onsdag 18 augusti 2021

Öppet brev till den svenska regeringen, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson

 

Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan vill uppmärksamma ansvariga på Sveriges del i den humanitära katastrofen som nu kulminerar i Afghanistan. Vi söker ansvarstagande, humanitärt ledarskap och svar på våra frågor. Vi bär på vittnesmål som vi kräver att regeringen lyssnar på.

Under många år har antalet röster som höjts för ensamkommande barn och unga från Afghanistan ökat. I takt med att barnens kontaktytor med Sveriges medborgare har blivit större, har rösterna också blivit fler. Vi är många som har blivit vittnen.

Vi har blivit vittnen till en humanitär skandal och ett ofantligt mänskligt lidande. Vi har blivit vittnen till att en grupp hamnat i kläm i Sveriges politiska system och klimat. Krisen har varit ett faktum i flera år, och kulminerar nu ytterligare i samband med talibanernas maktövertagande av Afghanistan.

Det räcker nu. Vi kommer inte att tystna. Vi vill att Sverige omgående ger uppehållstillstånd till alla unga afghaner i Sverige.

Det här är vårt vittnesmål:

Krisen i Syrien gjorde att många människor flydde till Europa, däribland Sverige. I Sverige kämpades det för att ta emot de flyktingar som kom initialt innan restriktioner infördes och sedermera stramades upp. Under samma tid anlände ett antal ensamkommande barn från Afghanistan.

I början var det främst skolpersonal och familjer som välkomnat de här människorna som blev vittnen till en förödande praktik av ansvarig myndighet, Migrationsverket. Människorna tvingades leva i osäkerhet och otrygghet genom en utdragen byråkratisk process samtidigt som regeringen visade en total ovilja att adressera problemen. Migrationsverket gjorde stora ansträngningar för att undersöka huruvida förföljelse, reella hot och trakasserier förelåg i hemlandet. I praktiken misstänkliggjordes merparten av de uppgifter och minnen som de här personerna uppgav. Det utkrävdes bevisning som omöjligt kunde uppbringas från ett hemland i kaos. Efter några år, då de unga närmade sig myndighetsåldern, hamnade myndigheternas fokus på åldersbestämning genom felaktig applikation av vetenskapligt ifrågasatta metoder. Detta för att myndiga personer kan utvisas utan hänsyn till synnerligen ömmande humanitära skäl.

Vi blev vittnen till horribla resonemang, svaga slutsatser, vitt skilda tolkningar av samma uppgifter samt ett oerhört lidande och psykisk belastning hos ungdomar. Vi blev vittnen, för vi var dem som ungdomarna vände sig till medan de kämpade för att lära sig det svenska språket och bli behöriga för gymnasiestudier. Trots dessa svåra förutsättningar har flera sedan lyckats kämpa sig till avslutade gymnasiestudier och ett arbete. En del andra har tyvärr i brist på andra alternativ tagit sin tillflykt till Sveriges skuggsamhälle och kriminalitet. Exemplen på denna kriminalitet ökar givetvis klyftorna och främlingsfientligheten i vårt samhälle.

Med tiden började vittnen organisera sig, gå samman och utbyta erfarenheter och information. I takt med att de rättsosäkra utvisningsbesluten började komma hade flera ungdomar börjat komma in på gymnasiet, etablerat sig i idrottsföreningar och trossamfund. Kontaktytorna ökade, precis som vittnesmålen om Sveriges katastrofala asylprocess för denna grupp unga människor.

Regeringen har valt att agera genom halvmesyrer och byråkratiskt krångliga, svårtolkade åtgärder som i realiteten omfattade väldigt få. Samtidigt lyfte flygplan fulla av nedbrutna människor allt tätare från Sverige med destination Kabul, huvudstad i världens farligaste land.

Och här är vi idag. Talibanerna har äntrat Kabul och tagit över Afghanistan. Världens farligaste land har blivit ännu farligare. I nuläget har Migrationsverket valt att tillfälligt stoppa alla utvisningar till Afghanistan, med anledning av säkerhetsläget i samband med talibanernas övertagande av landet. Det är naturligtvis den enda rimliga åtgärden, men hur länge gäller den?

Det råder ingen tvekan att de människor som Sverige skickat tillbaka till Afghanistan står inför en fruktansvärd situation. Det handlar om kraftigt inskränkta mänskliga rättigheter för alla, inte minst flickor, kvinnor och hbtq-personer. Det handlar också om tvångsradikalisering och ofrivilligt stridande för en islamisk stat.

Behandlingen av unga afghaner är redan en av Sveriges största humanitära skandaler. Det vet vi och vi blev dess vittnen. Vi kommer aldrig att glömma. Vi kommer aldrig att tystna.

Vi vill att Sveriges regering nu gör det enda som anstår ett rikt välfärdsland som Sverige. Ge uppehållstillstånd till alla unga afghaner i Sverige nu!

Precis i detta nu:

Har många av de kvarvarande i Sverige (som inte är satta i förvar) hunnit med praktik på företag och i offentlig verksamhet inom ramen för sin gymnasieutbildning. Flera har också lyckats kämpa sig till ett arbete, i vissa fall till och med en trygg och fast anställning. Återigen ökar kontaktytorna, vittnen och röster blir fler och fler. De som istället sitter i förvar får vänta på en tillräcklig “dip” i krigets intensitet så de kan skickas tillbaka. En del andra har tagit sin tillflykt till Sveriges skuggsamhälle och kriminalitet. En kriminalitet vårt land aktivt skapat. Exemplen på denna kriminalitet ökar givetvis klyftorna och främlingsfientligheten i vårt samhälle.

De människor som vi skickat tillbaka till landet efter år av kamp och lidande i vårt land står nu inför:

 • I många fall tvångsradikalisering och ofrivilligt stridande för en terroristorganisation, eller döden.
 • Dessa har tidigare flytt, hamnar lågt i rang och tvingas ofta till fronten.
 • Konvertiter, homosexuella och icke-fundamentalistiska muslimer försöker febrilt undvika tortyr och attacker.
 • Ogifta (och gifta) kvinnor försöker undvika tvångsgifte, sex-slaveri och att bli dömda till ett liv utan rättigheter.

Vilken är den humanitära skillnaden idag mellan flyktingarna från Syrien som i stort sett beviljades asyl direkt och flyktingarna från Afghanistan?

Hur kan ni fortsatt stå bakom detta förfarande och sova på natten?

Detta är Sveriges största humanitära skandal på många år och vi blev dess vittnen.

Vi kommer aldrig att tystna. Vi kommer aldrig att glömma.

Uppehållstillstånd för dessa människor NU!

Undertecknat: Nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 24 000 medlemmar

Kontaktperson: Jonas Skoglund 076-0507141

3 kommentarer:

 1. Det är dags att de får börja leva. Sverige måste sluta leva i skammen av detta nu.
  Vi var ett stolt land som värnade om mänskliga rättigheter. Det är dags att vi blir det igen. #inteimittnamn

  SvaraRadera
 2. Ge uppehållstillstånd till alla afghanska flyktingar nu! Det är det enda anständiga Sverige kan göra efter så många år. Flyktingarna har levt under ofattbar press. Den plågan har förstärkts sedan Talibanernas maktövertagande. Rädda liv nu!

  SvaraRadera
 3. Borde vara självklart att med omedelbar verkan ge de afghanska ungdomarna här i Sverige asyl.

  SvaraRadera