tisdag 1 mars 2022

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021

I oktober 2021 kom den ut, den röda boken med de två händerna. I juni hade temanumret av Ordfront magasin kommit, och i mars lanserades hemsidan Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021.

Det är väldigt många som sedan 2015 varit och är engagerade runt flyktingarna som kom då. Mest engagerade är de som tog emot de ensamkommande barnen - som god man, i sin skolklass, i sitt familje- eller hvb-hem, i sitt fotbollslag eller sin kör. Med tiden var det många som blev frivilliga familjehem till dem som fyllt eller skrivits upp till 18 år.

Denna del av civilsamhället har på nära håll följt effekterna av den asylpolitik som presenterades den 24 november 2015 - "Sverige behöver ett andrum". Nu har en diger bok på 528 sidor, med 50 författare, sammanställts. Här beskrivs rättsosäkerheten ur alla aspekter, liksom civilsamhällets insatser.

Hela boken finns på hemsidan. Alla kapitel finns utlagda, liksom hela boken och ett supplement som nerladdningsbara pdf-filer. Dessutom kompletteras med aktuellt material. 

Här läggs länkar till artiklarna då det ökar chansen att google hittar dit.

Innehåll

Förord

Författare och illustratörer

1. Varför den här boken behövs

1.1 De ungas ambassadörer välkomnar granskningen

1.2. Mötet med en rättsstat på glidRedaktionen (Ingrid Eckerman, Carin Flemström, Karin Fridell Anter, Solveig Freudenthal, Jan StattinBirgitta Göransson)

1.3. En advokats iakttagelser Emilie Hillert

1.4. Reflektioner över den onödiga flyktingkrisen Redaktionen

1.5. Dags att dra lärdom av historiska paralleller Jan Stattin

2. Brytpunkten 2015

2.1. Nya lagar och regler 2015 – 2021 Karin Fridell Anter

2.2. Vilka var 2015 års flyktingar – och hur gick det för dem? Karin Fridell Anter

2.3. De satt foten på svensk jord – vad hände sedan? Ingrid Eckerman

¤ Papperslös i Iran och Sverige Erfan Akbari

3. Om Afghanistan

3.1. Varför man flyr och inte kan återkomma William Maley

¤ De gick runt och visade kroppsdelarna för folk Berättat för Anna Lindberg

3.2. Sverige, Afghanistan och de afghanska flyktingarna augusti 2021 Ingrid Eckerman

3.3. Återvändande till Afghanistan – teori och verklighet Ingrid Eckerman

¤ Rätten att överklaga inget värd när du sitter på planet till Kabul Bitti Lindmark

¤ Deportation i praktiken: Mujtaba berättar Vahedeh Aida Ghardagian

3.4. Internflykt – en svensk uppfinning Carin Flemström, Birgitta Göransson

3.4.1. Man kan inte gömma sig i Afghanistan Anders Fänge

¤ Ett värdigt återvändande? Mohammad Ali Qasimi

4. Den ihåliga rättssäkerheten

4.1. Att göra flyktingar utvisningsbara. Rättsosäkerheten i asylärenden efter 2015 Jan Stattin, Karin Fridell Anter

4.1.1. Pojkar som flytt från sexslaveri Elisabet Rundqvist

¤ Kvinnors asylskäl tas inte på allvar Anna Lindberg

4.1.2 Rättsligt ställningstagande – rättslig bedömning eller utfyllnad av lagen? Jan Stattin

4.2. Åldersbedömningar och rättssäkerhet Ingrid Eckerman

4.2.1Medicinska åldersbedömningar av ensamkommande asylsökande Ingrid Eckerman

Bilaga B. ”Angående ny GD vid Rättsmedicinalverket” Henrik Druid, Anders Eriksson, Ingemar Thiblin

Bilaga C. Angående jäv i utredningen av metoden för medicinska åldersbedömningar Jimmy Bergkvist, svar från Maria Kelt, Justitiedepartementet

4.2.2. Migrationsverkets handläggare vet bättre än erkända experter Frans Schlyter

¤ Javid – hur gammal är han egentligen? Berättat för Karin Fridell Anter  

¤ Mehdi: Förväxlades knäbilderna? Karin Fridell Anter

4.3. Att göra barn utvisningsbara Sanna Vestin, FARR

¤ Utvisning som födelsedagspresent Berättat för Karin Fridell Anter   

¤ ”Det du upplevde som femåring har nog egentligen inte hänt” Jan Stattin

4.4. Rättsosäkerheten i HBTQi-ärenden Aino Gröndahl

4.5 Mänskliga rättigheter och avfall från ”den rätta muslimska tron” Jan Stattin  

4.5.1 Från muslim i Afghanistan till ateist i Sverige Jan Stattin

4.6. Att byta tro är en mänsklig rättighet Maria Gustin Bergström, Christian Mölk, Ruth Nordström

¤ En ”religiös figur” eller inte? Ruth Nordström

¤ På flykt för sin kristna tro – i förvar och häkte i Sverige Jan Stattin

4.7. Asylskälen avfärdas i Sverige men godkänns i Frankrike Krister Törneke, Sara Brachet

¤ Avslag i Sverige – asyl i andra länder. Två kvinnors berättelser Anna Lindberg

5. Effekter av den nya politiken

5.1. Om psykisk ohälsa, rättsosäkerhet och volontärhälsa Birgitta Göransson

5.2. Katastrofalt många självmord bland ensamkommande Elisabet Rundqvist

5.3. Barnfamiljer på flykt Anna Lindberg

5.4. Barn med grava funktionsnedsättningar Solveig FreudenthalBrita Landoff

5.5. De o(rätt)färdiga gymnasielagarna Karin Fridell Anter

¤ Straffad för socialjourens misstag Carin Flemström

¤ Godtycke satt i system Berättat av olika volontärer

5.6 Det växande skuggsamhället Carin Flemström

5.7. Sveket mot glesbygdskommunerna Kjell Hansen

   5.7.1 Regionalpolitik enligt Migrationsverket – slit och släng! Carin Flemström m.fl.

5.8. Den kluvna socialtjänsten Carin Flemström

5.9. Snabbkurs i svenskt integreringsarbete Gunilla Carlsson, Ki Nilsson Karnerud, Gunnar Slotte, Åke Lamm

5.10. Investering eller kostnad – en felaktig ekonomisk berättelse Frans Schlyter

6. Civilsamhällets engagemang

6.1 Civilsamhället kämpar för flyktingarna Ingrid Eckerman

6.2 Att vara hjälpare utan skyddsnät Ingrid Eckerman

¤ Risken med att bygga förtroende Elisabet Rundqvist   

¤ Julen fattas mig i år Tuula Dibba

6.3 Civilsamhällets etablerade organisationer Solveig Freudenthal, Karin Fridell Anter

6.3.1 Etikkommissionen i Sverige Solveig Freudenthal

6.3.2 Läkare i Världen Hannah Laustiola

6.3.3 FARR – en paraplyorganisation Anette Rosengren

6.4 Frivilligsamhället sedan 2015 – nya grupper och arbetsformer Karin Fridell Anter

6.4.1 Stöttepelaren och Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Karin Fridell Anter, Ingrid Eckerman

6.4.2 Tusen barn tusen drömmar Anna Lindberg, Janina Bengtsdotter

6.4.3 Frivilliga familjehem – en ny företeelse Ingrid Eckerman

6.4.4 Frivilliga familjehem i Österåker Åsa Jönsson Tysén

¤ Rapport över senaste insamlingarna Eva Hållsten

6.4.5 Flyktingarna som kämpar för sin sak Karin Fridell Anter

6.5 Flyktingarnas avtryck i och bidrag till kulturen Karin Fridell Anter

¤ Vittnesmål från sittstrejken 2017 Ali Zardadi

6.6 Kulturlivet berikas Karin Fridell Anter

¤ Jag är en skrivande människa Reza Rahimi

6.7 Vänners armar når till Afghanistan Karin Fridell Anter

6.8 Stöd för svenska afghaner i Frankrike Sofia Norlin m.fl.

¤ Att kunna försörja sig – och bli lurad Mohammad Ali Qasimi

7. Efterord 


¤ Ett memento för dagen och en manifestation för framtiden Redaktionen

¤ Jag vill säga ett stort tack Rahat Hazare Hasani

Dessutom


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar