tisdag 8 december 2020

Tvångsutvisningarna till Afghanistan återupptas!

 

Den 15 december återupptar Sverige tvångsutvisningarna till Afghanistan. Det sker mitt i en allvarlig pandemi, till ett land söndertrasat av krig, terror och fattigdom.

Läget i det konflikthärjade Afghanistan är värre än någonsin. Taliban erövrar mark, fredssamtalen hotas och befolkningen är hårt drabbad av fattigdom till följd av coronapandemin. Mitt i detta kaos har Sverige för avsikt att återuppta tvångsutvisningarna. Återtagandeavtalet mellan Afghanistan och Sverige anger att tvångsutvisningarna ska vara ordnade, värdiga och säkra, men det är diskutabelt om det ens är möjligt att säkerställa denna typ av ordnade förhållanden i ett land där full väpnad konflikt råder. Utvisade behandlas enligt egen utsago inte med medkänsla och respekt mer än i undantagsfall. Utvisningar har exempelvis genomförts utan någon som helst förberedelsetid för den enskilde. Slutligen sker ingen uppföljning från Sverige huruvida utsatta grupper erhåller tillräckligt skydd under processen, något som Sverige är skyldiga att göra enligt avtalet med Afghanistan.  

Detta skriver sju svenska organisationer som i ett gemensamt försök att få stopp på de avtalsvidriga utvisningarna har vänt sig till Afghanistans flyktingminister, Mr. Noor Rahman Akhlaqi, med en vädjan om att den afghanska regeringen ska säga nej till att ta emot tvångsutvisade människor från Sverige.

- Vi är hundratusentals i det svenska civilsamhället som på olika sätt engagerat oss i flyktingfrågor och som står enade i att vi vill stoppa tvångsutvisningarna till Afghanistan. Vi upplever att regering, riksdag och Migrationsverket över huvud taget inte förstår allvaret i situationen och vad en full väpnad konflikt egentligen innebär, säger Sara Edvardson Ehrnborg från FARR, en av organisationerna bakom brevet.

Sara Edvardson Ehrnborg, på uppdrag av FARR:s styrelse 

Kinna Skoglund, #Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa 

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren 

Eva-Märta Granqvist, Nu är det nog! 

Marit Törnqvist, Håll ihop Sverige  

Benjamin Fayzi, Ung i Sverige, https://www.facebook.com/ungisverige.nu/ https://instagram.com/ungisverige.se?igshid=shx1o5n27gon

Kontakt: Sara Edvardson Ehrnborg, FARR
sara.edvardson.ehrnborg@farr.se 
073 396 94 18

Läs mer

The forced deportations from Sweden to Afghanistan are resumed!  Brevet på engelska.

Samförståndmellan Sveriges regering och Islamiska Republiken Afghanistans regering omsamarbete på migrationsområdet  

Afghanistan is not safe – 41 organisationer vill stoppautvisningar  5.10.2020

Utvisningarna till Afghanistan återupptas?  23.11.2020

Återvändaravtalet mellan Sverige och Afghanistan: Dyrt ochineffektivt  4.10.2020

Sinande hopp om fredsprocessen när riktade attacker mot civila ökar  27.11.2020

Fler kortsiktiga och villkoradelöften på årets givarkonferens  25.11.2020

Framtiden står på spel förAfghanistans kvinnor  25.11.2020 

Afghanistans hazarer fruktartalibanernas islam  24.11.2020

Brevet

Stockholm 4.12.202

Till den ärade ministern för det afghanska flyktingministeriet

Mr. Noor Rahman Akhlaqi

Kära minister,

Vi, de undertecknade representanterna för ett stort antal svenska icke-statliga organisationer som hjälper flyktingar, motsätter oss de tvångsutvisningar till Afghanistan som för närvarande planeras, och vill dela med oss ​​av vår oro under denna tid när återtagandeavtal är under omförhandling.

Samförståndsavtalet från oktober 2016 mellan Sveriges regering och regeringen i Islamiska republiken Afghanistan om samarbete inom migrationsområdet anger tydligt att återvändande från Sverige till Afghanistan ska vara "värdigt, säkert, ordnat, hållbart, humant", och genomföras "utan rädsla för trakasserier, hot, förföljelse, diskriminering, lagföring eller någon som helst bestraffande åtgärd". De återvändande ska ha möjlighet att bosätta sig på sin tidigare bostadsort.

Vi vet att Sverige inte konsekvent har uppfyllt villkoren i samförståndsavtalet angående de tvångsreturnerade. Dessutom har Era föregångare upprepade gånger förklarat att Afghanistan inte samtidigt kan återintegrera de många tvångsåtervändande från era grannländer och ta hand om allt fler tvångsåtervändande från Europa. I en sådan situation riskerar många återvändande att bli hemlösa och utsatta för brott i städer som Kabul och, om manliga, riskerar att tvångsrekryteras till oppositionsgrupper.

Vi tror att det arbete som görs av de afghanska myndigheterna för att förbättra den socioekonomiska och säkerhetssituationen med stöd av det internationella samfundet kommer att försvåras avsevärt av att människor med extremt begränsade resurser för att klara sig själva hänsynslöst tvingas återvända. Den nuvarande praxisen där människor skickas tillbaka med tvång belyser behovet av förnyad dialog mellan de avtalsslutande staterna om långsiktigt hållbara lösningar som respekterar mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter. I våra kontakter med de svenska myndigheterna fortsätter vi att kräva ett moratorium för tvångsutvisningar till Afghanistan tills dessa frågor har lösts på ett tillfredsställande sätt. 

Den globala Covid-19-pandemin är ett annat stort problem för varje land. Vi är oroade över allas hälsa och välbefinnande, inklusive flyktingar i Sverige och de som ska deporteras. Detta är uppenbarligen inte en tid då mångas liv ska utsättas för ytterligare risker – både för dem själva och andra – genom att tvinga dem tillbaka från Sverige till Afghanistan. Våra länder påverkas allvarligt av pandemin. Tvångsutvisningar, som ofta föregås av många veckor eller månader i slutna och överfulla förvar, kommer därför att inte bara utsätta de deporterades liv i fara utan också skapa mer kaos för både Sverige och Afghanistan.

Vi kommer att fortsätta att följa de deporterades öden och hålla oss informerade. Vi kommer också att fortsätta våra demonstrationer i hela Europa, när så behövs för att försvara mänskliga rättigheter för flyktingar inklusive de från Afghanistan, så som vi har gjort under många år. Vi kommer att se till att sårbara afghanska flyktings röster hörs på alla tänkbara plattformar.

Vi vädjar därför till Er, ärade minister, att göra allt Ni kan i Era kontakter med Sveriges officiella representanter, för att se att återvändanden och återtagandeförfaranden lever upp till målen att vara värdiga, säkra, ordnade, hållbara och mänskliga. Vi uppmuntrar den afghanska regeringen att tydligt göra klart för Sverige och andra länder att tvångutvisningar inte kommer att vara acceptabla förrän situationen förbättras.

Med vänliga hälsningar,

Sara Edvardson Ehrnborg, för styrelsen av Flyktinggruppernas Riksråd (FARR). FARR är en är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka asylrätten, grundad 1988. FARR är politiskt och religiöst obundet och har idag 50 medlemsgrupper.  https://farr.se/sv/om-farr

Kinna Skoglund, Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa, ett yrkes- och volontärnätverk grundat i oktober 2016. Målet är amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år. 79,000 följare på Facebook. https://vistarinteut.org/

Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan!, ett nätverk med 22,000 medlemmar (varav 7,000 unga afghaner), grundat i oktober 2016.  Målet är att stoppa alla tvångsutvisningar till Afghanistan. https://stoppautvisningarna.blogspot.com/

Karin Fridell Anter, Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar. Bildades 2017 av medlemmar i Stoppa utvisningarna till Afghanistan. https://stottepelaren.se/in-english/

Eva-Märta Granquist, Nu är det nog! är ett nätverk, grundat 2018, som arbetar för att stoppa alla tvångsutvisningar till Afghanistan och för amnesti för alla ensamkommande barn som varit i Sverige i minst ett år. https://www.facebook.com/NUARDETNOG.upprop/

Marit Törnqvist, Håll ihop Sverige. En kampanj för amnesti för ensamkommande barn. 160 organisationer från alla delar av civilsamhället stödjer kampanjen. http://flyktingamnesti.se/

Benjamin Fayzi, Ung i Sverige. Ung i Sverige är en demokratisk, religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation . Den startades 2017 och genomförde då en 58 dagars sittstrejk för att stoppa deportationer från Sverige till Afghanistan. https://www.facebook.com/ungisverige.nu/ https://instagram.com/ungisverige.se?igshid=shx1o5n27gon

Kontakt: Sara Edvardson Ehrnborg
Flyktinggruppernas Riksråd, FARR
sara.edvardson.ehrnborg@farr.se 

 

Organisationer som motsätter sig Sveriges asylpolitik Dec 2020

Håll ihop Sverige

Dessa organisationer har undertecknat uppropet Håll ihop Sverige!

National organisations
Föreningen Sverige för flyktingamnesti
CFBRI- Centret för försvar av barns rättigheter
Ensamkommandes riksförbund
Familjenätverket Liv utan gränser
Läkare i världen
Refugees Welcome Sverige
Salam LADC
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Stöttepelaren- stödförening för ensamkommande barn och ungdomar
Ung i Sverige 
We ACT Sweden

Lokala organisationer
Agape, Borås
Agape, Göteborg
Agapes vänner, Jönköping
Agapes vänner, Udevalla Tanum Munkedal
Agapes vänner Stenungsund Tjörn Orust
Aggunaryds Rödakorskrets
Asylgruppen Örebro
Asylkommittén i Gävleborg
Nätverket Azadi, Umeå
Botkyrka frivilliga familjehem
Föreningen Bygden bryr sig, Svärdsjö
Föreningen Drömhotellet, Öland/Kalmar
EKB-jouren, Ronneby
Nätverket #femövertolv, Östersund
Frivilliga familjehem, Jämtland
Frivilliga familjehem, Norrköping
Goda krafter för ensamkommande unga i Ljungby
Goda krafter för Ensamkommande Unga i Växjö 
Goda krafter i Alingsås
Hitta Hem, Kumla
Hudiksvall-Nordanstigs Asylkommitté
Ingen Människa Är Illegal, Uppsala
Ingen Människa Är Illegal, Östersund
Kompis Falun
Krisgruppen flyktingungdomar Gävle
Krisgruppen i Nätverket "Frivillig i Sandviken"
Krokoms internationella vänskapsförening (KIV)
Föreningen Kvar i Eksjö
Föreningen Kvar i Ydre
Leva Tillsammans, Tidaholm
Livboj18, Nyköping
Ljungby FN-förening
Ljungby Rödakorskrets
Nätverket Låt dom stanna, Umeå
Mensual, Malmö
Föreningen Människan i Kålltorp, Göteborg
Mångkulturellt centrum, Ronneby
Föreningen På väg till livet, Stockholm
Rosengrenska stiftelsen, Göteborg
SEMK -stödföreningen för ensamkommande ungdomar i Mönsterås kommun
Nätverket Skåne för amnesti
Solidaritetsföreningen Nordost, Stockholm
Stiftelsen Väderkvarnen, Ljugarn
Tillsammans för ensamkommande i Gullspång
Förening Tollebobarnen, Lerum
Ung i Sverige-Skåne
Ung i Sverige- Västerbotten
Vita Scarfen protest- inga fler deportationer
Världen i Värmland

Kultur- och mediaorganisationer
Alhambra förlag, Furulund
Arbetarteater Pegasus, Gävle
Barn och ungdomslitteratur Småland
Cirkus Cirkör, Alby
Fria teatergruppen "Din jacka hänger kvar i hallen", Arvidsjaur
Elsa & the unicorns, Göteborg
Embla illustration, Hörby/Svendborg
Filmbolaget Färgfilm, Halmstad
GöteborgsAktörernas Studio (GAS)
ILA (I Lindgrens Anda)
Kulturföreningen Konnsjögården, Horndal
Föreningen Kreativ Mångfald, Hörby
Magasinet Opulens
MeLitt Kultur AB, Karlstad
Qwack Text och Bild, Ydre 
Scenkonstkollektivet PotatoPotato
Tidskriften Socialpolitik
Svenska Barnboksakademin
Teater Aros, Uppsala

Religiösa föreningar och församlingar
Alliansmissionen Ödeshög
Betelkyrkan, Östersund
Edsbyns Missionsförsamling
Equmeniakyrkan
Equmeniakyrkan, Östersund
Fridhemskyrkan, Equmeniakyrkan Mora
Global Messengers Ministry, Östersund 
Hedemora Kristet Center
Islamiskt kulturcenter Durimi, Hörby 
Kalmar Bönetjänst
Linköpings 1:a Baptistförsamling
Missionskyrkan Linköping 
New Life Church EFS, Göteborg
Sjukhuskyrkan, Östersund
Storsjökyrkan, Östersund
Svenska Kyrkan, Arvidsjaurs församling
Svenska kyrkan, Byarums Pastorat 
Svenska kyrkan, Nordanstigskustens församling
Svenska Kyrkan, Tyresö församling
Sätunakyrkan
Vännernas samfund - Kväkarna
Älvdalens Baptistförsamling

Företag och näringsliv
HB Blandkultur, Örebro
Draknyckeln, Järna
Glommers Hatt och Leksaksmuseum
Hela Dan, Arvidsjaur
Innanförskapsakademin AB, Östersund
Iessn til AB
Jan Teeland: Text & Translation
Juristteamet Linköping
La Fayettes Britter Kattuppfödning, Kalmar
LagTag, Varberg 
AB Landsjöprodukter, Kimstad
Lerbergets Keramik, Ljungby
AB Landsjöprodukter, Kimstad
Lerbergets Keramik, Ljungby
Lukasgatan, Kalmar
Lyckans Stenugnsbageri, Hunnebostrand
Misgeld Music HB, Farsta
Ordgloben yoga & mindfullness, Uppsala
Oshas Collection, Gävle
Uppdrag Arbete-Arbetskooperativet för integration
Världens kompetenser, socialt företag Östersund 

Fackliga och politiska organisationer 
Grön Ungdom
Lärarnas Riksförbund - Mora kommunförening
Lärarnas Riksförbund - Vimmerby kommunförening
Rättvisepartiet Socialisterna, Stockholm
Socialistisk politik
Unga Feminister
Ung Vänster, Skåne
Ung Vänster, Storstockholm
Ung Vänster, Västerbotten
Vänsterpartiet Ljungby
Vänsterpartiet Sundsvall
Vänsterpartiet Växjö

Idrottsrörelsen
Ariana FC, Malmö
Bergsjön SK
BK Enig, Växjö
Gatans Lag FF, Göteborg
Gottne IF, Örnsköldsvik
IFK Strömstad
Inter Linné IF, Göteborg
Kappelshamns IK 
Linköping/Norrköping Panthers 
Rampen IK
Vårgårda IK
Älvdalens IF FK Fotboll 
Östra Ryds IF, Söderköping

Internationella organisationer
Afghanistan Migrants Advice & Support Org (AMASO) 
Les amis des migrants suédophones en France - Svensktalande migranters vänner i Frankrike

Utbildning och folkbildning 
Folkhögskolan i Angered
Bona folkhögskola
Färnebo folkhögskola
Hyllie Park folkhögskola, Malmö
Kalix folkhögskola
Kvarnby folkhögskola,  Malmö
Föreningen Offensiv Folkbildning
Ölands folkhögskola, Färjestaden 

”För en mänsklig flyktingpolitik”
94 organisationer deltar i den digitala demonstrationen "För en mänsklig flyktingpolitik". 4 500 människor går med i tåget. https://www.facebook.com/groups/forenmanskligflyktingpolitik 

Nationella organisationer
Afarvänner i Sverige
Afghans in Sweden
Bike 4 Gaza Sweden
BUS – Barn och ungdomar i Sverige
Ensamkommandes förbund
Etikkommissionen
FARR – Flyktinggruppernas riksråd
#Fem över tolv
Finns det plats för mig i världen?
Flyktingkommittén
Frivilliga familjehem i Sverige
Håll ihop Sverige
Iranska Riksförbundet i Sverige IRIS
#Jag är 2015
Liv utan gränser
Look at Sweden now – Stop deportations
Låt de ensamkommande stanna
Minderåriga vid första avslag
Nu är det nog!
Nysvenskar i Sverige
Palestinian Refugees Rights in Sweden
Palestiniers asylsökande, manifestation och sittstrejk
Palestinska rättvisecentret
Pensionärsupproret för en human migrationspolitik
Process Advokatbyrå
SISK Solidaritet i Svenska kyrkan
Sista klivet
Socialistisk politik
Songlines
SOS Moria
Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Stöttepelaren
Sudan Revolution Support Network – Sweden
Sverige för flyktingamnesti
Tusen barn tusen drömmar
Ung i Sverige
#Vi står inte ut men vi slutar aldrig kämpa
Vänsterpartiet
Women's march for amnesty 

Lokala grupper
Agape Borås
Agape Varberg
Al Tadamon, Stockholm
Allas rätt till liv och skydd, Luleå
Amalthea bokkafé, Malmö
Amnesty kvinnorättsgrupp Västerbotten
Ariana FC, Malmö
Arm i arm, Lund
Asylkommittén i Gävleborg
Asylrättsstudenterna Uppsala
Dadal mat & möten, Uppsala
Ensamkommande unga i Gislaveds kommun
Frivilliga familjehem i Norrköping
Frivilliga familjehem i Tyresö
Frivilliga familjehem i Täby
Frivilliga familjehem i Österåker
Föreningen Drömhotellet Kalmar/Öland
Goda krafter för ensamkommande i Ljungby
Gränslösa röster, Stockholm
Haninge frivilliga familjehem
Hemma i Sverige, Värnamo
Hjo basket
Ideella familjehem i Luleå
Ingen människa är illegal Uppsala
Ingen människa är illegal Östersund
Kompis Falun
Krisgruppen flyktingungdomar i Gävle
Krisgruppen Frivillig i Sandviken
Kvar i Eksjö
Mälaröarnas EBO-grupp
Refugees welcome Sjuhärad
Rädda Barnen, Haninge
Rädda Barnen Kalmar
Röda kapellet, Lund
SEMK – Stödföreningen för ensamkommande ungdomar i Mönsterås
Stöttepelaren Kalmar
Stöttepelaren Sotenäs
Stöttepelaren Stockholm
Sundsvalls asylkommitté
Teater Aros, Uppsala
Tro och solidaritet i Stockholms norra innerstad
Tyresö utlands- och fredsförening TUFF
Ung i Sverige Skåne
Ung i Sverige Västerbotten
Universitetskyrkan i Kalmar
Uppsalastödet
Vita Stenens flyktingstöd, Stockholm
Vän i Umeå
Vänsterpartiet Höör
Vänsterpartiet Sorsele
Vänsterpartiet Växjö
Världen i Värmland
Österlens stödförening för flyktingar 


#stoppaplanentillsammans   #stoptheplanestogether 

3 kommentarer:

  1. hej
    jag är en av de person som är i märsta och väntar på utvissning efter 10 år

    SvaraRadera