fredag 9 april 2021

De flesta ensamkommande får INTE stanna enligt nya lagen


Det osanna budskapet från regeringen är att "nu får de ensamkommande en chans till". Ventilen
 gäller inte de 8 000 som aldrig fick uppehållstillstånd.

Den föreslagna humanitära ventilen föreslås handla om dem som har uppehållstillstånd. Det betyder att merparten av de ensamkommande fortfarande ska utvisas - de har inte  uppehållstillstånd.

Dessutom vet vi ingenting om hur de ensamkommande med uppehållstillstånd kommer att bedömas i en kommande prövning. Vår bittra erfarenhet är att signalen från regeringen är "gör så många som möjligt utvisningsbara". Eftersom lagen troligen är lika oklart utformad som andra lagar sedan 2015 så får Migrationsverket goda möjligheter att tolka lagen i enlighet med regeringens vilja.

Ungefär 27 000 av de afghanska medborgare som kom 2015-2016 har fått avslag på sina asylansökningar. Av dessa är 15 000 f.d. ensamkommande barn, de flesta (men inte alla) numera unga vuxna. Ungefär 7 000 fick uppehållstillstånd för gymnasiestudier, vilket betyder att ungefär 8 000 ungdomar inte fått uppehållstillstånd. 

Av den grupp som gick ut gymnasiet våren 2020 är det många som inte fick sitt permanenta uppehållstillstånd. Kanske utbildningen inte godkändes, eller de fick inte jobb inom sex månader på grund av coronapandemin. 

Vi tror att 3 000 rest till andra länder, framför allt Frankrike. Endast några hundra har deporterats till Afghanistan, med eller utan tvång. Kvar i Sverige är cirka 5 000 papperslösa ungdomar. 

Den som vill ha fler fakta kan hämta det ur den nyss utgivna digitala boken "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021".

Ingen ska kunna säga "jag visste inte"!


Pressmeddelandet 


1 kommentar: