måndag 4 januari 2021

Nej, Stefan Löfven, vi litar inte på Sverige!

 

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren och Stefan Löfven, statsminister (s)

”Du ska kunna lita på Sverige” skriver Stefan Löfven i en debattartikel i Aftonbladet på nyårsafton. Det låter ju vackert, men hur ska någon kunna tro på en sådan försäkran efter alla löften som regering och myndigheterna har brutit?

Det statsministern skriver skulle kunna tolkas som att långtidssjuka återigen ska få sjukpenning och att de som behöver daglig assistans för att klara sina liv ska få det. Bra i så fall – men vi lär behöva fortsätta kämpa för att de vaga orden ska bli konkret verklighet.

Det finns andra svek som statsministern inte ens nämner, och hans tilltal om ”du” innefattar inte alla människor i Sverige. De som sökte asyl i Sverige 2015 gjorde det med löftet att bli bedömda efter en relativt generös lagstiftning som utlovade

- rättssäker bedömning

- positivt beslut för den som hade personliga flyktingskäl, hade flytt från krig eller kunde visa andra humanitära skyddsskäl

- permanent uppehållstillstånd som regel

- rätt till familjeåterförening

De som trodde på dessa löften har tvingats inse att de inte kan lita på Sverige. När de väl var här ändrades lagen så att kraven på skyddsskäl blev mycket hårdare och så att de som ändå fick stanna bara fick tillfälliga uppehållstillstånd. Ensamma barn dömdes till utvisning, kvinnor skulle skickas tillbaka till de hedersvåld de flytt ifrån och familjefäder som lyckats få uppehållstillstånd förlorade möjligheten att återförenas med sin familj. Otryggheten blev en konstant del av livet även för den som fått sitt tillfälliga uppehållstillstånd.

Ja men, kan ni tänka, det är ju först och främst svenskar som ska kunna lita på Sverige. Utlänningar och flyktingar är det inte så noga med.

I så fall, Stefan Löfven, säg det öppet att det ”är okey” att svika löften till människor som söker skydd i Sverige. Och säg också att vi, som för fem år sedan tog fasta på alla uppmaningar att ”ställa upp”, att vi får skylla oss själva om vi nu tvingas se våra nyvunna familjemedlemmar och vänner gå under. Många av oss har förstört både vår ekonomi och vår hälsa i fruktlösa försök att rädda dem när svenska staten har svikit. Vi kommer aldrig mer att lita på ditt Sverige!

Författare: Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren - förening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar.

Publicerad i Aftonbladet 5.1.2021

Hjälp Stöttepelaren hjälpa!
Swish: 123 583 19 04
Bankgiro: 5228-2381
Bankkonto: SEB 5368 11 065 76 för stående överföringar


Pressmeddelandet  2 kommentarer: