotande och upprepar att 163.000 sökte asyl 2015. Men hon säger inte att den förra regeringen sedan dess redan infört en lång rad skärpningar för asylsökande och deras familjer. Hon säger inte att EU:s gränspolitik redan minskat antalet asylsökande till en bråkdel av 2015. Förra året sökte 11.000 personer asyl i Sverige, inte 163.000. Migrationsministern berättar inte heller att de flesta som söker asyl får avslag.

I Tidöavtalet har angreppen på asylsökande och flyktingar blivit självändamål. Vi ser ingen förklaring till att regeringen vill splittra fler familjer, återkalla uppehållstillstånd och utvisa människor som redan fått skydd – bara för att det kanske går. Nu pratar vi inte om kriminella, utan om vem som helst som fått ett uppehållstillstånd i Sverige, studerar, arbetar och bidrar – ja, det gör ju faktiskt de allra flesta, många i branscher där behoven är enorma. Att ändå vilja bli av med så många som möjligt är inget annat än främlingsfientlighet.

Att tvingas fly och börja om i ett avlägset land är svårt. Människor pratar andra språk och gör saker på andra sätt. Du kommer kanske långt från släkt och vänner du brukar få stöd av. En del kanske försöker utnyttja din mer utsatta situation. Det är riktiga problem, men problem som går att hantera, om viljan finns. När regeringen istället säger åt dig att du aldrig kommer att få stanna permanent och samtidigt straffar dig för att du inte är integrerad så kommer det att bli svårare att vara ny i Sverige. Det kommer att gå sämre för många människor.

Många asylsökande och utvisningshotade som inte har någonstans att återvända lever redan idag långt under existensminimum. De är utlämnade åt samvetslösa arbetsgivare och annan kriminalitet, om de inte får stöd i civilsamhället.

Vi protesterar mot Tidöavtalet och regeringens politik som kommer att skapa ytterligare stora grupper som hålls utanför.

Samtidigt lovar vi att vi i civilsamhället kommer att fortsätta ta vårt ansvar och göra vårt bästa för att hålla ihop där det behövs, skydda dem som behöver skydd och ställa upp för vårt gemensamma samhälle där staten sviker.

Undertecknat:

Flyktinggruppernas Riksråd, FARR

Etikkommissionen

IMÄI (Ingen människa är illegal) Göteborg

IMÄI Trollhättan/Vänersborg

IMÄI Stockholm

IMÄI Östersund

Nätverket #femövertolv, Östersund

Timrå församling, Svenska kyrkan

MiM Kunskapscentrum

Frivilliga Familjehem i Österåker

Sundsvalls Asylkommitté

Stöttepelaren

Hudik för Alla, mångfald och Integration

Borlänge Asylkommitté

Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Föreningen Afarvänner i Sverige

Refugees Welcome Karlstad

Refugees Welcome Sjuhärad

Refugees Welcome Malmö

Refugees Welcome Sverige

Kampanjen Håll ihop Sverige

Alsike kloster

Frivilligorganisationen Agape Göteborg

Musiker mot rasism

Föreningen Hitta hem i Kumla

Världen i Värmland volontärnätverk

Flyktinggruppen i Falun

Nätverket ”Nu är det nog!”

Aktion i Umeå för Afghanerna

Föreningen NU i Linköping

Jimmy Jonsson, Ordförande Asylgruppen Norrköping

Marta Muñoz, rådgivare i Migrationsfrågor, NybyVision

Brita Melin, Diakoniassistent Skellefteå Pastorat, Kågedalens församling

Pär-Magnus Möller, Kyrkoherde i Värnamo pastorat

Linda Waldemar, Svenska Kyrkan i Linköping

Bengt Sandqvist, flyktingansvarig, Ansgarskyrkan i Västerås


Pressmeddelandet  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar