lördag 12 mars 2022

Ny självmordsvåg bland ensamkommande 2022?

 

Desperationen ökar bland de nu unga vuxna som kom till Sverige som tonåringar 2015. Vi ser inlägg i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan! som vi inte sett sedan 2017 – det året då tio gånger fler ensamkommande ungdomar berövade sig livet än svenskfödda i samma ålder. Minst ett fullbordat självmord har redan skett.

I juli 2021 stoppades utvisningarna till Afghanistan. I Migrationsverkets rättsliga ställningstagande hänvisades till EASO-rapporten där det tydligt listades vilka som inte borde utvisas. Detta gav nytt hopp inte bara till oss hjälpare utan också till de cirka 5 000 afghaner som levt i Sverige utan uppehållstillstånd sedan 2015.

Men nu kommer dråpslagen: Det blir nya avslag på de nya ansökningarna. De som levt med kristendomen i ytterligare 3-4 år anses fortfarande inte vara genuint kristna. De som är ateister anses kunna dölja sin otro genom att följa de muslimska riterna. Kvinnor som levt sju år i Sverige anses kunna anpassa sig till kultur och sedvänjor i talibanernas Afghanistan.

Dessutom blir de åter bortprioriterade till förmån för en annan flyktinggrupp. 2015 – 2018 var det syrierna som fick gräddfil. Nu är det de ukrainska flyktingarna.

Därtill kommer den ohöljda rasismen i vårt mottagande av ukrainarna. Våra tidigare flyktingar vet vad det innebär att vara utsatt för krig, kaos, förföljelse, och hur det är att hals över huvud lämna sitt hem utan att veta om man någonsin kan återvända, om man någonsin kommer att återse nära och kära. De förstår mycket väl att vi måste ta emot ukrainarna.

Men vad de inte förstår är hur européer och svenskar, som ska vara deras föredöme när det gäller humanitet och demokrati, öppet kan säga att det är skillnad på flyktingar och flyktingar. Nu talar man om flyktingar från civiliserade länder, från närområdet, från samma kultur. Afghaner och afrikaner – de är ociviliserade, lägre stående, inte värda att hjälpa och rädda. Vissa partier säger detta öppet, andra mer inlindat.

De ensamkommande ungdomarna har utsatts för stora psykiska påfrestningar. De avslag eller den förlängda väntan som nu uppstår kan vara dödsstöten för många.

Vill vi förebygga en ny självmordsvåg finns bara en väg: Gör en gräddfil för dem som kom 2017 och ge dem uppehållstillstånd!

Läs mer i Den onödiga flyktingkrisen

Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa  Birgitta Göransson

Katastrofalt många självmord bland ensamkommande  Elisabet Rundqvist


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar