onsdag 29 september 2021

Boksläpp av "Den onödiga flyktingkrisen" på fem orter

 

Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021.
Red Ingrid Eckerman och Karin Fridell Anter. Migra förlag och Stöttepelaren 2021.

Boken Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 kommer ut i mitten av oktober. Vi planerar boksläpp på fem platser:

 • Stockholm måndag 25 oktober kl. 16.30-20. Haninge kulturhus, Poseidons torg, Handens centrum. Arr. redaktionen och Haninge frivilliga familjehem. Anmälan till carin.flemstrom@telia.com. Boken presenteras och civilsamhället berättar om sitt arbete. Därefter kulturinslag, mingel och förtäring.
  Kl 17.00 Meeri Wasberg (S), kommunfullmäktiges ordförande i Haninge, hälsar välkommen
  Kl 18.00 Pierre Schori ger en aktuell internationell överblick samt jämför migrationspolitiken då Balkankriget bröt ut för 30 år sedan mot dagens politik.
 • Göteborg söndag 31 oktober kl. 13-16. Därefter möjlighet till samvaro och mingel. Sjömanskyrkan vid Stigbergs torg. Arr. redaktionen och Skyddsvärnet i Göteborg. Anmälan till seminarium31okt@gmail.com
  Henry Ascher, pediatriker, forskare och människorättskämpe. Medicinskt ansvarig för Rosengrenska stiftelsen som ger vård till papperslösa.
  Emilie Hillert, advokat, specialiserad på migrationsrätt, och debattör.
 • Umeå vecka 45. Arr. Vän i Umeå. Preliminärt program: Thord Eriksson, författaren till Dom som stod kvar, samt Ingrid Eckerman, läkare och redaktör för Den onödiga flyktingkrisen.
 • Malmö – Lund vecka 45. Tema: Socialtjänsten och den nya fattigdomen med Hans Swärd, Centralförbundet för socialt arbete (CSA) och Carin Flemström, socionom och redaktör för Den onödiga flyktingkrisen.
 • Norrköping vecka 47. Arr: Frivilliga familjehem i Norrköping. 

Mer information i kalendariet https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/09/10/kalendarium/

Boken är civilsamhällets genomlysning av samhällets hantering av ”flyktingkrisen” 2015 och dess konsekvenser. Vi är mer än 50 författare och illustratörer som tillsammans har skapat ett starkt dokument – 528 sidor med analyser och vittnesmål från civilsamhället och flyktingarna själva. Se författarpresentationerna!  https://onodigaflyktingkrisen.se/2021/03/27/forfattarpresentationer/

Texterna visar vad som har skett sedan 2015:

 • En förskräckande rättsosäkerhet i själva asylprocessen i alla instanser, dvs. Migrationsverket, migrationsdomstolarna och migrationsöverdomstolen.
 • Återtraumatisering av ensamkommande barn och ungdomar genom flyttningar, förlängd asylprocess och avslag.
 • Systematiska brott mot konventionen om mänskliga rättigheter liksom mot barnkonventionen.
 • Sekundär traumatisering bland hjälparna som maktlösa åsett hur deras bonusbarn och vänner hanterats.
 • Minskad tillit till politiken och rättssystemet från alla berörda.

Vi har gjort den här boken för att ingen ska kunna säga ”vi visste inte”. Alla berörda, riksdagsledamöter, ministrar, myndighetspersoner med flera, får nu möjligheten att sätta sig in i hur verkligheten ser ut.

Vi anser att denna flyktingkris var onödig: Om den tillfälliga lagen inte gällt retroaktivt. Om vi på ett humant sätt tagit hand om dem som redan kommit innanför våra gränser. Om de många ensamkommande barnen fått sina uppehållstillstånd tidigt. Om vi i civilsamhället hade getts en chans att jobba med integration i stället för med livräddande insatser.

Boken, liksom temanumret av Ordfront Magasin, köps bäst från Stöttepelaren https://stottepelaren.se/.

Följ oss på facebook! https://www.facebook.com/onodigaflyktingkrisen

Redaktionskommittén
Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Karin Fridell Anter, Stöttepelaren – stödförening för ensamkommande barn och ungdomar
Carin Flemström, Haninge frivilliga familjehem
Solveig Freudenthal, Etikkommissionen i Sverige
Birgitta Göransson, Skyddsvärnet i Göteborg
Jan Stattin, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Kontakt: Ingrid Eckerman info@onodigaflyktingkrisen.se, 070 557 31 93
https://onodigaflyktingkrisen....  


Pressmeddelandet  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar