tisdag 8 mars 2022

En hälsning från Kabul till Ukrainas flickor


Det kom ett brev och en bild från Tayeba Safari i Kabul. Hon läser fjärde året på Kabuls medicinska universitet. Eftersom alla lärare lämnat landet har hon fått avbryta sina studier. Hon måste också bära långa svarta kläder, vilket är psykiskt påfrestande. Tayeba bad oss publicera denna text på Internationella kvinnodagen.

I dag är det den 8 mars, den 13:e dagen i kriget mellan Ryssland och Ukraina och den 209:e dagen sedan Kabuls kollaps. 

Nu är sociala media fyllda med nyheter från Ukraina, med smärtsamma och sorgliga foton. När jag tänker på kriget känner jag verkligen deras smärta. Smärtan hos en ukrainsk flicka som inte vill säga adjö till sin far är samma smärta som tusentals afghanska flickor har känt vars fäder är soldater. De har känt denna smärta i 40 år. 

Bara en flicka från Saidshohada, som såg sin skola och sina vänner gå under i en bombexplosion, kan förstå smärtan hos ukrainska skolbarn som ser sina klasskamraters döda kroppar eller sin skola brinna. 

Nu får Ukraina och Europas länder känna den smärta som afghaner har lidit av i 40 år. Nu kan det ukrainska paret som gifte sig när striden började känna smärtan hos det afghanska paret vars bröllopsfest förstördes av en bomb. Vars första natt fylldes av blodet från släktingar och vänner. 

Hur smärtsamt är det inte att lämna sitt land och resa illegalt till ett annat. Under de här tio dagarna har en miljon lämnat sitt land och rest legalt till ett grannland. Så nu, människor i hela världen, i andra länder, tänk på de miljoner afghaner som illegalt tog sig till Iran och Pakistan och som dödades eller brändes av människohandlare. Tänk på den afghanska kvinnan som frös till döds i havet utanför Turkiet för att rädda sitt barn och komma till Europa. 

Jag är så ledsen för mitt land och för Ukraina. Jag känner mig själv som en ukrainsk medborgare. Vi är båda i en mycket kritisk situation. Vi är båda människor. Vi har samma rättigheter. Därför ska det inte finnas diskriminering och fördomar. Det är sant att vi inte har blå ögon som europeerna, vi är asiater, eller, enligt en rysk journalist, inte lika civiliserade som ukrainare. Men vi är fortfarande människor. 

Ukraina = Afghanistan

# Stå upp för Ukraina
# men glöm aldrig Afghanistan  
# Stå upp för de afghanska kvinnorna!


Öppna

Tayeba

Tayeba Safari
Today is the 8th of March, 13th day of Russia/Ukraine War and 209th day of Kabul collapse. Nowadays social media fill with Ukraine's news either painful and sorrowful photos. When I think about Russia/ Ukraine war, I really fell their pain. The pain of Ukrainian girl who doesn't want to God bye with her father is the same as pain of thousands Afghan girls whose fathers are soldiers and have suffered these pains for 40 years. Just a Saidshohada girl, whose school and friends destroyed in bomb explosion, can realize the pain of Ukrainian students who see the dead body of her classmates or burning of her school. Now Ukraine and European countries can feel the pain which Afghans have suffered for 40 years. Now Ukrainian couple who married in the first line if battle can know the pain of Afghan couple whose wedding party destroyed with bomb explosion. Whose first night filled with thier blood of their relatives and friends. How much is painful to leave your country and enter illegally to another country. In this ten days one million Ukrainians left their country and enter legally to niegbhood countries. So, now people of world and other countries please think about millions of Afghans who went to Iran and Pakistan illegally and killed or burned as a trafficker. Think about Afghan woman who become frozed in Turkish sea just to rescue her child and arrive at Europe. I really feel sorry about both my country and Ukraine. I fell my self as an Ukrainian citizen. We are both in a critical situation. We are both human. We have equal rights. So, there shouldn't be any discrimination, prejudice. The truth is that we are not eye blue Europeans, we are Asian or according to Russian Journalist, we are not civilized as much as Ukrainians . But we are still human. Ukraine = Afghanistan # stand with Ukraine # but never forget Afghanistan # stand with Afghan women.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar