tisdag 17 augusti 2021

Bokprojekt kräver att Migrationsverket ska följa lagen

 


Bokprojektet Den onödiga flyktingkrisen handlar om hur Sverige hanterade den stora flyktingströmmen som kom 2015. Syrierna var den största flyktinggruppen. De fick uppehållstillstånd direkt och är nu fullt integrerade, studerar eller arbetar. 

Afghanerna var den näst största flyktinggruppen. Regeringen och Migrationsverket har gjort sitt bästa för att kunna ge utvisningsbeslut till så många som möjligt. Idag har vi 4 000 - 6 000 papperslösa f.d. ensamkommande som fått inhibition, dvs. Migrationsverket utvisar dem för närvarande inte. Dessutom finns flera tusen barn med föräldrar, och andra som bedömdes som vuxna från början. 

Migrationsverket stoppade den 15 augusti alla utvisningar till Afghanistan. Men man beslöt samtidigt att inte behandla några asylärenden eller verkställighetshinder (VUT). Det verkar som om även ärenden om permanent uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och spårbyte för arbete har pausats.

Redaktionen för Den onödiga flyktingkrisen kräver nu i ett uttalande att Migrationsverket ska följa lagen och behandla dessa ärenden.

Följ den nya migrationslagen: Ge uppehållstillstånd till dem som har beslut om utvisning till Afghanistan!

Vi har sedan juli 2021 en ny migrationslag. Vad man än tycker om den så bör lagar följas. Just nu bryter Migrationsverket mot lagen. Man har ställt in all prövning av migrationsärenden när det gäller Afghanistan. Men det åligger enligt lag Migrationsverket att pröva ansökningar om asyl och verkställighetshinder inom rimlig tid.

Läget i Afghanistan är och kommer under lång tid att vara sådant att västerländskt influerade personer riskerar hälsa och liv – eller att tvångsrekryteras till talibanerna och tvingas utföra mord. Situationen uppfyller väl migrationslagens krav för att bevilja uppehållstillstånd.

Att bara inhibera utvisningarna gör att dessa våra medmänniskor tvingas leva i limbo där de inte tillåts arbeta utan ska leva på bidrag, 61 kr per dag eller inget alls. Varken de eller Sverige gynnas av detta.

Att inte ens följa nystiftade lagar innebär en rättsröta. Vilka andra lagar kan myndigheter bara strunta i?

Sprid detta uttalande!

Redaktionen för projekt ”Den Onödiga Flyktingkrisen” den 17 augusti 2021

Ingrid Eckerman

Karin Fridell Anter

Jan Stattin

Solveig Freudenthal

Birgitta Göransson

Carin Flemström

 

info@onodigaflyktingkrisen.se

https://onodigaflyktingkrisen.se


Pressmeddelandet 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar