måndag 19 september 2022

Internationell kritik över hur Europa bemöter flyktingar från Afghanistan

 

I en skrivelse, undertecknad av 60 europeiska organisationer, bland annat Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, uttrycker man sin oro för det försämrade tillståndet i Afghanistan och hur afghanska asylsökande och flyktingar behandlas i Europa. 

Man konstaterar att i stället för att stödja de afghanska flyktingarna har länderna försvårat för dem att nå Europa. Skyddet för asylsökande har minskats trots att de har än större skyddsskäl nu än tidigare. Afghanska flyktingar utsätts ofta för våld vid gränserna, inklusive "push-backs". Av dem som kommit in i ett europeiskt land lever många i limbo då länderna under lång tid inte fattat beslut om uppehållstillstånd. Allt fler får också avslag. 

I skrivelsen hänvisar man till FN:s rapport om de brott mot mänskliga rättigheter som begåtts sedan talibanernas övertagande och till Amnestys rapport om hur kvinnor "dör i slow motion".  

Enligt UNHCR:s utlåtande bör inga flyktingar tvångsutvisas till Afghanistan. Att i det läget ge asylsökande avslag ökar bara lidandet.  

Dessutom har europeiska länder varit dåliga på att ta hem afghaner som arbetat för dem och därför är hotade av talibanerna. Säkra rutter till europeiska länder måste byggas upp, som att underlätta familjeåterförening, även för storfamiljen, och ge uppehållstillstånd för arbete och studier. 

En hel rad förslag till åtgärder ges. Bland annat vill man att EU-kommissionen ska granska de medlemsstater som har låg frekvens av bifall på asylansökningar, för att säkerställa att man följer EU:s och internationella lagar. Med tanke på utvecklingen i Sverige så kanske vi kommer att höra till de granskade staterna. 

ECRE, European Council on Refugees and Exiles, är en sammanslutning av 106 frivilligorganisationer från 39 europeiska länder. Syftet är att skydda och främja rättigheter för flyktingar, asylsökande och andra tvångsförflyttade i Europa och i Europas externa politik. Sekretariatet finns i Bryssel.

LÄS MER

Joint statement: One year after the country's takeover by the Taliban - How did Europe welcome Afghans in need of protection? ECRE 9.9.2022

European Council on Refugees and Exiles  


Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar